Progressionsvorbehalt – czym jest i jaki ma wpływ na podatki?

Progressionsvorbehalt – czym jest i jaki ma wpływ na podatki?

Wiele świadczeń w Niemczech zastępujących tymczasowo wynagrodzenie takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy zasiłek rodzicielski zwolnione są z podatku, wciąż jednak mogą mieć wpływ na ogólne opodatkowanie pozostałego dochodu. Sprawdź jak w Niemczech funkcjonuje Progressionsvorbehalt.

Rozliczenie podatkowe w Niemczech

W Niemczech podatek dochodowy płacisz od wszystkich swoich zarobków uzyskanych na terytorium tego kraju. Jeżeli posiadasz legalne zatrudnienie kwota podatku, który musisz zapłacić do urzędu skarbowego, zależna będzie od wysokości wynagrodzenia. Pobierana jest ona rzez pracodawcę w postaci comiesięcznych składek odliczanych od wypłaty.

Zdarzają się sytuacje, w których musimy tymczasowo przerwać pracę i w tym czasie możemy pobierać pieniądze w postaci zastępczego świadczenia. Jak wtedy naliczany jest podatek? W takim wypadku właśnie zastosowanie znajduje Progressionsvorbehalt – po polsku oznacza to rozliczenie z progresją.

Progressionsvorbehalt – jak działa?

Zgodnie z § 32b niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, niektóre dochody nie podlegają opodatkowaniu, ale podlegają progresji. Oznacza to, że mają one wpływ na progresję i zwiększają stawkę podatkową.

Jest to skomplikowane, dlatego najlepiej przedstawić zasadę funkcjonowania Progressionsvorbehalt na przykładzie.

Załóżmy, że mamy pracownika, który przez sześć miesięcy w 2021 roku otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 12 000 euro. Następnie straci zatrudnienie i przebywał na zasiłku dla bezrobotnych i z tego tytułu otrzymał w drugim półroczu łączną kwotę 6000 euro.

W takim wypadku bez pobierania zasiłku jego średnia stopa podatkowa wynosiłaby około 3%. Jednak po zsumowaniu dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych otrzymujemy kwotę 18 000 euro. Oznacza to, że średnia stawka podatkowa wynosić będzie w rzeczywistości ok. 9,7%. To właśnie tą stawką stosujemy podczas rozliczenia kwoty pochodzącej z opodatkowanego przychodu, czyli w tym wypadku z wynagrodzenia z pierwszych 6 miesięcy pracy.

Po przeliczeniu wychodzi nam, że bez uwzględnienia zasiłku w wyznaczeniu stawki roczne obciążenie podatkowe wyniosłoby ok. 366 euro, natomiast po zastosowaniu progresji nasz hipotetyczny pracownik musi zapłacić urzędowi 1170 euro. Natomiast regularny podatek od całego dochodu, w przypadku przepracowania całego roku wynosiłby około 1750 euro.

Jakie dochody obejmuje Progressionsvorbehalt?

Do dochodu zwolnionego z opodatkowania zalicza się świadczenia zastępujące wynagrodzenie, takie jak:

  • zasiłek rodzicielski (Elterngeld),
  • zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld),
  • zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I)
  • zasiłek chorobowy (Krankengeld),
  • dodatek za krótki czas pracy (Kurzarbeitergeld)
  • świadczenie z tytułu niewypłacalności (Insolvenzgeld),
  • niektóre dochody zagraniczne.

Progressionsvorbehalt dla dochodów ujemnych

Oprócz tzw. dochodów dodatnich istnieje również dochód ujemny, który podlega progresji. Może się tak zdarzyć w przypadku, gdy inwestycje za granicą przyniosą straty, które ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania nie mogą wywrzeć skutku w Niemczech poprzez wyrównanie strat. Taka sytuacja spowoduje, że urząd skarbowy może je odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy obliczaniu stawki podatkowej. Zastrzeżenie ujemnej progresji zmniejszą zatem stawkę podatkową i obciążenie podatkowe, chyba że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym istnieje zakaz rekompensaty strat.

Jeżeli nie masz pewności, jakie dochody wziąć pod uwagę podczas ustalania stawki do rozliczenia podatkowego z Niemiec skontaktuj się naszym biurem podatkowym. Przeanalizujemy Twój przypadek i pomożemy znaleźć Ci optymalne rozwiązanie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

powrót na górę