Podatek budowlany w Niemczech – najważniejsze informacje

Podatek budowlany w Niemczech – najważniejsze informacje

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym obowiązującą w Niemczech, każda usługa budowlana wykonywana na terenie tego kraju objęta jest podatkiem Bauabzugsteuer. Dotyczy to każdego zleceniodawcy, i oznacza że część uzyskanego przez wynagrodzenia za pracę trafi do Niemieckiego Urzędu Skarbowego. Polskie firmy mogą jednak starać się o zwolnienie z zapłaty podatku budowlanego składając wniosek o Freistellung. Dowiedź się jak tego dokonać i uniknąć potrącenia tego podatku.

Podatek budowlany w Niemczech – czym jest Bauabzugsteuer?

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym przewiduje, że każda świadczona usługa budowlana podlega specjalnemu opodatkowaniu. Obejmuje ono roboty budowlane związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową lub likwidacją obiektu budowlanego.

Podatek ten wynosi 15% i jest odprowadzany od całkowitej w od wartości wykonanej usługi budowlanej. Obowiązek ten spoczywa na zleceniobiorcy, co oznacza w praktyce, że za ukończoną pracę osoba wykonująca prace budowlane tylko 85% sumy, która znajduje się na fakturze i zostanie opłacona przez osobę odbierającą takie usługi. Reszta pieniędzy trafia na konto właściwego urzędu skarbowego. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko firm zarejestrowanych w Niemczech – Polscy fachowcy działający na terenie tego kraju również objęci są tą opłatą na rzez Finanzamt. Opłatę należy uiścić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata za wykonaną usługę. W przypadku osób ignorujących ten przepis stosuje się wysokie kary finansowe.

Podatek budowlany Niemcy – kto nie musi płacić?

Bauabzugsteuer obowiązuje wyłącznie na terenie Niemiec, dlatego nie trzeba płacić tego podatku jeżeli firma zarejestrowana w tym kraju wykonuje usługi za granicą. Nie dotyczy on również przypadków, w których odbiorca nie zapłaci w danym roku kalendarzowym więcej niż 5 000 Euro, odbiorca jest wynajmującym i nie prowadzi innej działalności gospodarczej, a wartość usług w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 15 000 Euro, a także jeśli zlecenie wykonywane jest dla osoby fizycznej.

Opłaty dotyczą więc firm działających na dużą skalę i podejmujących się dużym przedsięwzięciom. Dla takich przedsiębiorstw ustawodawca przewiduje możliwość złożenia specjalnego wniosku o indywidualne zwolnieni z tego podatku. Jak wygląda taka procedura i kto może się starać o taki przywilej?

Jak uniknąć pobrania podatku budowlanego – Bauabzugsteuer?

Z pobrania Bauabzugsteuer zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające ważne na moment wykonania usługi zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od usług budowlanych tak zwane Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. Pozwala to więc otrzymać 100% przysługującego wynagrodzenia za wykonaną pracę. W celu uzyskania takiego dokumentu należy złożyć wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych w Niemczech we właściwym urzędzie skarbowy. Cała procedura jego rozpatrywania trwa około miesiąca, a zaświadczenie ma charakter czasowy i najczęściej przyznawany jest na okres jednego roku.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

Jeśli jesteś polską firmą, wykonującą usługi budowlane w Niemczech możesz złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego. Można to zrobić jeżeli zarejestrowaliśmy już działalność w Niemieckim Urzędzie skarbowymi i posiadamy przypisany numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer)

W celu zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku Bauabzugsteuer polski przedsiębiorca z branży budowlanej musi wykazać, że wypełnił wszystkie swoje obowiązki podatkowe obowiązujące na terenie Niemiec. Nie możemy posiadać również żadnych zaległości związanych z prowadzeniem działalności na terenie Niemiec i wykazać, że jesteśmy w stanie spełnić wszystkie zobowiązania zgodne z aktualnie panującymi przepisami.

Aby móc skorzystać z ulgi podatkowej, należy także pamiętać, że w przypadku zatrudniania podwykonawców, każdy z nich musi posiadać własne zwolnienie Freistellungsbescheinigung.

Zwrot podatku budowlanego z Niemiec

Jeśli podatek budowlany został już pobrany przez zleceniodawcę i wpłacony na konto urzędu skarbowego w Niemczech, w dalszym ciągu można starać się o jego zwrot poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu musimy zgłosić się z odpowiednim pismem do urzędu skarbowego, najpóźniej do dnia 31 lipca roku kalendarzowego, który następuje po roku, w którym doszło do pobrania podatku budowlanego, wraz z wymaganymi załącznikami. Na zwrot podatku budowlanego z Niemiec możemy liczyć wyłącznie w przypadku, gdy nie posiadasz żadnych zaległości finansowych związanych Twoją działalnością.

Jeżeli prowadzisz firmę oferującą usługi budowlane na terenie Republiki Federalnej Niemiec, powinieneś złożyć wniosek do urzędu skarbowego najszybciej jak to możliwe. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a potrzebujesz pomocy w załatwieniu wszystkich formalności, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zdobyć zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd. W naszym biurze podatkowym Holandia.org znajdziesz specjalistów znających bardzo dobrze przepisy prawa i posiadających ogromne doświadczenie w kwestiach rozliczenia podatku z Niemiec. Zapraszamy do współpracy – zgłoś się do nas a pomożemy Ci złożyć wniosek o Freistellungsbescheinigung.

powrót na górę