ET Kosten

ET Kosten to forma ulgi podatkowej mającej na celu pobudzenie holenderskiego rynku pracy. Koszty eksterytorialne w Holandii przeznaczone są dla tymczasowych pracowników – w tym dla większości Polaków, którzy wyjeżdżają do tego kraju w celach zarobkowych.

Wypełnij zgłoszenie i zgłoś się po ET Kosten już dziś!

 • captcha

Koszty ektraterytorialne w Holandii – ET Kosten

ET Kosten to porozumienie podatkowe umożliwiające tymczasowym pracownikom mieszkającym w Holandii otrzymać nieopodatkowany zwrot dodatkowych kosztów, które są przez nich ponoszone z tytułu pracy poza krajem pochodzenia.

Dzięki porozumieniu agencja pośrednictwa pracy i pracownicy tymczasowi mogą zawrzeć pomiędzy sobą umowę o wymianie części wynagrodzenia na zwrot kosztów eksterytorialnych. W takim wypadku pracownik rezygnuje z części opodatkowanej płacy na rzecz otrzymania nieopodatkowanych zwrotów kosztów.

Co to są koszty eksterytorialne ETK?

Pracując w Holandii mamy prawo do ulgi podatkowej związanej z utrzymywaniem tzw. drugiego domu (w Holandii) oraz dodatkowymi kosztami związanymi z utrzymaniem w Holandii.

Kosztami eksterytorialnymi w Holandii mogą być tygodniowe/miesięczne koszty za tzw. domek, koszty rozmów telefonicznych z domem w Polsce oraz ogólnie koszty życia, których by nie było w przypadku stałego zamieszkania w Holandii. Także podróże do kraju oraz kursy językowe wliczane są do holenderskich kosztów ekstraterytorialnych.

Do komponentów, które mogą zostać wymienione zaliczają się:

 • bonusy za nienormowany czas pracy,
 • nadgodziny,
 • godziny rekompensowane,
 • część wynagrodzenia okresowego.

Holenderskie koszty eksterytorialne – warunki zastosowania ulg i zwrotów

Zastosowanie ulg oraz zwrotów, które wynikają z kosztów eksterytorialnych, podlega pewnym warunkom takim jak:

 • zgoda musi być zadeklarowana na piśmie,
 • wysokość wynagrodzenia po zmianie nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne (ustawowe),
 • zmiana wynagrodzenia ogranicza się do maksymalnie 30% rzeczywistego wynagrodzenia,
 • zmiana części wynagrodzenia nie wpływa na podstawę wynagrodzenia w związku z nadgodzinami i nienormowanym czasem pracy,
 • zmieniona część wynagrodzenia stanowi podstawę do naliczania emerytury,
 • wymiana wynagrodzenia oraz ponadustawowych dni urlopowych może wynosić maksymalnie 81% wysokości kosztów eksterytorialnych,
 • zmieniona część wynagrodzenia nie stanowi podstawy do naliczania dni urlopowych, dodatków urlopowych, urlopu socjalnego czy przerwy świątecznej.

Kto może odzyskać ET Kosten?

Od wielu lat zajmujemy się odzyskiwaniem kosztów eksterytorialnych z Holandii. Nie czekaj – praktycznie wszystkie nasze wnioski są pozytywnie rozpatrywane. Dzięki nam nawet 90% pracujących Polaków ma szansę na odzyskanie ETK!

Koszty eksterytorialne Holandia 2020 – ile można odzyskać?

Współpracując z nami, masz szansę odzyskać pokaźną sumę pieniędzy. Średnia kwota ET Kosten wynosi od €400 do €750!

Wypełnij zgłoszenie i zgłoś się po ET Kosten z Holandii już dziś!