SOKA-BAU

Wielu Polaków w Niemczech podejmuje pracę na budowie. Zatrudnienie przy remontach i budowach jest bardzo opłacalne nie tylko ze względu na dochody, lecz także z uwagi na przywileje.
SOKA- Bau, czyli to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownicza to instytucja, która gromadzi  to Urlopowa Kasa Budownicza, z której można uzyskać dodatkowe fundusze, jeśli w czasie pracy nie wykorzystaliśmy przysługujących nam dni wolnych. Aby uzyskać zwrot należy dopełnić formalności. Zgłoś się do nas, a pomożemy Ci uzyskać podatek z Niemiec oraz dodatkowe świadczenia z Kasy Urlopowej.

SOKA- Bau, czyli „Service und Vorsorge für die Bauwirtschaft“ to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownicza.

Wszystkie firmy budowlane działające na terenie Niemiec mają obowiązek odprowadzania do kasy urlopowej SOKA-BAU odpowiedniej stawki z tytułu urlopu. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany możemy wnioskować do kasy urlopowej o wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania. Podstawowym dokumentem w tym procederze jest Urlaubsnachweis – wyciąg z konta pracownika. To właśnie z tego dokumentu można odczytać szczegóły dotyczące ostatnich dwóch lat pracy. W dokumencie można znaleźć informację dotyczące ostatnich 2 lat pracy takich jak:

  • czas trwania zatrudnienia,
  • wynagrodzenie brutto,