Zwrot Podatku z Danii

Odzyskaj podatek z Danii w Polsce!

Choć Królestwo Danii słynie z wysokich podatków, wielu Polaków wybiera ten kraj, by podjąć legalną pracę. Skuszeni atrakcyjnymi świadczeniami socjalnymi podpisujemy umowy z duńskimi pracodawcami i odprowadzamy podatki. W Danii, jak w każdym kraju, przysługuje nam zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Jak odzyskać swoje pieniądze? Sprawdź, czy przysługuje ci zwrot podatku z Danii.

Zwrot podatku z Danii: kto musi rozliczyć się z urzędem?

Aby uzyskać zwrot podatku z Danii, należy złożyć zeznanie podatkowe w duńskim urzędzie (SKAT). Obowiązek rozliczenia ma każdy, kto podejmuje legalną pracę w Danii. Deklarację należy złożyć nie później niż do 1 maja. W Danii możemy dokonywać korekty zeznań podatkowych nawet do trzech lat wstecz.

Osoby, które nie złożyły zeznania, mogą zostać rozliczone automatycznie na podstawie informacji, pochodzących od pracodawcy i banku. W takim przypadku nieuwzględniane są żadne ulgi ani dodatkowe świadczenia. Za brak dopełnienia formalności duński urząd może nałożyć na nas dotkliwą karę finansową, nawet do 5 000 DKK.

Istnieje możliwość rozliczenia zaległego podatku po zakończeniu pracy u duńskiego pracodawcy. Jeśli od dwóch lat nie jesteś zatrudniony, wciąż możesz odzyskać swój zwrot podatku z Danii. Deklarację można bowiem składać do 3 lat wstecz od momentu zakończenia pracy.

Zwrot podatku z Danii – niezbędne dokumenty

Chcąc złożyć deklarację podatkową w duńskim urzędzie skarbowym, musisz przygotować komplet dokumentów. Przy samodzielnym rozliczeniu będziesz potrzebował:

  • dokumentu od pracodawcy Oplysingsseddel (dokument podsumowujący zarobki, który powinien otrzymać każdy pracownik po zakończeniu pracy) lub Lonseddel/Lonslip (tzw. odcinek wypłaty),
  • kopii dowodu osobistego lub paszportu,
  • Arsopgorelse – wstępnego rozliczenia, wysyłanego przez duński urząd,
  • formularza na konto Foregin Nemkonto,
  • kodów TASTSELV lub hasła dostępu do systemu,
  • dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

W przypadku rozliczenia z małżonkiem również potrzebujesz kompletu wyżej wymienionych dokumentów oraz:

  • aktu małżeństwa na formularzu unijnym lub przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język duński bądź angielski,
  • zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem (przetłumaczony na język duński lub angielski),
  • zaświadczenia o dochodach UE/EOG.

Ulgi w Danii

Ubiegając się o zwrot podatku z Danii, warto pamiętać o przysługujących nam ulgach. Polacy, podejmujący legalną pracę za granicą mają prawo do odliczenia od podatku:

Kosztów podróży pomiędzy Polską a Danią, koszty zakwaterowania w Danii oraz kosztów wyżywienia.

Ubiegając się o ulgi, nie musisz przedstawiać w urzędzie żadnych rachunków ani faktur. Duński urząd skarbowy może jednak sprawdzić, czy podane koszty były faktycznie poniesione. Prawo to obowiązuje przez 7 lat od momentu złożenia zeznania podatkowego, a zatem w tym czasie należy przechowywać wszystkie dokumenty, świadczące o poniesionych kosztach.

Zwrot podatku z Danii – kiedy i ile pieniędzy dostanę?

Średni zwrot  to 1200 euro, jednak wszystko zależy od czasu pracy, naszych zarobków oraz wysokości odprowadzanych składek. Pieniądze przelewane są na tzw. NemKonto, czyli rachunek, który podaliśmy, składając zeznanie podatkowe. Może być to zarówno konto duńskie, jak i polskie, jednak nie może być ono kontem walutowym. Podczas rozliczenia nie ma możliwości zmiany numeru konta.

Procedura zwrotu podatku z Danii trwa około 6 miesięcy. Deklaracje, złożone do 1 maja zaczynają być rozpatrywane po 2 lipca tego samego roku.

Zwrot podatku z Danii to pieniądze, których uzyskanie wymaga zgromadzenia wielu dokumentów. Istnieje możliwość złożenia deklaracji tradycyjną pocztą, a także online. W drugim przypadku niezbędny jest aktualny TastSelv-kode, czyli hasło, niezbędne do zalogowania do systemu. Dla wielu osób procedura ta może wydawać się niezwykle skomplikowana. Aby oszczędzić sobie stresu, warto powierzyć swoje rozliczenie w ręce specjalistów. Wypełnij nasz formularz kontaktowy, a oddzwonimy do Ciebie w ciągu 48h!