Wzór zaświadczenia UE-EOG – jak wypełnić?

Aktualizacja wpisu: grudzień, 2023

Praca za granicą stała się normą dla wielu Polaków, a w związku z tym pojawia się konieczność rozliczenia podatkowego w nie tylko w ojczystym kraju. Jednym z kluczowych dokumentów, który umożliwia prawidłowe rozliczenie, jest zaświadczenie UE-EOG. Jak prawidłowo wypełnić ten dokument, aby uniknąć błędów i nieporozumień z zagranicznymi urzędami podatkowymi? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zaświadczenie UE-EOG – co to jest i do czego jest potrzebne?

Zaświadczenie UE/EOG, znane również jako Bescheinigung EU-EWR w kontekście języka niemieckiego, to kluczowy dokument dla wielu osób pracujących za granicą, zwłaszcza w Niemczech. Jest to urzędowe potwierdzenie dochodów uzyskanych poza granicami Niemiec, czyli w przypadku Polaków – w Polsce. Jego rola jest prosta – gdy rozliczamy się z podatku w Niemczech, konieczne jest wykazanie wszystkich dochodów, nie tylko tych uzyskanych na terenie Niemiec. I właśnie temu celowi służy do zaświadczenie.

Zaświadczenie UE/EOG jest niezbędne w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy osoba pracująca w Niemczech jest zameldowana w Polsce i nie przepracowała tam pełnego roku. Niemiecki urząd skarbowy będzie chciał wiedzieć, czy po zakończeniu pracy w Niemczech osoba osiągnęła dochody również w Polsce. Jest to konieczne również w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony w Niemczech przez cały rok, ale osiągnął dochody w Polsce, na przykład z emerytury czy wynajmu mieszkania. Jeszcze jedna sytuacja wchodzi w grę: w przypadku rozliczenia podatkowego wspólnie z małżonkiem, który pozostał w Polsce, niemiecki urząd skarbowy także będzie oczekiwał potwierdzenia dochodów z Polski, nawet jeśli były one zerowe.

Wskazówka:

Chcesz otrzymać zwrot podatku z Niemiec? W pierwszej kolejności musisz dopełnić wszelkich formalności z Finanzamt (niemieckim urzędem skarbowym), w tym dostarczyć właśnie zaświadczenie UE-EOG (czyli EU-EWR).

Gdzie składa się wniosek o zaświadczenie UE-EOG i ile to kosztuje?

Zaświadczenie UE/EOG jest wystawiane przez polski urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W wielu przypadkach jest on dostępny od ręki, ale w niektórych urzędach czas oczekiwania na jego wydanie może wynosić nawet 7 dni roboczych. Opłata za wystawienie zaświadczenia UE/EOG wynosi 17 zł. Co ważne, zaświadczenie nie ma określonego terminu ważności, ponieważ zawiera informacje o dochodach z konkretnego roku, które zazwyczaj nie ulegają późniejszym zmianom.

Wniosek o zaświadczenie EU-EOG (UE-EOG) – wzór. Jak wypełnić dokument?

Zaświadczenie UE/EOG, znane również jako EU/EWR to dokument o kluczowym znaczeniu, ale taki, który można uzyskać w stosunkowo prosty sposób – pod warunkiem, że znamy odpowiednią procedurę i wiemy, jakie dane są wymagane.

Zaświadczenie składa się zazwyczaj z czterech stron. Pierwsze dwie strony są w języku niemieckim – pierwsza jest przeznaczona do przekazania informacji do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt), a druga służy do adnotacji urzędowych. Trzecia strona, w języku polskim, potwierdza uzyskany dochód i jest przeznaczona dla polskiego urzędu skarbowego. Czwarta strona to kopia trzeciej strony, przeznaczona dla podatnika.

Wypełnienie zaświadczenia EU/EWR spoczywa głównie na barkach polskiego Urzędu Skarbowego. Od instytucji otrzymamy gotowy dokument z wszelkimi informacjami dotyczącymi naszych dochodów. Samodzielnie musimy uzupełnić jedynie nasze dane osobowe, które znajdują się w wierszach od 2 do 8. Pozostałe sekcje, takie jak wynagrodzenie brutto, koszty uzyskania przychodu czy rodzaj dochodów, zostawiamy puste – zostaną one wypełnione przez urzędnika.

Na druku musi znaleźć się pełna nazwa urzędu potwierdzona pieczątką, datą wydania dokumentu oraz podpisem podatnika. W niektórych przypadkach może być wymagany również podpis małżonka. Warto również upewnić się, czy w prawym górnym rogu formularza podany jest poprawny rok – ten, za który zaświadczenie ma być wystawione.

Jak widzisz, wypełnienie zaświadczenia UE-EOG może wydawać się skomplikowane, ale w praktyce, dzięki pomocy urzędu, Twoja rola w tym procesie ogranicza się do minimum. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie podatków międzynarodowych. W końcu lepiej dmuchać na zimne niż później napotykać na trudności związane z błędnie wypełnionym dokumentem!