Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku w Niemczech

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku w Niemczech

Jeżeli jesteśmy zdecydowani starać się o zwrot podatku z Niemiec, potrzebna nam będzie spora ilość dokumentów. W pierwszej kolejności powinniśmy dokładnie zaznajomić się z procedurą rozliczenia podatku u naszych zachodnich sąsiadów i dowiedzieć się jakie zeznanie musisz złożyć na podstawie swoich dochodów. W tym tekście przybliżymy nieco zawiłe przepisy niemieckiego systemu podatkowego i pomożemy skompletować wymagane dokumenty.

Rozliczenie podatku z Niemiec – ograniczone czy nieograniczone?

Opodatkowanie ograniczone dotyczy osób, które podejmowały pracę na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Z punktu widzenia podatnika taki rodzaj rozliczenia podatku z Niemiec jest zdecydowanie mniej korzystny. W takim przypadku nie możesz starać się o żadne ulgi podatkowe oraz tracisz przywilej wspólnego rozliczenia z małżonkiem, co przełoży się na wysokość zwrotu.

Inaczej ma się sprawa jeżeli uzyskiwałeś dochody w Niemczech więcej niż 183 dni. Kwalifikujesz się wtedy do rozliczenia nieograniczonego, a co za tym idzie, masz możliwość do skorzystania z osobistych i rodzinnych ulg podatkowych oferowanych przez niemiecki urząd skarbowy. Wymaga to jednak zebrania wielu pism i dokumentów, ponieważ należy dokładnie udokumentować poniesione koszty pracy w Niemczech i potwierdzić, że należą nam się dane przywileje.

Zwrot podatku z Niemiec – dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech

Niezależnie od tego, do jakiej grupy podatkowej się kwalifikujesz, i jaki rodzaj rozliczenia Cię obowiązuje, niektóre dokumenty są niezbędne, aby złożyć zeznanie podatkowe w Niemieckim urzędzie skarbowym. Nie odzyskasz zwrotu podatku bez skompletowania poniższych dokumentów.

Lohnsteuerbescheinigung – Niemiecka karta podatkowa

Lohnsteuerbescheinigung to niemiecka karta podatkowa, która zawiera wiele podstawowych informacji na temat twoich dochodów na terenie Niemiec. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące Twojego podatku dochodowego, pobranych zaliczek i zapłaconych składek na ubezpieczenie. Dokument ten, to odpowiednik polskiego PIT-11, i również otrzymujemy go od naszego pracodawcy.

Nie znajdziemy tu dokładnej kwoty zwrotu podatku z Niemiec, w tym celu należy rozliczyć nasz dochód, uwzględnić przysługujące nam świadczenia i złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie. Dopiero wtedy dowiemy się, jaki należy nam się zwrot. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć nam kartę podatkową najpóźniej do końca Lutego, następującego po danym roku podatkowym. W przypadku problemów z uzyskaniem Lohnsteuerbescheinigung zastąpić ja można miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym, czyli Abrechnung.

Kopia dokumentu tożsamości

Podczas rozliczenia podatku z Niemiec musisz dołączyć do zeznania i przesłać do urzędu skarbowego kopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Druk EU-EWR – rozliczenie dochodów w Polsce

Urząd skarbowy w Niemczech do rozliczenia podatku dochodowego wymaga zaświadczenia EU-EWR, które możesz uzyskać z polskiego urzędu. Aby tak się mogło stać, musisz rozliczyć zagraniczne dochody w Polsce w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Dopiero wtedy urząd w Polsce wyda Ci niezbędny dokument.

Rozliczenie podatku z Niemiec – dokumenty, które możesz potrzebować

Jeśli starać się będziesz o zwrot podatku z Niemiec, a masz możliwość złożenia zeznania podatkowego nieograniczonego, potrzebne będą dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów związanych z pracą w Niemczech. W zależności od ulgi, o jaką będziesz się starać, musisz dołączyć do deklaracji podatkowej potwierdzenie w postaci faktur lub dowodów wpłaty.

Rozliczenie podatku wspólnie z małżonkiem

Wyższy zwrot podatku możemy uzyskać, rozliczając się wspólnie z partnerem. Możliwość taką mają osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim. Taki rodzaj rozliczenia jest szczególnie korzystny wówczas, gdy zauważalna jest duża różnica dochodów. Z tego tytułu możesz uzyskać wyższą ulgę podatkową. Niezbędne będzie przedłożenie w urzędzie skarbowym dokumentu wykazującego dochody uzyskane przez partnera.

Odliczenie kosztów pracy

W niemieckim systemie prawnym znajdziesz również ulgi podatkowe związane między innymi z dojazdem do pracy. Możesz odliczyć je od swojego podatku, uwzględniając w rozliczeniu rocznym, jeśli posiadasz odpowiednie dokumenty poświadczające poniesione koszty. Mogą to być koszty dojazdu do pracy oraz poniesione za wizyty w Polsce. W zależności od środka transportu będą to faktury za paliwo lub bilety z komunikacji w Niemczech.

W przypadku wydatków z tytułu zamieszkania na terenie Niemiec podstawą, aby odzyskać podatek będzie umowa najmu, a nawet rachunki za media. Wiedza o możliwości odliczenia tak wielu czynników od naszego podatku pozwala nam wystarczająco wcześnie rozpoczęcie zbierania wszystkich przydatnych dokumentów.

Dokumenty do rozliczenia podatku w Niemczech – do kiedy trzeba złożyć?

Na wysokość zwrotu wpływ będzie miało, jak wysoki będzie nasz dochód i z jakiego rodzaju ulg będziemy mogli skorzystać. Gdy już skompletujemy wszystkie dokumenty, jesteśmy zobowiązani złożyć naszą pełną deklarację podatkową do dnia 31 lipca 2021 roku, a czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem podatkowym. Pomożemy Ci skompletować wszystkie niezbędne dokumenty i przekażemy wszystkie informacje dotyczące spraw podatkowych i zwrotu podatku z zagranicy. Prowadzimy usługi podatkowe na najwyższym poziomie. Jeśli podejmujesz pracę w Niemczech, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych osób w rozliczeniu niemieckiego podatku.

Skorzystaj z naszego formularza, a następnie prześlij nam dokumenty online lub w sposób tradycyjny — pocztą, na adres: Biuro Borsuk/holandia.org Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 33/III, 44-100 Gliwice.

 

powrót na górę