Kinderzuschlag na dzieci mieszkające w Polsce – warunki

Kinderzuschlag na dzieci mieszkające w Polsce – warunki

Niemcy znani są ze swojego mocno rozwiniętego systemu pomocy społecznej. W Niemczech znajdziemy jedną z najliczniejszych sieci świadczeń socjalnych na świecie. Składają się na to ubezpieczenie chorobowe, emerytalne, wypadkowe, pielęgnacyjne czy to w razie utraty zatrudnienia. O wsparcie finansowe mogą starać się również rodzice w postaci zasiłku rodzinnego czy rodzicielskiego. To właśnie o tego rodzaju zapomodze dowiesz się z poniższego artykułu, a w szczególności o świadczeniu Kinderzuschlag.

Kinderzuschlag co to jest?

Kinderzuschlag to świadczenie na dzieci wypłacane jako dodatek do zasiłku rodzinnego przyznawanego osobom pracującym na terenie Niemiec, czyli Kindergeld. Wprowadzony został z myślą o rodzicach, których niskie dochody sprawiały, że dziecko nie miało odpowiednich warunków do rozwoju. Ten pakiet socjalny wypłacany jest rodzinom z dziećmi do 25 roku życia. Przysługuje wyłącznie w przypadku gdy wszyscy członkowie rodziny mieszkają razem w tym samym gospodarstwie domowym w Niemczech i przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Nie ma sensu ubiegać się o Kinderzuschlang gdy dzieci mieszkają w Polsce.

Kinderzuschlag komu przysługuje?

Kto w takim razie może wypełnić wniosek o Kinderzuschlag? Istnieje kilka warunków, które niezbędnie trzeba spełniać, aby zasiłek został nam przyznany. Dziecko nie może być niezależne pod względem finansowym, czyli nie może posiadać własnego przychodu i utrzymywać się samo. Musi być również przed założeniem własnej rodziny (nie może być w zalegalizowanym związku małżeńskim lub partnerskim), nie przekraczać 25 roku życia i tak jak już wyżej zostało wspomniane mieszkać razem z rodzicami w jednym gospodarstwie domowym.

Aby starać się o Kinderzuschlag w Familienkasse, dochód rodziców musi wynosić minimum 900 euro brutto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci 600 euro brutto. W sytuacji pobierania Kinderzuschlag oraz świadczenia Wohngeld (bezzwrotny dodatek od państwa do kosztów mieszkania) muszą one zapewnić rodzinie minimum socjalne, czyli  środki wystarczające na utrzymanie rodziny. Jeżeli to wciąż będzie za mało należy zgłosić się po zapomogę socjalną Hartz IV (arbeitslosengeld II).

Kinderzuschlag – warunki uzyskania świadczenia

Jako że Kinderzuschlag funkcjonuje jedynie  w formie dodatku do zasiłku rodzinnego Kindergeld, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek właśnie o to świadczenie. O Kindergeld starać może się każdy, kto legalnie pracuje na terenie Niemiec, na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Po 18 roku życia przyznawany jest już tylko jeżeli dzieci kontynuują naukę i wciąż uczęszcza do szkoły, są bezrobotne bądź ich dochód nie przekroczył 8 tysięcy euro rocznie. Dochód rodziców nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Oba te świadczenia socjalne są ze sobą połączone a ich przyznawaniem zajmuje się Familienkasse, czyli Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych.

W sytuacji, w której pobieramy świadczenie dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II wciąż przysługuje nam prawo do zasiłku Kindergeld, Kinderzuschlag nie jest już jednak wypłacany.

Kinderzuschlag – złóż wniosek

Oba połączone ze sobą świadczenia socjalne, czyli Kindergeld i Kinderzuschlag podlegają pod Familienkasse, czyli Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych. To właśnie w takiej placówce złożyć musimy wniosek o Kinderzuschlag  który wcześniej należy wypełnić. Odpowiednie druki znajdziesz w punktach lokalnych Familienkasse, urzędach pracy oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych tych instytucji.

Wniosek o kinderzuschlag – jakie potrzebuje dokumenty?

W przypadku świadczenia Kinderzuschlag najpierw możemy wypełnić i złożyć wniosek, a potem dostarczyć wszystkie inne dodatkowe wymagane dokumenty. Aby Familienkasse był w stanie zweryfikować czy kwalifikujemy się do pobierania zasiłku, należy do wniosku dołączyć:

  • wyciąg dochodów z ostatnich sześciu miesięcy (paski z wypłaty lub inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów),
  • dokumenty ukazujące koszty mieszkania rodziny w Niemczech, która stara się o świadczenie (czynsz, rachunki za media, koszty ogrzewania)
  • jeżeli przysługuje nam i pobieramy świadczenie na pokrycie kosztów mieszkania Wohnung, należy również dołączyć decyzję urzędu odnośnie tego dodatku,
  • bilety wykazujące koszty poniesione w związku z korzystaniem ze środków transportu publicznego,

Kinderzuschlag jak długo się czeka na decyzję?

Po złożeniu wniosku Familienkasse sprawdza nasze dane oraz rozpatruje dostarczone dokumenty. Jeżeli urząd uzna, że kwalifikujemy się, aby pobierać świadczenie, niezwłocznie nas o tym poinformuje. Nawet jeżeli proces ten będzie się przeciągał, nie ma większych powodów do zmartwień. Kinderzuschlag wypłacany jest od momentu złożenia wniosku, nie jego rozpatrzenia. Tak więc nawet jeżeli potrwa to ponad miesiąc, pieniądze nie przepadną.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o świadczenia na dzieci jest on przyznawany na 6 miesięcy. Po tym czasie całą procedurę należy powtórzyć a ponowne złożenie wniosku pozwoli Familienkasse zweryfikować czy nie nastąpiły znaczące zmiany dochodu i sytuacji materialnej rodziców.

Ile wynosi Kinderzuschlag?

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zniesiona została górna granica dochodu w gospodarstwie domowym, która ograniczała możliwość  pobierania świadczenia. Do tej pory rodzina, której łączny dochód przekraczał maksymalny dopuszczalny poziom, nie mogła skorzystać z tego typu pomocy. Oznacza to, że na ten moment więcej rodziców może ubiegać się o zasiłek na dzieci. Zmiana ta oznacza, że im wyższe dochody, tym mniejszą kwotę zasiłku otrzymasz.

Jeszcze do niedawna zasiłek wynosił 160 euro miesięcznie i dotyczył rodziców z naprawdę najniższym dochodem. Natomiast od 1 stycznia 2021 maksymalna kwota świadczenia wynosi 205 euro miesięcznie, a wysokość, jaką możesz otrzymać, zależeć będzie od kosztów utrzymania dzieci oraz tego ile wynosi dochód obojga rodziców.

Kinderzuschlag na dzieci mieszkające w Polsce

Kinderzuschlag nie jest przyznawany  w sytuacji, gdy dzieci mieszkają w Polsce. Nawet jeżeli spełniamy wszystkie inne warunki, nasz dochód wynosi wymagane 900 euro lub 600 euro w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci to Familienkasse i tak odrzuci nasz wniosek. Można za to złożyć dokumenty o przyznanie Kindergeld i otrzymać zasiłek na dziecko niezależnie od dochodów. W przypadku tego świadczenia nie ma znaczenia, gdzie zamieszkują dzieci – taki rodzaj pomocy dostępny jest dla każdej osoby legalnie podejmującej pracę na terenie Niemiec.

Jeżeli dalej wszystko wydaje Ci się skomplikowane i nie masz pewności czy składać wniosek o Kinderzuschlag, Kindergeld czy zasiłek dla bezrobotnych? Nie wiesz który wniosek wypełnić jeżeli samotnie wychowujesz dzieci? Nasze biuro rachunkowe pomoże rozwiązać wszystkie Twoje problemy. Skontaktuj się z nami, a fachowcy od finansów zapewnią Ci profesjonalną obsługę. Zapraszamy!

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który od kilkunastu lat pomaga i rozlicza Polakom podatek z zagranicy. Staramy się, aby skomplikowane i trudne do zrozumienia formalności stały się proste, zasadne i logiczne. Wyjaśniamy pojęcia i opisujemy najważniejsze zagadnienia, a także przekazujemy naszą wiedzę w klarowny sposób.