Beslissing: u krijgt een boete opgelegd – Kara z UWV

Beslissing: u krijgt een boete opgelegd - Kara z UWV

Beslissing: u krijgt een boete opgelegd

Kara z UWV - informacje podstawowe

to w wolnym tłumaczeniu  "Decyzja: Otrzymują Państwo karę w związku z otrzymywanym zasiłkiem dla bezrobotnych - Kara z UWV".

 

Polacy na zasiłkach

Afera zasiłkowa  wybuchła ponad rok temu. Urzędnicy UWV ustalili bez wątpienia, że korespondencja z UWV kilkuset polskich pracowników tymczasowych  trafiała na kilkanaście adresów w Tilburgu.

Mieszkania, o których mowa zarządzane były przez jedną z większych agencji pracy tymczasowej. W trakcje kontroli mieszkań ustalono, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych bez wątpienia przebywają w Polsce.

To jest złamaniem warunków otrzymywania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. Automatycznie wstrzymane zostały wszelkie wypłaty zasiłków oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające. Należy dodać iż w związku z sytuacją z Tilburga, wszystkie zasiłki dla bezrobotnych zostały wzięte pod lupę.

Kontrole na masową skalę

Pracownicy UWV zaczęli wysyłać wezwania do osób, które mogły mieć związek z nielegalnie wypłaconymi świadczeniami.

List nr 1. Uitnodiging voor gesprek - Wezwanie na rozmowę. LIST ZWYKŁY
Treść listu: Otrzymaliśmy informację, że Twoja sytuacja życiowa jest inna, niż ta, która nam podałeś. Te informacje mogą wpłynać na Twoje prawo do zasiłku, dlatego chcielibyśmy omówić Twoją sytuację. Prosimy o kontakt w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisma pod numerem: 06-21454706.

List nr 2. Herhaalde uitnodiging - Ponowne wezwanie na rozmowę. LIST POLECONY (aangetekend) 4-5 tygodni po liście nr 1.
Treść listu:  W okresie DD-MM-RRRR do DD-RR-MMM otrzymywali Państwo zasiłek. W dniu DD-MM-2017 wysłaliśmy do Ciebie pismo z prośbą o kontakt, aby umówić spotkanie w UWV. Dla UWV jest bardzo ważne, aby spotkać się z Tobą i ustalić kwestie Twojego zamieszkania (pobytu) w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z naszych ustaleń wynika, iż w trakcie pobierania zasiłku nie przebywałeś na (lica + nr , Tilburg).
Teraz najlepsze: Od Twojego pracodawcy dowiedzieliśmy się, że od początku pobierania zasiłku przebywałeś w Polsce.

List nr 3. Beslissing: intrekken eerdere beslissing over het zoeken naar werk in Polen - Decyzja: Uchylenie wcześniejszej zgody na poszukiwanie pracy w Polsce 12-13 tygodni po liście nr 2. LIST ZWYKŁY
List nr 4. Geen WW-uitkering meer

List nr 5. Boeterapport - raport - kara
W okresie DD-MM-2017 do DD-MM-2017 otrzymywali Państwo zasiłek dla bezrobotnych. Skontrolowaliśmy Twoje prawo do zasiłku i mamy zamiar nałożyć na Ciebie karę.

Raporty pokontrolne

Wypłacony nienależny zasiłek  - 3126,14€.
Kara - 1563,07€ - (kara to 50% uzyskanej nienależnie kwoty).
Razem: 4689,21€

intrekken eerdere beslissing over het zoeken naar werk in Polen

Co można zrobić w tej sytuacji?

To zależy od wielu czynników. Podjęta współpraca  z UWV może istotnie skomplikować sytuację. Nawet wiarygodnie brzmiące i solidnie udokumentowane wyjaśnienia mogą w rezultacie spowodować dodatkowe problemy. Odesłanie odpowiedzi na postawione pytania prawie zawsze kończy się negatywną decyzją urzędników.

powrót na górę