Nazwa usługi Opis usługi Cena w PLN Cena w EUR
Zwrot podatku z Holandii Rozliczenie podatkowe (aangifte) C/P/T/F 350 zł
Rozlicznie z hipoteką lub M-biljet od 450 zł
Rozliczenie podatkowe wspólne C/P (rozłąkowe) / M 650 zł
Extra Zwrot na Dziecko 35%
A1 450 zł
Rozliczenie zerowe 150 zł
ET Kosten Odzyskanie Kosztów Ekstraterytorialnych ETK od 450 zł
Wykup składek STiPP/BPL Wypłata składek emerytalnych 350 zł
Zorgtoeslag (do 15.08) Dofinansowanie do ubezpieczenia 350 zł
Zorgtoeslag (od 16.08 do 31.08) Dofinansowanie do ubezpieczenia 500 zł
Zorgtoeslag - zatrzymanie Wstrzymanie dofinansowania do ubezpieczenia / wspólne 150 zł
Ubezpieczenie NL Uzyskanie Zorgverzekering 300 zł
Zwrot podatku z Austrii Rozliczenie podatkowe 400 zł
Zwrot podatku z Belgii Rozliczenie podatkowe 500 zł*
Zwrot podatku z Czech Rozliczenie podatkowe 450 zł
Zwrot podatku z Danii Rozliczenie podatkowe 500 zł
Zwrot podatku z Niemiec Rozliczenie podatkowe 450 zł
Rozliczenie podatkowe wspólne 550 zł
Rozliczenie zerowe 250 zł
Zwrot podatku ze Szwecji Rozliczenie podatkowe 600 zł
Gewerbe Rozliczenie Null-Gewerbe od 600 zł
Zasiłek dla bezrobotnych NL Wniosek + miesięczny abonament 650 zł
Skargi Opłata za skargę od 200 zł
Rodzinne Austria Opłata za złożony wniosek 750 zł
Rodzinne Belgia Opłata za złożony wniosek 750 zł
Rodzinne Holandia Opłata za złożony wniosek 750 zł
Rodzinne Niemcy Opłata za złożony wniosek 750 zł
Rodzinne Niemcy - kontynuacja Kontynuacja po decyzji / rok 600 zł
Zasiłek Rodzinny Kontynuacja po Decyzji Abonament Roczny + Opłata za Zdarzenie 500 zł + 50 zł (za zdarzenie)
Telefon do zagr. urzędu Dzwonimy w Twojej sprawie do urzędu 150 zł
PIT36ZG (max 3 x PIT11) Rozliczenie dochodów zagranicznych w PL 200 zł
PIT36ZG (max 5 x PIT 11) Rozliczenie dochodów zagranicznych w PL 250 zł
PIT36ZG (max 8 x PIT 11) Rozliczenie dochodów zagranicznych w PL 300 zł
PIT36ZG wspólny Wspólny PIT od 250 zł
PIT36ZG - Korekta Korekta PIT36ZG 250 zł
Uzyskanie zaświadczenia z US Zaświadczenie NL/DE/AT/BR 150 zł + op. skarbowa 17 zł
Soka BAU Odszkodowanie za niewykorzystany urlop 300 zł
BKR Rekord Kredytowy NL 400 zł
MRB - auto Holandia Podatek drogowy Holandia 250 zł
PD-U1 Potwierdzenie okresów zatrudnienia w EU 300 zł
Rezydencja Podatkowa PL-> NLD ZPR-1 zmiana rezydencji na NLD 2250 zł
FLG Odzyskiwanie jaaropgaave 500 zł
Lohnsteuerbescheinigung Odzyskiwanie Lohnsteuerbescheinigung 500 zł
Rejestracja konta w Bdienst Rejestracja konta w Bdienst 200 zł
Uzyskanie DigiD Uzyskanie + pełna aktywacja 500 zł

W przypadku wpłat w walucie euro, cenę w złotych polskich należy każdorazowo przeliczyć na euro zgodnie z kursem średnim z tabeli NBP.
Link do tabeli: https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx