Czy niemiecki urząd skarbowy informuje polski i trzeba rozliczać się z pracy za granicą?

Czy niemiecki urząd skarbowy informuje polski i trzeba rozliczać się z pracy za granicą?

Obowiązkiem rozliczenia w Niemczech obciążone są najczęściej osoby, które mają III klasę podatkową, zostały pisemnie wezwane do rozliczenia, bądź posiadały zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy. A co z polskim fiskusem? Czy także trzeba złożyć deklarację zarobków z Niemiec, a może da się celowo ukryć swoje dochody z zagranicy w celu uzyskania korzystniejszego zwrotu? Czy niemiecki urząd skarbowy informuje polski o uzyskanych dochodach? W jakich przypadkach trzeba rozliczyć się z podatku z zagranicy w Polsce? Wszystkiego tego dowiesz się z poniższego wpisu i przekonasz się, jak działa komunikacja pomiędzy organami finansowymi.

Dlaczego ustalenie rezydencji podatkowej jest takie ważne?

Dochodów osiągniętych za granicą nie będziesz musiał rozliczać w Polsce jedynie w przypadku, jeżeli Twój wyjazd spowodował również zmianę rezydencji podatkowej.

Do ustalenia rezydencji podatkowej stosuje się zazwyczaj dwa główne kryteria.Pierwszym jest czas przebywania na terenie danego kraju. Jeśli mieszkałeś w Niemczech przez ponad 6 miesięcy w ciągu roku, musisz się liczyć, że wszystkie opodatkowane zostaną wszystkie Twoje dochody – te uzyskane w kraju zamieszkania oraz te, które uzyskałeś w innych krajach. W przypadku jeżeli okres ten będzie krótszy niż przewidziane 183 dni, pozostaniesz polskim rezydentem podatkowym i będziesz zobowiązany do złożenia rozliczenia w polskiej skarbówce.

Drugie kryterium dotyczy ustalenia tzw. ośrodka interesów życiowych oraz gospodarczych. W przypadku tych drugich jest to prostsze, ponieważ dotyczy to naszej pracy, źródła przychodów, czy działalności gospodarczej. Są to rzeczy dosyć proste do zidentyfikowania, ponieważ są bardzo dobrze udokumentowane. Interesy osobiste natomiast odnoszą się do rodziny, przyjaciół oraz przynależności do różnych ugrupowań hobbystycznych. Tak więc nawet pomimo naszego zamieszkania i pracy w Niemczech, w przypadku gdy nasza rodzina pozostaje w dalszym ciągu w Polsce, możemy założyć, że wciąż będziemy kwalifikowani przez urząd jako rezydent podatkowy.

Na czym polega umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Każdy kraj osobno określa jednak ten status, więc może się okazać, że zostaniemy uznani za rezydenta podatkowego w dwóch miejscach. Mimo że oznacza to, że będziemy zmuszeni złożyć dwie deklaracje podatkowe, nie wpłynie to na wysokość podatku. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną przez Polskę i Niemcy, która reguluje podobne sytuacje.

Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania jasno definiuje, że nasze dochody nie mogą zostać opodatkowane po raz drugi w innym kraju. Oznacza to, że osoby pracujące Niemczech, których centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce, zapłacą podatek wyłącznie od dochodów osiągniętych na terytorium naszego kraju. Zagraniczne przychody brane są pod uwagę jedynie podczas ustalania stawki podatkowej.

Jak należy postępować w przypadku pisma z niemieckiego urzędu skarbowego?

W przypadku jeżeli mamy obowiązek złożenia zeznania w Niemczech, a nie spełnimy tego zobowiązania, możemy spodziewać się specjalnego pisma przypominającego. Właściwie taki list może otrzymać każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Niemiec nawet jeżeli nie zalicza się do grupy, która musi się rozliczyć z podatku dochodowego. Niezależnie od okoliczności, zawsze na takie wezwanie należy zareagować. Nawet jeżeli nie przepracowaliśmy w danym roku ani jednego dnia na terenie Niemiec, pozostawienie listu bez odpowiedzi nie jest najlepszym rozwiązaniem. Trzeba jak najszybciej powiadomić urząd o zaistniałej sytuacji, w celu uniknięcia dalszych komplikacji i nieporozumień.

Nie mamy co się łudzić, nawet jeżeli aktualnie naszym miejscem zamieszkania jest Polska, niemiecki urząd skarbowy nie będzie miał problemu z uzyskaniem naszego adresu, i nie powstrzyma go to przed wysłaniem powiadomienia o zaległym rozliczeniu. Nie powinniśmy na pewno czuć się z tego powodu bezkarni, jeżeli zlekceważymy wezwanie, Finanzamt sam wyliczy należny podatek w postaci decyzji szacunkowej. Jeżeli nie zapłacimy wyznaczonej tam kwoty w określonym terminie, sprawa zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego w Polsce, który bez problemu zajmie się wyegzekwowaniem zapłaty.

Do czego będzie potrzebne zaświadczenie o dochodach w Polsce

W sytuacji, w której nie byłeś zatrudniony w Niemczech przez cały rok podatkowy, tamtejszy urząd finansowy zażąda zaświadczeń o dochodach uzyskanych w Polsce w tym samym roku. Muszą one zostać zawarte w załączniku UE/EOG. Takie zaświadczenie musi być potwierdzone przez polski urząd skarbowy i można je uzyskać dopiero po złożeniu formularza PIT 36.

Czy niemiecki urząd skarbowy informuje polski o sprawach podatkowych?

Jak widać, polski i niemiecki urząd skarbowy ściśle ze sobą współpracują i przekazują sobie w razie potrzeby niezbędne informacje, co regulowane jest przez specjalne umowy międzynarodowe. Tak więc w przypadku gdy podejmowaliśmy pracę za granicą, zawsze powinniśmy dokładnie sprawdzać, gdzie według przepisów obowiązuje nas rozliczenie podatku. Nie warto również liczyć, że meldunek w Polsce pomoże w uniknięciu zapłaty podatku w Niemczech.

Jeżeli masz wątpliwości, i nie wiesz, czy obowiązuje Cię rozliczenie dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym, to zgłoś się do naszego biura podatkowego. Postaramy się zbadać Twoją sprawę indywidualnie i wykorzystać naszą szeroką wiedzę i doświadczenie w celu załatwienia wszystkich niezbędnych formalności za Ciebie. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z profesjonalnej pomocy – zapraszamy.

 

powrót na górę