Zmiana Rezydencji Podatkowej

W związku z przewidywaną likwidacją ulgi abolicyjnej, większość Polaków pracujących za granicą będzie zmuszona zapłacić dodatkowy podatek w Polsce. Rozwiązaniem problemu jest "utracenie polskiej rezydencji podatkowej". Czy się to opłaca? Generalnie tak, ponieważ zawsze lepiej płacić podatek w jednym miejscu niż w dwóch. Zgłoś się do nas a pomożemy ci uzyskać rezydencję podatkową w Holandii!

Wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy – w pierwszym etapie wykonamy specjalistyczną analizę czy jest możliwość zmiany rezydencji podatkowej. Po pozytywnej weryfikacji będziemy potrzebować zgody, aby działać w Twoim imieniu. Pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności i zapewnimy pełne doradztwo – zapraszamy.

  • captcha

  Co daje zmiana kraju rezydencji podatkowej?

  Rezydencja podatkowa jest miejscem, w którym podatnik zobowiązuje się do wypełniania swoich zobowiązań podatkowych. Jeżeli mieszkasz i pracujesz w Holandii, a polski urząd skarbowy uznaje Cię z rezydenta w Polsce, będziesz zmuszony rozliczyć się w dwóch miejscach. Pomimo tego, że oba kraje podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie zapłacimy podatku w Polsce to i tak należy złożyć stosowne dokumenty i formularz PIT-36/ZG.

  Jeśli wiążesz swoją przyszłość z Holandią i tam na stałe zamierzasz zamieszkać, warto złożyć wniosek o zmianę rezydencji podatkowej – jest to niezwykle korzystne i pozwala na skorzystanie automatycznie z wielu ulg podatkowych podczas rocznego rozliczenia podatku z Holandii.

  rezydencja podatkowa w holandii

  Kim jest rezydent podatkowy w Holandii?

  Status rezydenta podatkowego wiąże się z miejscem, gdzie podatnik ma obowiązek składania deklaracji podatkowych i regulowania podatków. Nie każdy pracujący za granicą automatycznie uzyskuje taki status. W Holandii, aby zostać rezydentem podatkowym, muszą zostać spełnione określone warunki:

  • musisz być zameldowany w Holandii.
  • spędzać ponad 183 dni w roku poza Polską
  • posiadać centrum swoich życiowych interesów poza Polską.

  Zmiana rezydencji podatkowej w Holandii – jakie warunki trzeba spełniać?

  Aby zostać rezydentem podatkowym w Holandii, musisz wykazać, że kraj ten jest centrum naszych interesów życiowych oraz gospodarczych. Oznacza to, że posiadasz legalne meldunek, legalne zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

  Pod uwagę brane są jednak także inne czynniki i dotyczą one przede wszystkim rodziny podatnika. Ważne jest, chociażby, czy cała Twoja rodzina przebywa w Holandii – osoby, których współmałżonek i dzieci mieszkają razem z nią w Holandii, będą miały zdecydowanie większe szanse, aby przekonać odpowiednie organy. Ostatecznie każdy wniosek analizowany jest indywidualnie.

  Jak zmienić rezydencję podatkową z polskiej na Holenderską?

  Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej skutkuje utratą interesów osobistych i gospodarczych – chodzi tu o utratę wszelkich więzi z danym państwem. Aby zostać uznanym przez holenderski urząd za rezydenta konieczne będzie zerwanie powiązań z Polską. W tym celu należy przede wszystkim wymeldować się z mieszkania, a także z organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych, ze służby zdrowia, ograniczenia inwestycji w Polsce, ograniczenia posiadania polskich rachunków bankowych, a także brak majątku w naszym kraju.

  W połączeniu z wyjazdem z małżonkiem i dziećmi do Holandii i wynajęciem lub kupnem tu domu/mieszkania, będzie to znak dla urzędników, że Twój ośrodek życiowy się przeniósł i przyszłość wiążesz z Niderlandami.

  Pamiętaj, że nie jest konieczne spełnienie wszystkich wymienionych warunków. Ważne jest, aby część z nich odpowiadała Twojej sytuacji. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, głównym celem jest przekonanie urzędników, że już nie łączą Cię żadne istotne więzi z Polską.

  Certyfikat rezydencji podatkowej Holandia – jak uzyskać?

  W sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące rezydencji podatkowej, istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Holandii. Należy wtedy przedstawić wszelkie dowody dotyczące naszego zamieszkania, potwierdzając je odpowiednimi drukami. Mogą to być między innymi:

  • zarejestrowanie miejsca zamieszkania w Holandii,
  • lokalizacja miejsca pracy,
  • miejsce zamieszkania rodziny podatnika,
  • posiadane konta bankowe w Holandii,
  • udział w życiu społeczności lokalnej, np. członkostwo w klubach sportowych czy organizacjach i stowarzyszeniach.

  Są to istotne czynniki podczas oceny, gdzie podatnik powinien być uznany za rezydenta podatkowego. Zazwyczaj odbywa się to automatycznie, jeśli jednak nie zgadzamy się z decyzją fiskusa, wniosek o certyfikat może przyspieszyć proces.

  certyfikat rezydencji podatkowej holandia

  Jak zmienić rezydencję podatkową w Holandii?

  Aby uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej na terenie Holandii, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Można tego dokonać drogą mailową, przesyłając do Belastingdienst dane takie jak: imię, nazwisko, numer BSN, cel, w jakim potrzebujemy certyfikat oraz adres do wysyłki.

  Dokonaj zmiany rezydencji podatkowej z polskiej na niderlandzką (holenderską). Emigracja podatkowa to podstawowa forma legalnej optymalizacji podatkowej.

  Decyzja najczęściej wydawana jest w terminie do 6 tygodni.

  Przeczytaj również: