FLG Odzyskaj Jaaropgaave

Brak Jaaropgaave? To od dziś nie jest problem! Nie rozliczyłeś się z podatku z Holandii? A może otrzymałeś wezwanie z Belastingdienst lub z polskiego Urzędu Skarbowego, aby rozliczyć PIT36ZG? Zgłoś się do nas a odzyskamy dla Ciebie Jaaropgave!

Jeżeli pracowałeś w Niderlandach (Holandii) i nie posiadasz dokumentów finansowych potwierdzających dochód, to mamy rozwiązanie problemu! Nawet w 21 dni odzyskamy Twoje zagubione Jaaropgaave z podatkowego systemu FLG (Fiscale Loon Gegegvens). Bez względu na ich ilość!

Aby zamówić swoje dochody, wystarczy wypełnić prosty formularz i opłacić usługę zgodnie z cennikiem. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

  • captcha

  Jaaropgaaf – co to jest za dokument?

  Każdy pracownik zatrudniony legalnie na terenie Holandii powinien otrzymać od swojego pracodawcy dokument Jaaropgaave, czyli kartę podatkową z tego kraju. Jest to dokument, dzięki któremu rozliczymy nasz roczny holenderski dochód, ponieważ znajdziemy tu wszystkie niezbędne informacje – o wynagrodzeniu, wpłaconych zaliczkach na podatek dochodowy oraz ubezpieczeniu zdrowotnym i społecznym.

  Pracodawca ma obowiązek przekazać go po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wypłacał Ci wynagrodzenie lub świadczenie. W większości przypadków otrzymasz ten dokument terminie do 31 marca, dzięki czemu bez problemu we właściwym czasie złożysz zeznanie podatkowe w Belastingdienst.

  Niestety zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, w których może wystąpić problem z odzyskaniem karty – wtedy możesz zwrócić się do Holenderskiego Urządu Skarbowego po zastępczy druk IB60 lub wydruk dokumentu z systemu FLG (Fiscale Loon Gegegvens). Wykorzystasz je jako zastępstwo do załatwienia wielu formalności.

  Co zawiera Jaaropgaave?

  Jaaropgaave zawiera wiele pozycji, w których szczegółowo przedstawione jest Twoje wynagrodzenie i wszystkie zapłacone w tym okresie podatki. Znajdziesz tu łączną sumę uzyskanych dochodów, wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie oraz dane firmy, która wystawiła dokument.

  W przypadku, jeżeli pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, to otrzymasz kilka kart Jaaropgaave – od każdego z nich osobno.

  Poniżej najważniejsze pozycje z Jaaropgaave, które będą potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii:

  • Loon – uzyskany przez Ciebie przychód brutto,
  • Ingehouden Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen – zaliczki odprowadzone na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne, a także maksymalna kwota zwrotu podatku, o jaką możesz się ubiegać,
  • Arbeidskorting – ulga pracownicza;
  • Levensloopverlofkorting – ulga z tytułu stażu pracy,
  • Premie ziekenfonds – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • Loonheffingskorting – ulga podatkowa dla osób zatrudnionych na etacie,
  • Loon Zorgverzekeringswet – dochód, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  jaaropgaaf

  Jaaropgaaf – jak rozliczyć?

  Rozliczenie holenderskiego dokumentu Jaaropgaaf w Holandii polega na złożeniu rocznej deklaracji podatkowej w urzędzie Belastingdienst. W tym celu należy uzyskać dostęp do holenderskiego systemu – można to zrobić online za pomocą DigiD (cyfrowa tożsamość).

  Użyj holenderskiej karty podatkowej do wypełnienia deklaracji podatkowej. Jaaropgaaf zawiera wszystkie niezbędne dane, takie jak dochód, pobrany podatek, czy składki ubezpieczeniowe. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do odliczeń, takich jak koszty edukacyjne, odsetki od kredytu hipotecznego czy ulga na dziecko.

  Deklaracje podatkowe w Holandii zazwyczaj należy składać do 1 maja roku następującego po roku podatkowym. Po wysłaniu formularza, Belastingdienst przetwarza zgłoszenie i wysyła powiadomienie o należnym podatku lub zwrocie nadpłaty.

  Karta podatkowa Jaaropgave – potrzebna także do rozliczenia w Polsce!

  Jaaropgaave to kluczowy dokument także przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych z polskimi władzami skarbowymi. Jeżeli pracowałeś za granicą, a wciąż pozostajesz polskim rezydentem, będziesz zmuszony deklarować swoje zagraniczne dochody w Polsce. Informacje zawarte na holenderskiej karcie podatkowej będą niezbędne do wypełnienia formularza PIT36/ZG.

  Informacje zawarte w Jaaropgaave powinny odpowiadać tym na ostatnim otrzymanym odcinku wynagrodzenia, uwzględniając dodatek wakacyjny i urlopowy. Jeżeli nie otrzymałeś lub zgubiłeś te dokumenty, wystarczy, że zgłosisz się do nas a odzyskamy dla Ciebie Jaaropgave!

  Holenderski Jaaropgaaf – do kiedy pracodawca musi wysłać dokument?

  Jaaropgaaf dostarczany jest przez pracodawcę najczęściej do końca marca roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. Oznacza to, że za rok podatkowy 2024, Jaaropgaaf powinien być wysłany do pracownika do 28 marca 2025 roku.

  Jeśli nie otrzymamy w terminie dokumentu, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do pracodawcy w celu ustalenia, dlaczego nie dotarł do nas Jaaropgaaf. Jeżeli nie przyniesie to żadnego skutku lub nie masz takiej możliwości – zgłoś się do nas

  jaaropgave

  Pozyskamy dla Ciebie druk z FLG!

  W przypadku gdy nie jesteś w stanie odzyskać karty podatkowej Jaaropgaavezgłoś się do nas a uzyskamy dla Ciebie wydruk z systemu FLG, dzięki któremu załatwisz wszelkie formalności skarbowo-podatkowe zarówno w Holandii, jak i w Polsce.

  Działamy szybko i skutecznie wykorzystując nasze ogromne doświadczenie w kontaktach z Belastingdienst. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – odzyskamy dla Ciebie zgubione dokumenty w Holandii. Holandia.org – zaufaj nam!

  Przeczytaj również: