Numer BSN - Sofi

Numer BSN (dawne SOFI) – wszystko, co musisz wiedzieć

Jeżeli planujesz wyjazd do Holandii na dłuższy czas, szczególnie w celach zarobkowych, to na pewno słyszałeś już o numerze identyfikacyjnym BSN. Jeśli nie – powinieneś jak najszybciej uzupełnić wiedzę o tym dokumencie, ponieważ pełni on w Holandii niezwykle ważną rolę.

Co to jest numer BSN?

Burgerservicenummer, czyli w skrócie BSN to nadawany w Holandii indywidualny numer identyfikacji socjalno-podatkowej. Służy on do załatwiania wszystkich formalności administracyjnych oraz podatkowych w urzędzie skarbowym. Jest więc polskim odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Składa się on z unikatowej kombinacji 9 cyfr i przypisany jest do danej osoby. Funkcjonuje on stosunkowo od niedawna – w 2007 roku zastąpił używany od dawna numer Sofi (Sociaal Fiscaal nummer). Aktualnie przypisywany jest wszystkim obywatelom Holandii, a także cudzoziemcom przebywającym na terenie tego państwa dłużej niż 4 miesiące.

Numer BSN – czy jest obowiązkowy?

Wyrobienie numeru BSN dla obywateli naszego kraju jest konieczne tylko w wypadku pobytu dłuższego niż 4 miesiące oraz w momencie, w którym będziemy chcieli podjąć legalną pracę. Jest to niezbędne, ponieważ pracodawca nie wypłaci nam wynagrodzenia jeżeli nie będziemy przypisani do systemu podatkowego w Holandii. Posiadając numer ewidencyjno-podatkowy jesteśmy w stanie odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na podatek dochodowy.

Numer BSN Holandia – do czego będzie potrzebny?

Figurowanie w ewidencji fiskalno-podatkowej bardzo ułatwia funkcjonowanie w Holandii i pomaga w załatwieniu wielu formalności. Dlatego po przyjeździe do tego kraju powinieneś zadbać, by jak najszybciej zdobyć numer Sofi (BSN). Poza uzyskaniem zatrudnienia będzie Ci on potrzebny do pozyskania zasiłku rodzinnego oraz innych dostępnych świadczeń socjalnych takich jak rozłąkowe czy zasiłek dla bezrobotnych.

Bez numeru BSN nie będziemy w stanie złożyć również rocznego zeznania w Belastingdienst a co za tym idzie, nie będzie przysługiwał nam zwrot podatku z Holandii.

Poza sprawami podatkowymi i finansowymi brak numeru Sofi może być odczuwalny także w codziennym życiu. Będziemy mieli problem z zarejestrowaniem się do lekarza, zakupem leków na receptę, a także wysłaniem dzieci do szkoły. BSN jest równie ważny jak w Polsce numer PESEL – to pomaga wyobrazić sobie jak ważną funkcję pełni on we wszystkich aspektach życia.

Jak wyrobić numer Sofi (BSN) w Holandii?

W przypadku pobytu dłuższego niż 4 miesiące

Jeżeli nasz pobyt w Holandii ma być dłuższy niż 4 miesiące mamy obowiązek zameldowania się w tym kraju pod konkretnym adresem zamieszkania. Powinniśmy dokonać tego zaraz po przyjeździe do Królestwa Niderlandów w urzędzie gminy znajdującym się najbliżej miejsca, w którym się zatrzymujemy. Jeżeli robimy to pierwszy raz, automatycznie zostanie nadany nam numer BSN. 

Aby dokonać meldunku w Holandii potrzebne nam będą następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający naszą tożsamość; dowód osobisty lub paszport,
  • umowa wynajmu lub dokument potwierdzający zakup mieszkania (w przypadku braku takich dokumentów może być to również zaświadczenie od osoby, u której przebywasz, która potwierdzi Twój pobyt na terenie Holandii).

W przypadku posiadania rodziny należy także przedstawić odpis aktu małżeństwa oraz odpis urodzenia dzieci. Po zameldowaniu zostajemy wpisani do podstawowego systemu ewidencji osób. Dzięki temu będziemy mieli ułatwione załatwianie formalności w wielu Holenderskich instytucjach takich jak: organy podatkowe, emerytalne, społeczne czy zajmujące się opieką nad dziećmi.

W przypadku pobytu krótszego niż 4 miesiące

W przypadku pobytu krótszego niż 4 miesiące nie mamy obowiązku meldunku, a także posiadania numeru BSN. Jest on jednak niezbędny w wielu sytuacjach, chociażby w celu podjęcia pracy sezonowej. W takim wypadku możemy uzyskać numer identyfikacji socjalno-podatkowej meldując się jako nierezydent, czyli osoba przebywająca na terenie Holandii jedynie czasowo. W tym celu również musimy udać się do lokalnego urzędu gminy.

Wszystkie wyżej przedstawione formalności załatwimy za darmo, jednak na wizytę w urzędzie gminy należy się umówić z wyprzedzeniem. Można tego dokonać za pomocą specjalnego formularza online lub telefonicznie.

Jak wyrobić numer Sofi (BSN) w Polsce?

Nie ma możliwości, aby uzyskać dokument BSN w naszym kraju. Wymagany jest do tego stały lub tymczasowy meldunek w Holandii a taki załatwić możemy, jedynie osobiście odwiedzając tamtejszy urząd gminy. Nie ma również szans, aby złożyć wniosek o numer Sofi przez internet – holenderski urząd nie przewiduje takiej możliwości

Numer Sofi – jak sprawdzić?

Swój numer BSN możesz sprawdzić na stronie https://www.svb.nl/nl/, ale tylko jeśli posiadasz ważny DigiD – identyfikator, który można szybko i łatwo wyrobić przez Internet. Tam w odpowiedniej zakładce znajdziesz swoje dane osobowe w tym również przypisany Tobie numer Sofi.

Numer Sofi Holandia – skontaktuj się z nami

Jeśli w dalszym ciągu nie wiesz jak wyrobić numer Sofi w Holandii lub martwisz się, że możesz sobie z tym nie poradzić, zgłoś się o pomoc do naszego biura rozliczeń zagranicznych w Polsce. Mamy ogromne doświadczenie oraz wiedzę z zakresu finansów z Holandii i chętnie  się nią podzielimy. Zapraszamy do kontaktu – nasi doradcy czekają na Ciebie.