Podatek od darowizny w Niemczech – najważniejsze informacje

Podatek od darowizny w Niemczech – najważniejsze informacje

Kraje europejskie cechują się dużą różnorodnością jeżeli chodzi o sposób i wysokość opodatkowania. Nie inaczej sprawa ma się w przypadku spadków i darowizn. Każdy kraj ma swoje przepisy i poszczególne umowy regulujące te procesy w obrębie dwóch różnych państw. Dzisiaj skupimy się na darowiznach dokonanych w Niemczech. Co w przypadku darowizny dla osoby, która na stałe mieszka za granicą? Czy taki nabywca podlega opodatkowaniu w Polskim Urzędzie Skarbowym? Postaramy się przybliżyć ogólne informacje dotyczące przepisów obowiązujących w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Podatek od spadków i darowizn w Niemczech – czy trzeba zapłacić również w Polsce?

Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, to nawet pomimo faktu zamieszkania na stałe w Niemczech jesteś zobowiązany zapłacić podatek spadkowy w Polsce. Wynika to z tego, że przepisy umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku dotyczą wyłącznie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Oznacza to, że nie odnoszą się one do obowiązku podatkowego dotyczącego spadków i darowizn.

Niestety ustawa o podatku od spadków i darowizn nie reguluje w pełni wysokości polskiego podatku w sytuacji, gdy otrzymane z zagranicy przedmioty zostały już opodatkowane w innym państwie. Tak więc nabycie spadku czy darowizny z zagranicy może powodować konieczność zapłacenia dodatkowego podatku w Polsce – ustawodawca przewiduje takie zastosowanie prawa jeżeli w chwili otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim, lub miał stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Wysokość podatku od spadku w Niemczech

W przypadku nabycia spadku po osobie trzeciej można skorzystać z kwoty wolnej od podatku od darowizny w Niemczech w wysokości 4902 zł. Stawka podatku wynosi 12% 16% oraz 20% w zależności od kwoty, jaką uzyskał spadkobierca.

Podatek od darowizny w Niemczech od członka rodziny

Zapłacenie w Niemczech określonej kwoty podatku od darowizny zgodnie z prawem niemieckim nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego. Przepisy przedstawiają sytuację dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku spadków, i tak, według art. 2 ustawy o darowiznach dowiadujemy się: „nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim, lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jednak na mocy tej samej ustawy dowiadujemy się, że w przypadku otrzymania darowizny w postaci własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy istnieje możliwość zwolnienia z podatku. Najbliższa rodzina nie będzie musiała płacić podatku, pod warunkiem zgłoszenia darowizny w Niemczech w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej przekazania do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W analogicznej sytuacji Niemiecka skarbówka opodatkuje darowiznę od członka rodziny jeżeli przekroczone zostaną kwoty zwolnione od podatku (Freibetrag) – dla żony kwota ta wynosi 410000 € oraz dla dziecka 205000 €.

Jeżeli jest to darowizna samochodu, nieruchomości, lub innej rzeczy materialnej, najlepszym dowodem obdarowania będzie umowa w postaci sporządzonego aktu notarialnego. Jeżeli przedmiotem darowizny są zaś pieniądze warto zachować dokument ich otrzymania w postaci rachunku bankowego, lub innego poświadczenia przekazania. Darowizna dla obywatela Niemiec również podlega pod tą kategorię jeżeli obie strony są ze sobą spokrewnione.

Darowizna dla dziecka w Niemczech

Przepisy dotyczące zakresu opodatkowania darowizny w żaden sposób nie odnoszą się do rezydencji podatkowej. Tak więc ustalenie ośrodka interesów życiowych czy też przebywania na terenie danego kraju dłużej niż 183 dni w roku nie ma zastosowania w przypadku określenia kwoty podatku od darowizny, tak jak ma to miejsce w przypadku rozliczenia z podatku dochodowego. Dla Polskiego Urzędu Skarbowego nie ma więc znaczenia czy dziecko ma nieograniczony obowiązek podatkowy oraz posiada miejsce zamieszkania w Niemczech – nadrzędnym przepisem, którym będzie się kierował, będzie pokrewieństwo, przez co taka darowizna nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Darowizna w Niemczech – czy można ją odliczyć od podatku?

Państwo Niemieckie bardzo przychylnie patrzy na osoby pragnące nieść pomoc potrzebującym i chętne dokonywania darowizn i datków w różnej formie. Możemy to zobaczyć w podejściu urzędu skarbowego, który pozwala na odliczenie darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym. Tak więc pomaganie opłaca się zarówno ze strony moralnej, jak i finansowej.

Darczyńcami mogą być zarówno osoby fizycz­ne, jak i osoby prawne, czyli firmy, spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze.  Aby móc odliczyć darowiznę od podatku w Niemczech, muszą jednak zostać spełnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim nabywcą musi być organizacja, która działa jawnie, i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi dokładną dokumentację zebranych środków. Przyjmować tego typu datki mogą specjalne fundacje i zarejestrowane stowarzy­szenia działające na rzecz określonych w ustawie celów społecznych. Muszą mieścić się w spisie określo­nym w ustawie o działalności po­żytku publicznego i o wolontariacie. W rzeczywistości jest to bardzo szeroka lista, dzięki czemu mamy do wyboru naprawdę szeroki zakres organizacji.

Należy pamiętać, że maksymalna kwota datków podlegająca odliczeniu może wynieść maksymalnie 20% naszego całkowitego dochodu rocznego. W przypadku przekazania większej ilości pieniędzy musimy pamiętać, że aby nadwyżka przeszła na następny rok, trzeba zaznaczyć odpowiednie pole w załączniku „inne”. Natomiast dolna granica wydatków specjalnych, do których zaliczane są darowizny, ustalona została przez Niemiecki Urząd Skarbowy wyznaczona w postaci kwoty 36 euro rocznie.

Podatek od darowizny Niemcy – rozlicz się z naszym biurem podatkowym

Jeżeli szukasz najlepszego sposobu na zwrot podatku z Niemiec, sprawdź ofertę naszego biura podatkowego. Zajmujemy się rozliczeniami i sprawami podatkowymi z wielu państw Unii Europejskiej. Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące swojego rocznego zeznania w Niemczech, wykorzystamy naszą wiedzę i doświadczenia, aby pomóc Ci uzyskać jak najkorzystniejsze warunki zwrotu, biorąc pod uwagę możliwość odliczenia z tytułu darowizn lub innych dostępnych ulg. Zapraszamy do kontaktu – Holandia.org.

 

powrót na górę