Solidaritätszuschlag – podatek solidarnościowy w Niemczech

Solidaritätszuschlag – podatek solidarnościowy w Niemczech

Podatek solidarnościowy to jedna z najbardziej kontrowersyjnych danin w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Powiązana jest bezpośrednio ze zmianami ustrojowymi i połączeniu się RFN z NRD w 19090 roku. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak jest historia Solidaritätszuschlag, kto musi go płacić i jak wyglądać może w przyszłości.

Podatek solidarnościowy Niemcy – co to jest?

Po zjednoczeniu Niemiec i początkowo związanej z tym euforią zaczęły pojawiać się realne problemy, z którymi aktualny rząd musiał szybko się uporać. Od razu uwidoczniła się bowiem różnica ekonomiczna pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kraju. Zatarcie tych różnic i stworzenie jednej silnej gospodarki wymagało ogromnych nakładów finansowych. Niedługo potem wybuchła wojna w zatoce Perskiej i kolejne przemiany w Europie środkowo-wschodniej. Wszystko to doprowadziło do wprowadzenia podatku solidarnościowego, który każdy pracownik płacić musiał od swojego dochodu.

Początkowo Solidaritätszuschlag wynosił jedynie 3,73% podatku dochodowego, jednak bardzo szybko wzrósł do 7,5%. Obecnie już od roku 1998 jest to niezmiennie 5,5% stawki podatku dochodowego.

Podatek solidarnościowy Niemcy – zmiany w 2019 roku

Największe od lat zmiany dotyczące podatku solidarnościowego nastąpiły w 2019 roku. Już od wielu lat na forum toczyła się dyskusja na temat zasadności dalszego funkcjonowania tego obciążenia. Niektórzy politycy i stowarzyszenia skupiające podatników domagało się likwidacji daniny, jasno sugerując, że cel, dla którego została wprowadzona, jest już od dawna nieaktualny.

Rosnące niezadowolenie podatników przyniosło długo wyczekiwane skutki. Ten budzący kontrowersję podatek pracownicy w Niemczech płacą już od prawie 30 lat a w 2019 roku nastąpiły do tej pory największe zmiany w jego funkcjonowaniu zatwierdzone przez niemiecki resort finansów i Bundestag. Sprawiły one, że w 2021 roku do budżetu Niemiec wpłynęło o około 10 mld euro mniej.

Podatek solidarnościowy w Niemczech – kto musi płacić?

Od 2021 roku z podatku solidarnościowego zwolnione są osoby zarabiające poniżej 73,8 tys. euro brutto rocznie. W przypadku rozliczeń wspólnych kwota ta wynosi 151 990 euro. Tak więc aktualnie ok. 95 proc. mieszkańców Niemiec nie płaci już tego podatku. Nie nastąpiły natomiast żadne zmiany w jego wysokości  – stawka wciąż wynosi 5,5 proc. podatku dochodowego.

Podatek wciąż płacić będzie więc 5% najbogatszych obywateli, którzy jak można się domyślić, nie są zadowoleni z tego faktu i uważają to za brak sprawiedliwości. Nie wiadomo jednak czy w najbliższej przyszłości spodziewać się możemy całkowitego zniesienia opłaty solidarnościowej, na pewno jednak rząd Niemiec musi spodziewać się kolejnych nacisków w tej sprawie.

Zniesienie podatku solidarnościowego to także bardzo dobre wieści dla Polaków pracujących w Niemczech, którzy do tej pory także zobowiązani byli do jego płacenia. Zmiana przepisów wpłynie na korzystniejsze rozliczenie z urzędem skarbowym i możliwość uzyskania wyższego zwrotu podatku z Niemiec. Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura podatkowego – z nami szybko i wygodnie odzyskasz należne Ci pieniądze od urzędu skarbowego. Zapraszamy do kontaktu – z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

powrót na górę