Jaaropgaaf – polskie tłumaczenie

Jaaropgaave - holenderska karta podatkowa

Jaaropgaaf lub jaaroopgave - holenderska karta podatkowa po polsku

Jaaropgaave to odpowiednik polskiego PIT11, tak jak w przypadku polskiego odpowiednika zawiera informację o dochodzie i zapłaconym podatku, ale nie ma w nim informacji o składkach na ubezpieczenie społeczne.

Jaarogaave,  jaaropgaaf - informacje podstawowe

Po co mi jaaropgaaf / jaaropgaave?

Każda osoba legalnie zatrudniona w Holandii musi otrzymać jaaropgaaf. Jaaropgaave to dokument potwierdzający przychód oraz odprowadzony podatek. Jaaropgaaf jest niezbędny aby prawidłowo wykonać holenderskie rozliczenia podatkowe.

W zależności od firmy (pracodawcy) karty podatkowe mogą przyjmować różne formy, jednak treść zazwyczaj jest podobna czyli każdy zawiera informacje o przychodzie oraz zapłaconym podatku.

Jaaropgaave a rozliczenie w Polsce - PIT36ZG

Holenderska karta podatkowa - jaaropgaave jest niezbędna do wykonania rozliczenia z polskim urzędem skarbowym. Konwencja MLI wprowadzona w 2019 roku wymaga aby każda* osoba pracująca za granicą wykazała swoje dochody w Polsce. Kwoty zawarte w jaaropgave powinny pokrywać się w ostatnim otrzymanym salarisem (włącznie z dodatkiem wakacyjnym i urlopowym).
W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z pracodawcą, jeżeli to nie pomoże to pozostaje jeszcze Belastingdienst.

Kliknij i rozlicz swój PIT36ZG. Znamy się na rzeczy!

jaaropgaave opis po polsku

Czy Belastingdienst wydaje jaaropgaave?

Za wydanie holenderskiej karty podatkowej odpowiedzialny jest pracodawca, w przypadku kilku pracodawców otrzymasz kilka kart podatkowych. W sytuacjach awaryjnych np. bankructwo pracodawcy Belastingdienst może wydać druk IB60 lub wydruk z systemu FLG, który zawiera wszelkie dane o dochodach. Z dokumentu FLG można się rozliczyć!
Druk IB60 zawiera zazwyczaj tylko przychód brutto.

Extra Zwrot Podatku Holandia

Co zawiera jaaropgaave i co oznaczają pozycje na jaaropgaaf / jaaropgaave

  • Loon  lub fiscaal loon (loon voor loonbelasting / premie volksverzekeringen ) - całkowity dochód brutto.
  • Ingehouden Loonbelasting, loonheffing albo ingehouden looheffing - jest to kwota określająca wysokość pobranego podatku a także maksymalna kwota zwrotu podatkowego.
  • Arbeidskorting, lub verrekende arbeidskorting jest ulgą pracowniczą. Arbeidskorting pomniejsza podatek do zapłaty.
  • Premie ziekenfonds lub ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet, to kwota na ubezpieczenie zdrowotne (chorobowe). Odliczenie tej kwoty w rozliczeniu podatkowym jest możliwe tylko w przypadku dochodów mieszczących się w najwyzszym progu podatkowym.
  • Loon zorgverzekeringswet - maksymalny kwota będąca podstawą do wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne (chorobowe).
  • Levensloopverlofkorting jest to ulga za staż pracy (wysługę lat).
  • Loonheffingskorting jest ulgą w podatku od wynagrodzenia (loonbelasting). Ulgę loonheffingskorting można zastosować jako: ulga dla pracowników starszych, ulga dla młodzieży niepełnosprawnej, powszechna ulga podatkowa oraz [zwiększona] ulga pracownicza.

ET Kosten - Koszty eksterytorialne - Twój zwrot podatkowy wyższy nawet o 500€!

Kwoty ET Kosten nie znajdziesz na jaaropgaave, jednak dla nas to żaden problem. Rozliczając swój holenderski podatek warto wystąpić o ET Kosten, czyli ulgę dla pracowników tymczasowych. Aby wystąpić o koszty eksterytorialne nie trzeba mieć żadnych dodatków dokumentów. Nasza firma uzyskuje ET Kosten za ostatnie 5 lat, średnia kwota ET waha się od 400 do 700€.

Więcej informacji uzyskasz telefonicznie lub w naszym biurze stacjonarnym.
Tel. 786 001 203 | Biuro Borsuk | 44-100 Gliwice | Zwycięstwa 33/III

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę