PIT36 ZG

MLI dotknie każdego Polaka pracującego za granicą!

Pracujesz za granicą? Bez względu czy jest to Austria, Belgia, Holandia czy Niemcy masz obowiązek wykazania dochodów przed polskim urzędem skarbowym – w tym celu należy złożyć PIT-36 ZG.

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w rozliczeniach zagranicznych oraz polskich, dlatego z przyjemnością przygotujemy Twój PIT-36 ZG – cena zgodna z cennikiem.

Wypełnij formularz, zamów dokumenty do rozliczenia PIT-36 ZG i śpij spokojnie.

  • captcha

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności

  Co to jest PIT-36 ZG?

  PIT-36 z załącznikiem ZG to formularz przeznaczony do rozliczenia dochodów osiągniętych poza granicami naszego kraju. Ten druk dotyczy dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Rozliczane będą w zależności od kraju, z jakiego pochodzą. Jeżeli państwa mają podpisaną specjalną umowę, to zastosowana zostanie któraś z metod unikania podwójnego opodatkowania – metoda zwolnienia z progresją lub metoda proporcjonalnego odliczenia.

  Rozliczenie PIT 36 ZG – kogo dotyczy?

  Będziesz musiał złożyć w polskim urzędzie skarbowym PIT 36 z załącznikiem ZG, jeżeli posiadasz centrum interesów życiowych w naszym kraju. Oznacza to, że nawet jeśli osiągasz dochody za granicą, a w Polsce posiadasz rodzinę, lub dom, to zostaniesz uznany za polskiego rezydenta podatkowego i obowiązuje Cię rozliczenie z fiskusem.

  Musisz złożyć rozliczenie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG w przypadku, jeżeli:

  • Twoje dochody z zagranicy są zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • uzyskałeś dochody za granicą, które nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania.

  Rozwiązaniem jest zmiana rezydencji podatkowej – w tym celu musimy wykazać, że centrum interesów życiowych i majątkowych znajduje się w kraju, w którym osiągamy dochody. Pozwala to uniknąć konieczności rozliczania się z polskim fiskusem.

  PIT 36 i PIT ZG – kto jest uznawany za polskiego rezydenta podatkowego?

  Jak dokładnie ustalić definicję polskiego rezydenta podatkowego? Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy PIT jesteś osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegasz pod konieczność złożenia druku PIT 36 ZG, jeśli:

  • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku,
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się centrum Twoich interesów osobistych lub gospodarczych.

  Czym jest centrum interesów osobistych i gospodarczych?

  Centrum interesów gospodarczych to termin dość łatwy do zdefiniowania – składają się na to wszystkie oficjalne zobowiązania, które łączą nas formalnie z danym krajem. Przede wszystkim są to różnego rodzaju źródła dochodów w postaci zatrudnienia, własnej działalności gospodarczej czy wpływów z wynajmu. Powiązanie majątkowe dotyczy także posiadanego majątku i nieruchomości, a także prowadzenia polskiego konta bankowego.

  Mniej oficjalne aspekty przywiązania do Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczące głównie członków rodziny zaliczają się do interesów osobistych. Jeżeli pracujesz za granicą, ale Twoja rodzina w dalszym ciągu przebywa w Polsce i posiadasz tu także wszystkie kontakty towarzyskie, to z pewnością Polski Urząd Skarbowy uzna Cię za rezydenta podatkowego.

  PIT 36 ZG Holandia – czy zapłacisz podwójny podatek?

  Jeśli ustaliłeś już, że powinieneś rozliczyć zagraniczne dochody z Polskim Urzędem Skarbowym, to zapewne narzuca się pytanie, czy kolejny raz zapłacisz z tego tytułu podatek.

  Z większością krajów Polska posiada podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że istnieją jasno określone zasady dotyczące tego, gdzie zapłacisz podatek za konkretne osiągnięte dochody. Każdy taki akt zawiera także metodę unikania podwójnego opodatkowania. Najpopularniejsze z nich to:

  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia.

  W przypadku metody wyłączenia z progresją dochód uzyskany z zagranicy zostaje wyłączony z opodatkowania w Polsce. Z kolei w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia kwota podatku zapłaconego za granica będzie miała wpływ na stawkę podatkową w momencie rozliczenia rocznego podatku należnego w Polsce od przychodów uzyskanych w Polsce.

  Konwencja MLI wymusza wykazanie zagranicznych dochodów w Polsce – jest to kolejny rozdział w walce z unikaniem podwójnego opodatkowania. Brak rozliczenia może spowodować nałożenia kary z Kodeksu Karnego Skarbowego w wysokości do 14 000 PLN!

  Jak wypełnić PIT-36 ZG?

  Jak rozliczyć PIT-36 ZG? Nie jest to wcale skomplikowane i nie różni się wiele od składania normalnej deklaracji. Po niżej opiszemy, w jaki sposób rozliczyć PIT-36ZG krok po kroku.

  Załącznik ZG dołączyć należy do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. W przypadku więcej niż jednego zeznania, do każdego należy dołączyć osobny druk. W zależności od rodzaju rozliczenia wypełniamy tylko odpowiednią rubrykę C.2, C.3 albo C. oraz cześć C1, czyli podział danych przychodów na źródła: praca (i stosunki podobne), działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, najem, prawa autorskie, a także inne źródła.

  W przypadku posiadania dochodów z wielu krajów w polskim urzędzie skarbowym w dalszym ciągu składamy jedno zeznanie podatkowe, jednak dla każdego państwa należy dołączyć osobny załącznik PIT/ZG. Przykłądowo, jeżeli pracowaliśmy przez dwa miesiące na umowę o pracę w Niemczech i pół roku w Holandii – złożymy PIT-36 z dwoma załącznikami ZG uwzględniającymi dochody oddzielnie dla Niemiec i Holandii.

  Poniżej prezentujemy wzór PIT 36 i załącznika ZG.

  PIT 36 ZG druk

  PIT 36 ZG formularz – kiedy nie trzeba składać?

  Nie zawsze obywatel Polski będzie zmuszony rozliczyć się z dochodów, osiąganych za granicą. Nie będzie potrzeby składania deklaracji, jeśli Twój wyjazd jest stały, a nie tymczasowy i obecnie to w tym kraju znajduje się centrum Twoich interesów życiowych. W takim wypadku nie będziesz już polskim rezydentem podatkowym i nie będziesz miał żadnych zobowiązań względem urzędu skarbowego w naszym kraju. Wszystkie formalności podatkowe załatwiać będziesz w całości w miejscu, w którym uzyskujesz dochody.

  PIT 36 ZG – wzór wypełniony bezbłędnie z naszym biurem podatkowym

  Chcesz mieć pewność, że spełnisz wszystkie zobowiązania wobec polskiego urzędu skarbowego, składając właściwie wypełnione druki? Skorzystaj z usług profesjonalistów. Dzięki pomocy naszego biura podatkowego złożysz PIT 36 ZG online – wystarczy, że skontaktujesz się z nami i przekażesz nam niezbędne dane, a wszystkie formalności załatwimy za Ciebie. Nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu i oszczędzisz sobie niepotrzebnych nerwów.

  Dodatkowo w większości przypadków rozliczeń z Holandii, Belgii, Austrii i Niemiec zagraniczne urzędy skarbowego wymagają stosownych dokumentów z Polski takich jak: EU-EWR lub zaświadczenie o dochodach. Je również uzyskamy dla Ciebie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Holandia.org.