Възстановяване на данък от Холандия

Zmiana rezydencji Polska Holandia

Възстановяване на данък от Холандия

Възстановяването на надплатен данък от Холандия е напълно възможна опция. Необходимо е само да са изпълнени следните условия:

  1. Извършвали сте законна работа в Холандия.
  2. В холандската данъчна служба трябва да има получен от работодателя ви авансов данък върху доходите ви. Като размера на авансовото плащане трябва да надвишава размера на задължителния данък.
  3. Имате право на възстановяване на надплатения данък и ако облагаемото лице се ползва от данъчни облекчения.

Задължително ли е да се подаде данъчна декларация за работа в Холандия?


Отговорът, в повечето случаи, е: да – трябва да се подаде. Без значение дали сте холандец или чужденец. Ако работите в Холандия, вие сте длъжен да подаде данъчна декларация. Информацията е от официалния сайт на Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Необходими документи за уреждане на данък в Холандия

За уреждане на данъци в Холандската данъчна служба, вашият работодател трябва да ви предостави следните документи:

- данъчна карта - jaaropgaaf;

- или фишове за трудово възнаграждение – salaris.

В тези документи е необходимо да присъстват определени  данни, като: размер на получено възнаграждение и сума платена към данъка.

Ако не разполагате с въпросните документи, все още съществува възможност да си възстановите надплатения данък в Холандия. Те могат да бъдат получени от работодателя ви по стандартна цена на нашия сетълмент.

Уреждане на данък в Холандия – кога трябва да стане това?

В края на февруари и началото на март 2020 бяха отчетени данъчните декларации за 2019 г. Датата зависи от Belastingdienst и осигуряването на подходящия алгоритъм.

Данъкът в Холандия се урежда за 5-годишен период. Например, сега се подават декларации за периода 2015-2019 г.

Колко се чака за възстановяване на данък от Холандия?

Този  срок също зависи от Belastingdienst. Ние ви препоръчваме да се обърнете към подходяща фирма, която да ви подготви коректна данъчна декларация. Това ще ви спести много време и проблеми. Връщането на данъка понякога продължава по-дълго. В този случай е необходимо да бъде направена връзка с данъчната служба. Това също ще бъде осъществено от избраната от вас фирма.

Нашата фирма предоставя цялостно обслужване по казуса: Възстановяване на данък от Холандия. Попълване и подготвяне на всички необходими документи. Извършваме задълбочено проучване на всеки отделен случай за да осигурим възможно най-високо възстановяване на данъка. Всичко това съобразено както с холандското, така и с българското законодателство.

powrót na górę