Podatki w Niemczech dla kawalera

Podatki w Niemczech dla kawalera

W Niemczech system podatkowy opiera się na klasach podatkowych. Na przynależność do jednej z nich duży wpływ ma między innymi nasz status społeczny. To jaką klasę podatkową przydzieli nam Niemiecki Urząd Skarbowy, wpłynie na ilość i wysokość podatków, które będziemy musieli zapłacić podczas rozliczenia oraz z jakich ulg i przywilejów będziemy mogli skorzystać. Jeżeli jesteś kawalerem i zastanawiasz się jakie zasady rozliczania podatku dochodowego obowiązują Cię na terenie Niemiec – zapraszamy do zapoznania się z artykułem poniżej.

Określ swoją klasę podatkową w Niemczech – jak wygląda podział?

W Niemczech wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia, ale także od przynależności do danej klasy podatkowej. Z wynagrodzenia mogą być pobierane także podatek kościelny (Kirchensteuer), jeżeli zadeklarujemy przynależność do religii oraz podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) płacony jedynie przez część społeczeństwa – ich wysokość również będzie zależeć od tego, jaka obowiązuje nas klasa podatkowa. Jak więc dokładnie wygląda taki podział?

Podział na klasy podatkowe w Niemczech:

Klasa I – do pierwszej klasy podatkowej zaliczane są osoby samotne, osoby rozwiedzione, małżonków żyjących osobno, oraz osoby posiadające małżonka, który przebywa poza Unią Europejską. W tej klasie kwota wolna od podatku za rok 2021 wynosi 9.408 euro. Osób należących do tej grupy nie dotyczy obowiązkowe rozliczenie podatkowe, chyba że otrzymają z niemieckiego Urzędu Skarbowego Finanzamt imienne wezwanie.

Klasa II – do tej grupy należeć będą osoby samotnie wychowujące dzieci. Ulga podatkowa również wynosi tutaj 9.408 euro, istnieje jednak możliwość skorzystania ze świadczenia na dziecko w wysokości 1908 euro jeśli pobieramy zasiłek rodzinny.

Klasa III – dotyczy małżonków, których partner wybrał klasę podatkową V lub nie pracuje oraz gdy przebywa na stałe w jednym z krajów Unii Europejskiej. Klasę III otrzymają również osoby owdowiałe do roku od śmierci współmałżonka. Dochód wolny od podatku w tej klasie podatkowej wynosi 18.336 euro. III klasa przeznaczona jest jedynie dla osób, które pracowały w Niemczech powyżej 183 dni. Pracownik, którego małżonek mieszka w Polsce może zostać przypisany do tej grupy w przypadku jeśli łączne dochody pary w co najmniej 90% pochodzą z Niemiec.

Klasa IV – ta klasa podatkowa jest przeznaczona dla partnerów, których zarobki są na podobnym poziomie. Do klasy IV zostają przypisane automatycznie osoby, które zawierają związek małżeński lub partnerski. Jeżeli chcemy to zmienić, należy wystosować do urzędu pracy w Niemczech odpowiedni wniosek. Podstawowa kwota wolna od podatku – 9.408 EUR.

Klasa V – przeznaczona dla osób w związku małżeńskim, których partnerzy wybrali, że lepiej opłaca się im należeć do III Klasy podatkowej. Należąc do V klasy, nie przysługują nam dochody wolne od podatku.

Klasa VI – w przypadku tej grupy podatkowej mamy do czynienia z osobami samotnymi, które zdecydowały się na pracę w więcej niż jednym miejscu. Dotyczy ona drugiej pracy, od której ustawodawca nie przewiduje kwoty wolnej od podatku.

Jaka klasa podatkowa dla kawalera?

Wyboru klas podatkowych wedle własnego uznania mogą dokonać jedynie osoby zamężne.  Kawaler zazwyczaj przypisany zostaje w Niemczech do I grupy podatkowej. Jak to często bywa, są i plusy i minusy takiej sytuacji. Z jednej strony naliczane są dosyć spore zaliczki na podatek dochodowy, z drugiej strony możemy starać się odzyskać nadwyżkę, wykorzystując fakt wysokiego dochodu wolnego od podatku, który może wpłynąć na wysoki zwrot podatku.

Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnie z partnerem, można liczyć jednak na więcej korzyści i najczęściej wyższy zwrot podatku.

Wpływ klasy podatkowej na rozliczenie podatku z Niemiec

Proces rozliczenia podatku w urzędzie skarbowym wygląda zawsze tak samo. Należy zebrać odpowiednie dokumenty, z których najważniejsza jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, zawierająca szczegółowy wykaz dochodów na terenie Niemiec oraz zaliczek wpłaconych na poczet podatku dochodowego. Duży wpływ na kwotę zwrotu podatku będzie miał rodzaj rozliczenia podatkowego – może być ono ograniczone lub nieograniczone.

Jeśli wciąż nie masz pewności, do której klasy podatkowej zostałbyś zakwalifikowany, zapraszamy do naszego biura podatkowego. Rozwiejemy Twoje wątpliwości oraz  pomożemy odzyskać zwrot podatku z Niemiec. Polecamy nasze profesjonalne usługi z zakresu rozliczania podatku z  zagranicy.

powrót na górę