STIPP-BPL-Flexsecurity

Jeżeli pracowałeś w Holandii przez co najmniej rok u tego samego pracodawcy to Twój pracodawca był zobowiązany do odkładania dodatkowych składek tytułem prywatnego ubezpieczenia emerytalnego (tzw. Mały Fundusz Emerytalny).

Mały Fundusz Emerytalny obejmuje: Stipp, BPL, Flexsecurity Pensioen i Nationale Nederlanden.

Składki można wykupić jeżeli od momentu zakończenia pracy minęło co najmniej 2 lata (zakończenie pracy napóźniej do 31-12-2017r). Wypłacona kwota będzie pomniejszona o należny podatek dochodowy.

Pamiętaj, że otrzymasz jaaropgaave ze STIPP-BPL a dochód nalezy wykazać w Polsce na PIT36ZG!

Wypełnij wniosek i odzyskaj składki z Małego Funduszu Emerytalnego

  • captcha