Co wpływa na wysokość zwrotu podatku z Holandii?

Co wpływa na wysokość zwrotu podatku z Holandii?

Zwrot podatku z Holandii możesz uzyskać jeżeli składki płacone przez Twojego pracodawcę na podatek dochodowy są wyższe, niż przewidywał urząd skarbowy. To w skrócie, bo może na to wpłynąć bardzo wiele innych warunków, które warto znać i wykorzystać podczas składania deklaracji do Belastingdienst. Od czego zależy wysokość zwrotu podatku w Holandii? Czy można go zwiększyć? Poniżej przedstawiamy wszystkie czynniki mające wpływ na zwrot nadpłaconego podatku podczas rozliczenia rocznego w Holandii.

Po pierwsze – status rezydenta

Dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej, co znacząco zmieni sposób wyliczania podstawy podatkowej przez polskiego fiskusa i w większości przypadków niekorzystnie wpłynie na zwrot podatku z Holandii. Najbardziej odczują je osoby pracujące w Holandii wciąż pozostające polskimi rezydentami podatkowymi.

Aby zostać rezydentem podatkowym w Holandii, musisz wykazać, że kraj ten jest centrum Twoich interesów życiowych oraz gospodarczych. Co to dokładnie oznacza? Podstawą jest posiadanie meldunku oraz legalnego zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej. Musi być to również miejsce, w którym obowiązuje Cię nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli konieczność zapłacenia podatku od wszystkich dochodów. Jako rezydent podatkowy możesz zostać uznany automatycznie przez skarbówkę, jeśli jednak zależy ci mocno, a sprawa nie jest do końca jasna, możesz złożyć wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii wydawany przez odpowiednie organy.

Takie rozliczenie podatku z Holandii zawsze będzie korzystniejsze, ponieważ można zastosować dodatkowe ulgi podatkowe i tym sposobem znacznie zwiększyć kwotę zwrotu.

Po drugie – wiek

Twój wiek może mieć bezpośredni wpływ na to, ile zwrotu podatku Holandii dostaniesz. Szczególne przywileje mają w tym aspekcie seniorzy, czyli osoby, które ukończyły 65 rok życia.

Podatnik, który ukończył 65 rok życia, a jego zarobki były mniejsze niż 35 942€  odprowadzać będzie jedynie 19,2% na rzecz podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, w przeciwieństwie do 37,1% obowiązujących młodsze osoby. Dodatkowo podatnik w podeszłym wieku może liczyć na specjalną ulgę podatkową.

Po trzecie – rodzaj dochodu

Belastingdienst obliczając wysokość zwrotu podatku w Holandii, bierze pod uwagę także rodzaj dochodu. Do takiego należy między innymi zasiłek chorobowy – korzystając z takiego świadczenia, wciąż masz możliwość ubiegania się o zwrot podatku, a także kosztów poniesionego leczenia nieobjęte przez polisę ubezpieczeniową.

Należy także uważać na dodatkowe źródła dochodu, z których podatek dochodowy mógł nie zostać naliczony. Wszelkiego rodzaju zlecenia freelancerskie i prace dorywcze mogą stanowić dla urzędu skarbowego Belastingdienst podstawę do pobrania zaliczek, co spowoduje obniżenie się kwoty zwrotu podatku.

Po czwarte – rok podatkowy

Rok podatkowy, w którym się rozliczasz, wpływa na to, ile można dostać zwrotu podatku z Holandii. Podatki w tym kraju naliczane są w sposób progresywny, co oznacza, że im więcej zarobisz, tym większy podatek zapłacisz. W każdym roku mają jednak zastosowanie inne stawki podatku i ulg podatkowe bezpośrednio wpływające na wysokość zwrotu.

Tak więc przy takich dokładnie takim samym okresie zatrudnienia, zarobkach i kwocie podatku za jeden rok kwota przysługującego Ci zwrotu może znacznie się różnić w innym roku rozliczeniowy.

Po piąte – rozliczenie z partnerem fiskalnym

Z holenderskim urzędem skarbowym można rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z partnerem fiskalnym. W Polsce bardzo często określa się takie rozliczenie „rozłąkowym”.

Najważniejszym czynnikiem, jaki brany jest pod uwagę podczas starania się o rozłąkowe w Holandii, jest spełnienie warunku 90%. Polega na tym, że dochody uzyskane poza Holandią nie mogą przekroczyć 10% łącznej sumy dochodów światowych. W tym wypadku brane są pod uwagę łączne dochody partnerów, więc w przypadku jeżeli jedno z małżonków pozostało w Polsce i posiada regularną pracę, rozliczenie wspólne będzie prawdopodobnie niemożliwe.

Najważniejszą i najbardziej odczuwalną korzyścią jest możliwość zmniejszenia podatku dochodowego. Rozliczenie wspólne jest korzystne, gdy istnieje dysproporcja w dochodach między osobą składająca zeznanie a jej partnerem fiskalnym. W wyniku przeniesienia ogólnej ulgi podatkowej partnera fiskalnego, podatnik zapłaci niższy podatek. Wysokość kwoty uzależniona jest od całkowitego czasu pracy i wieku osoby składającej wniosek.

Fiskalnymi partnerami mogą być:

  • osoby pozostające w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim,
  • osoby posiadacie razem dziecko i zameldowane pod tym samym adresem,
  • partnerzy posiadający wspólną nieruchomość, dom/mieszkanie i zamieszkujące razem,
  • partnerzy wspólnie zarejestrowani w funduszu emerytalnym.

Po szóste – ulgi podatkowe

Wszelkiego rodzaju odliczenia od podatku to najlepsza okazja do uzyskania wysokiego zwrotu. O wszystkich ulgach podatkowych przysługujących podatnikom w Holandii pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie. Dzisiaj w skrócie przedstawimy niektóre z nich mające wpływ na wysokość nadpłaconego podatku.

Zaczniemy od najważniejszej kwestii – aby ubiegać się o ulgi podatkowe w Holandii, musisz spełnić jedno z dwóch kryteriów – być zameldowany w Holandii lub co najmniej 90% przychodów musisz uzyskać z pracy w Holandii. Tylko w takiej sytuacji będziesz mógł złożyć nieograniczone zeznanie podatkowe i wykorzystać wszystkie możliwości, jakie oferuje urząd skarbowy.

Najbardziej popularną ulgą, z której korzystają Polacy pracujący w Holandii, jest ulga podatkowa na dziecko. Przyznawana jest rodzicom, których dziecko, ma poniżej 12 roku życia, i jest zameldowane pod tym samym adresem. Wysokość odliczenia uzależniona jest od wysokości Twoich dochodów.

Arbeidskorting to natomiast ulga pracownicza, która pomniejsza podatek do zapłacenia osobom, które posiadają legalne zatrudnienie w Holandii. Jej wysokość obliczana jest procentowo od wynagrodzenia.

Każdemu podatnikowi w Holandii rozliczającemu się z Holenderskim Urzędem Skarbowym przysługuje możliwość skorzystania z ogólnej ulgi Algemene heffingskorting. Zniżka ta pomniejsza Twój podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie socjalne, przez co można podwyższyć zwrot podatku z Holandii.

Po siódme – skorzystaj z naszych usług!

Jeśli pracowałeś w kraju kwitnących Tulipanów i wiatraków, zastanawiasz się zapewne – ile dostane zwrotu podatku z Holandii? Pomożemy Ci to obliczyć! Zgłoś się do specjalistów i wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu podatków z zagranicy. Wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości, aby zdobyć dla Ciebie jak najkorzystniejszy zwrot. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług związanych z rozliczeniem podatku z Holandii – oferujemy kompleksową pomoc i przystępne ceny. Zapraszamy do współpracy – Holandia.org.

powrót na górę