Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne w niemczech)

Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech)

Niemiecka służba zdrowia słynie z bardzo dobrej opinii i wyróżnia się na tle europejskim. Każdy mieszkaniec tego kraju ma zapewnioną opiekę medyczną na najwyższym poziomie, ale wszyscy muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne i opłacać niezbędne składki. Sprawdź jak funkcjonuje ubezpieczenie obcokrajowca w Niemczech i bądź przygotowany na panujące tam zasady – zapraszamy.

Krankenversicherung – co to jest?

Przed rozpoczęciem pracy w innym kraju, jedną z najważniejszych formalności jest załatwienie wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. W Niemczech każdy musi posiadać Gesetzliche Krankenkasse (GKV), czyli Niemieckie państwowe ubezpieczenie zdrowotne, które jest odpowiednikiem polskiego NFZ. Tak jak i w Polsce, u naszych zachodnich sąsiadów korzysta z niego większość społeczeństwa (około 90 procent) – istnieją jednak dwa systemy ubezpieczeń: ustawowe i prywatne.

Państwowe niemieckie ubezpieczenie zdrowotne

Państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym Gesetzliche Krankenkasse (GKV) mogą zostać objęte wszystkie osoby pracujące, emeryci, a także osoby żyjące na zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech. Oferuje je ponad 200 różnych instytucji, jednak niemiecki system opieki zdrowotnej jasno określa zasady jego przyznawania i reguluje wysokość stawki.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

O prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech mogą ubiegać się osoby zarabiające powyżej 5062,50 euro brutto miesięcznie, studenci, urzędnicy, a także właściciele firm prowadzących własną działalność gospodarczą i freelancerzy bez względu na wysokość dochodów.

Jednak członkostwo w prywatnej kasie chorych (PKV) może nie być dostępne dla każdego. Jeśli spełniamy już kryterium zarobków, należy złożyć wniosek o zwolnienie z ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Prywatni ubezpieczyciele stawiają jednak często także inne wymagania z których szczególnie powszechne jest konieczność minimalnego okresu stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. Osoby z zagranicy wykazujące chęć takiego ubezpieczenia muszą wykazać długoterminowy okres ubezpieczenia – wiele ofert ma specjalnie przygotowane taryfy odpowiednio dopasowane są do okresu pobytu w Niemczech.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne Niemcy – ile wynosi składka

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi średnio 14,6 procent dochodu. Każda kasa chorych pobiera również od pracownika indywidualny dodatek w różnej wysokości – rzeczywista składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. waha się między 14,95% a 17,1%, w zależności od kraju związkowego. Rozkładana jest ona w takiej samej części na ubezpieczonego i pracodawcę.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia prywatne to jej wysokość zależna jest wyłącznie od indywidualnych ustaleń z kasą chorych. Samodzielnie wybieramy ofertę i pakiet zabezpieczeń, a stawka nalicza jest po zweryfikowaniu przez ubezpieczyciela naszego wieku, stanu zdrowia i przebytych chorób. Nie ma tu jednak znaczenia wysokość naszego dochodu.

Niemieckie ubezpieczenie dla dziecka

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w Niemczech nie musimy martwić się o pozostałych członków rodziny. Przysługuje nam bowiem możliwość bezpłatnego ich ubezpieczenia w ramach rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego (niem. Familienversicherung). W celu skorzystania z takiego świadczenia należy zgłosić się do odpowiedniej kasy chorych, pod którą podlegamy i złożyć wniosek wraz z dokumentami zawierającymi niezbędne dane osobowe. Ubezpieczyć można dzieci do 23 roku życia, jeśli jeszcze nie podjęły pracy zarobkowej oraz do 25 roku życia, jeżeli w dalszym ciągu kontynuują naukę.

Jeżeli mieszkasz na terenie Niemiec a chciałbyś ubezpieczyć dziecko przebywające na stałe w Polsce, niezbędny będzie formularz E109.

Świadczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych

Osoby, których status zmienia się i przechodzą na bezrobocie i uprawnione są do pobierania zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I lub II, w dalszym ciągu pozostają w niemieckim systemie państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli nie korzystamy z powyższych zasiłków, podczas pobytu w Niemczech, można korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia, którego minimalna składka wynosi ok. 155 euro.

Jeżeli wcześniej posiadało się natomiast prywatne ubezpieczenie zdrowotne, po utracie pracy musimy wybrać czy chcemy przejść do obowiązkowej publicznej kasy chorych, czy pozostać przy dotychczasowym ubezpieczeniu prywatnym. W przypadku osób powyżej 55 roku życia nie ma takiego wyboru – trzeba zostać w systemie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, że po utracie pracy należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie odpowiedni zakład ubezpieczeń zdrowotnych, niezależnie, czy korzystamy ze świadczenia prywatnego, czy państwowego.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla studentów z zagranicy

W Niemczech każdy student z zagranicy przed rozpoczęciem edukacji musi załatwić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Zanim zapiszemy się na niemiecki uniwersytet lub w inną szkołę wyższą, koniecznie dostarczyć musimy dokument potwierdzający posiadanie dostępu do opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce i Niemczech

Prawo Unii Europejskiej stosuje zasada podlegania wyłącznie jednemu ustawodawstwu – oznacza to, że pracując w kilku różnych krajach, tylko jedno państwo ma obowiązek pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązywać będzie ona w kraju w którym aktualnie przebywamy i uzyskujemy dochody. Jedno ubezpieczenie w zupełności nam wystarczy i nie ma potrzeby dublowania tych świadczeń.

Przed powrotem do Polski, na krótki, określony czas, niezbędne będzie wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – uprawnia bowiem do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu w Polsce.

Osoby zatrudnione w Niemczech, które są ubezpieczone w państwowej kasie chorych, nie muszą posiadać meldunku na terenie tego kraju. Meldunek posiadać muszą natomiast osoby posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, które będą chciały skorzystać z ubezpieczenia w prywatnej kasie chorych.

Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech – skorzystaj z pomocy biura podatkowego

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu formalności związanych z ubezpieczeniem w Niemczech, skontaktuj się z naszym biurem podatkowym. Posiadamy specjalistów, którzy zajmą się Twoją sprawą i zaoferują niezbędną poradę, Planując pracę za granicą powinieneś z wyprzedzeniem pomyśleć także o rozliczeniu podatku na koniec roku – na tym znamy się najlepiej! Zgłoś się do nas a otrzymasz profesjonalną obsługę i odzyskasz pokaźną sumę pieniędzy. Pomożemy zdobyć Ci jak najkorzystniejszy zwrot podatku z Niemiec – czekamy na Ciebie!

Jesteśmy profesjonalnym zespołem, który od kilkunastu lat pomaga i rozlicza Polakom podatek z zagranicy. Staramy się, aby skomplikowane i trudne do zrozumienia formalności stały się proste, zasadne i logiczne. Wyjaśniamy pojęcia i opisujemy najważniejsze zagadnienia, a także przekazujemy naszą wiedzę w klarowny sposób.