Działalność gospodarcza w Holandii a rozliczenie w Polsce – jak załatwić formalności z urzędem?

Działalność gospodarcza w Holandii a rozliczenie w Polsce – jak załatwić formalności z urzędem?

Aktualizacja wpisu: kwiecień, 2024

Prowadzenie działalności gospodarczej w Holandii, będąc równocześnie związany z Polską, wymaga precyzyjnego rozumienia zasad opodatkowania w obu krajach. Zarówno system podatkowy Holandii, jak i Polski oferują specyficzne wyzwania oraz możliwości, które warto rozważyć dla optymalizacji swoich obowiązków podatkowych. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, kiedy należy załatwić formalności z polską skarbówką i jak prawidłowo rozliczyć dochody z holenderskiej działalności – zapraszamy!

Początek działalności gospodarczej w Holandii – co warto wiedzieć?

ZZP, czyli samozatrudnienie bez pracowników to model działalności, w ramach którego osoba prowadzi swoją firmę samodzielnie, realizując projekty i rozliczając się bezpośrednio z klientami. Rejestracji dokonuje się w holenderskiej Kamer van Koophandel (KvK), czyli Izbie Handlowo-Przemysłowej, oraz w UWV – Urzędzie ds. Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest to skomplikowane, ale wymaga zgromadzenia sporej ilości dokumentów.

Decydując się na takie rozwiązanie, bierzemy odpowiedzialność za swoje dochody dlatego bardzo ważna jest znajomość rynku i branży, w której będziemy działać. Niezbędne jest także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi opodatkowania – zwłaszcza jeśli w dalszym ciągu pozostajemy rezydentem w Polsce. Czy będziemy musieli się rozliczać? O tym w dzisiejszym artykule.

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii

Podatek dochodowy w Holandii dotyczy każdej osoby uzyskującej dochód w tym kraju w tym kraju, niezależnie od formy zatrudnienia – umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej czy posiadania udziałów. Rozliczenie podatkowe następuje po zakończeniu roku kalendarzowego – należy złożyć odpowiedni formularz do urzędu skarbowego Belastingdienst, na którym wykazujemy zarobione pieniądze i zapłacone składki. Deklarację złożyć możemy drogą elektroniczną, wykorzystując do tego identyfikator DigiD.

W 2024 roku obowiązują dwa przedziały podatkowe zależne od wysokości dochodu:

 • do 75 624 euro – stawka podatku wynosi 36,97%,
 • powyżej 75 624 euro – stawka podatku wynosi 49,50%.

Aby prawidłowo rozliczyć podatek w Holandii, konieczne jest posiadanie niezbędnych dokumentów. Do tych najważniejszych należą Jaaropgave i numer BSN.

Przedsiębiorca samozatrudniony w Holandii może skorzystać z różnych ulg podatkowych, w tym:

 • ulgi dla samozatrudnionych (Zelfstandigenaftrek) – wynosi 3 750 a warunkiem skorzystania jest przepracowanie minimum 1 225 godzin rocznie na działalności,
 • ulgi dla początkujących przedsiębiorców (Startersaftrek) – dostępna maksymalnie trzy razy w ciągu pierwszych pięciu lat działalności; w 2024 roku jej wartość to 2 123 euro,
 • ulgi stałego zwolnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MKB-winstvrijstelling) – obecnie wynosi 14% zysku po odjęciu wcześniejszych odliczeń,
 • zniżki inwestycyjnej dla małych inwestycji (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek - KIA) – pozwala na odliczenie 28% zainwestowanej kwoty przy inwestycjach przekraczających 2 801 euro.

Chcesz wiedzieć dokładnie kto musi się rozliczyć w Holandii? Sprawdź wpis – Czy rozliczenie w Holandii jest obowiązkowe dla każdego?

Rozliczenie podatku VAT w Holandii

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, miejsce świadczenia usług określa się na podstawie lokalizacji siedziby działalności gospodarczej odbiorcy tych usług, czyli nabywcy. Oznacza to, że jeżeli wykonujesz usługi na rzecz klienta z innego kraju Unii Europejskiej, to z reguły nie musisz naliczać polskiego VAT. W takim przypadku miejscem świadczenia usługi jest kraj, w którym siedzibę ma twój kontrahent, a więc to on odpowiada za rozliczenie VAT według stawek obowiązujących w swoim kraju.

W Holandii osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są zobowiązane do wystawiania faktur za oferowane produkty lub usługi. Faktury te muszą zawierać takie informacje jak numer identyfikacji podatkowej (BTW-nummer), datę wystawienia, kwoty brutto i netto, a także zastosowaną stawkę VAT.

Standardowo, w Holandii każda osoba zarejestrowana jako podatnik VAT jest zobligowana do składania kwartalnych deklaracji podatkowych VAT. Firmy, które mają wyjątkowo niskie przychody (kwota podatku należnego nie przekroczyła 1 883 EUR) mogą składać deklaracje w rytmie rocznym.

Z uwagi na złożoność procesu rozliczania VAT w Holandii, zaleca się korzystanie z pomocy specjalistów takich jak księgowy czy doradca podatkowy, zarówno w trakcie zakładania działalności, jak i w jej bieżącym prowadzeniu. Dodatkowe wsparcie i porady można uzyskać w holenderskich urzędach skarbowych oraz u organizacji oferujących pomoc osobom prowadzącym działalność na własny rachunek w Holandii.

działalność gospodarcza w holandii a rozliczenie w polsce

Kiedy trzeba rozliczyć się z zysków z Holandii w Polsce?

Zgodnie z międzynarodowymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, zyski osiągane przez przedsiębiorstwo zazwyczaj podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę, chyba że działa ono również za granicą poprzez zakład tam zlokalizowany. Jeśli przedsiębiorstwo posiada zakład w innym państwie, wówczas zyski generowane przez ten zakład są opodatkowane w kraju, gdzie zakład się znajduje.

Konsekwencją tego jest fakt, że przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą w kraju swojej rezydencji podatkowej, wykorzystując jedną z metod unikania podwójnego opodatkowania. W opisywanym dzisiaj przypadku, oznacza to konieczność uwzględnienia dochodów z Holandii w rozliczeniu podatkowym w naszym kraju.

Termin „zakład” odnosi się do stałej placówki przedsiębiorstwa, przez którą częściowo lub całkowicie prowadzona jest jego działalność. Może to być na przykład biuro, filia, fabryka, warsztat, ale również miejsca wydobywcze, takie jak kopalnie, źródła ropy naftowej czy gazu, kamieniołomy, czy inne miejsca eksploatacji zasobów naturalnych.

Działalność gospodarcza w Holandii a rozliczenie w Polsce – umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Osoby posiadające polską rezydencję podatkową, czyli nieograniczony obowiązek podatkowy, powinny w Polsce rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów, włączając w to dochody z działalności gospodarczej za granicą.

W myśl metody proporcjonalnego odliczenia, dochód uzyskany w Holandii podlega opodatkowaniu w obu krajach – zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Jednakże podatek, który zostaje naliczony w Polsce, może być zmniejszony o sumę podatku już opłaconego w Holandii. Odliczenie to jest ograniczone do wysokości podatku, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w innym kraju.

Konieczne będzie złożenie rocznej deklaracji podatkowej w Polsce, niezależnie od tego, czy osiągnięto dodatkowe dochody w Polsce opodatkowane według polskiej skali podatkowej.

Jak obliczyć podatek za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia?

Aby wyliczyć maksymalną kwotę podatku zapłaconego za granicą, którą można odliczyć od polskiego podatku, należy do dochodów osiągniętych w Polsce dodać dochody z zagranicy – od tej sumy dochodów należy obliczyć podatek stosując polską skalę podatkową. Następnie tak uzyskany obliczony podatek mnoży się przez dochód uzyskany za granicą i dzieli przez całkowitą sumę dochodów – w ten sposób określamy limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Działalność gospodarcza w Holandii a rozliczenie w Polsce – jakie dokumenty są potrzebne?

Rozliczenie podatkowe w Polsce z działalności gospodarczej prowadzonej w Holandii wymaga przygotowania i zebrania odpowiednich dokumentów. Proces ten może być nieco skomplikowany, ale z właściwą dokumentacją jest do przejścia. Oto kluczowe dokumenty, które są potrzebne do prawidłowego rozliczenia:

 • karty podatkowe Lohnzettel – jest to odpowiednik polskiej karty podatkowej, wydawany przez pracodawcę w Holandii. Zawiera on informacje o dochodach i odliczeniach podatkowych.
 • kopia dowodu osobistego – do potwierdzenia Twojej tożsamości. Ważne, aby dokument był aktualny i czytelny,
 • potwierdzenie zameldowania – dokument stwierdzający Twój adres zamieszkania w Holandii – może to być umowa najmu, rachunek za media lub inne oficjalne dokumenty,
 • potwierdzenie poniesionych kosztów – dowody na poniesione wydatki, które chcesz odliczyć od podatku. Mogą to być faktury, paragony, rachunki za dojazd, wydatki związane z prowadzeniem działalności itp.
 • numer konta bankowego – do ewentualnego przelania zwrotu podatku. Upewnij się, że podajesz prawidłowe dane bankowe,
 • odpowiedni formularz – w Polsce, do rozliczenia dochodów z zagranicy, potrzebny jest odpowiedni formularz rocznego zeznania podatkowego. Może to być PIT-36, PIT-36L, w zależności od formy opodatkowania Twojej działalności,
 • zaświadczenie o dochodach UE/EWR (E9) – jest to oficjalny dokument wydawany przez holenderski urząd skarbowy, który potwierdza Twoje dochody uzyskane w Holandii. Jest to kluczowy dokument przy rozliczeniu międzynarodowym.

rozliczenie działalności gospodarczej z Holandii w Polsce

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego w Polsce

Nieuiszczenie podatku w terminie lub całkowite jego zaniechanie wiąże się z odpowiedzialnością karną skarbową. W zależności od okoliczności takie działanie może być zaklasyfikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, co jest ustalane indywidualnie w każdym przypadku. Jeżeli zobowiązanie podatkowe, które nie zostało uregulowane, nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, to może być to traktowane jako wykroczenie podatkowe.

Z kolei unikanie opodatkowania poprzez niezgłoszenie odpowiednim organom podatkowym podstawy do opodatkowania lub niezłożenie wymaganej deklaracji podatkowej może skutkować nałożeniem grzywny aż do 720 dziennych stawek, a w skrajnych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności, bądź obu tym karom jednocześnie. W kontekście konsekwencji finansowych nieuregulowany w terminie podatek staje się długiem podatkowymGłówną konsekwencją finansową niezapłacenia podatku są odsetki za zwłokę, naliczane aż do dnia spłaty zaległości.

Więcej dowiesz się ze wpisu: Jaka jest kara za nierozliczenie podatku z Holandii w Polsce?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestii rozliczenia podatkowego z Holandii, nasze biuro podatkowe Holandia.org jest do Twojej dyspozycji. Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych usług podatkowych, oferując kompleksową pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Podpowiemy, czy musisz rozliczyć zyski z działalności z Holandii w Polsce i przeprowadzimy Cię przez cały proces. Z naszą pomocą, rozliczenie podatku z Holandii stanie się proste i zrozumiałe, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na swoich głównych działaniach biznesowych bez obaw o sprawy podatkowe – zapraszamy!