Renta w Holandii – ile wynosi, komu się należy i czy jest opodatkowana?

Renta w Holandii – ile wynosi, komu się należy i czy jest opodatkowana?

Polacy mogą podejmować w Holandii pracę na takiej samej zasadzie jak obywatele tego kraju, dlatego dotyczą nas wszystkie prawa i przepisy dotyczące zatrudnienia obowiązujące w tym kraju. Odnosi się to także do renty, o którą możemy się starać w przypadku niezdolności do dalszego wykonywania pracy. Nigdy nie wiadomo jakie sytuacje w życiu mogą się przytrafić, dlatego przed podjęciem pracy warto zaznajomić się z przepisami dotyczącymi renty chorobowej i renty rodzinnej w Holandii. Zapraszamy do artykułu – dowiesz się, kto może złożyć wniosek o takie świadczenie i inne przydatne informacje z nim związane.

Komu przysługuje renta w Holandii?

Każdy pracownik, który jest czasowo niezdolny do pracy z powodów zdrowotnych, ma prawo do zasiłku chorobowego. Wypłacany jest on maksymalnie przez okres dwóch lat i wynosi 70% wynagrodzenia. Zdarzają się niestety przypadki, w których powrót do pełnienia obowiązków zawodowych jest niemożliwy, w wyniku różnych przypadków wpływających na brak możliwości pełnienia obowiązków zawodowych. Takie osoby mogą starać się o przyznanie renty  – mają do niej prawo  pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze sześćdziesiątego piątego roku życia i tylko i wyłącznie w wypadku długotrwałej niezdolności do pracy.

Renta inwalidzka w Holandii

Przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności następuje po badaniach wykonywanych przez lekarza medycyny pracy. Aby ubiegać się o  rentę inwalidzka w Holandii, musisz posiadać określony stopień niepełnosprawności. Uszczerbek co najmniej 15 proc. na zdrowiu jest wystarczającym powodem, aby złożyć odpowiedni wniosek.

W Holandii funkcjonują dwa rodzaje zasiłków:

  • zasiłek WGA – przyznawany w przypadkach częściowej niepełnosprawności, kiedy stan zdrowia może się poprawić i w przyszłości i będziesz w stanie jeszcze pracować i uzyskiwać maksymalnie 65% swojego dotychczasowego wynagrodzenia,
  • zasiłek IVA – dotyczy osób, które nie możesz pracować w ogóle albo praktycznie w ogóle, a szansa na poprawę ich stanu zdrowia jest mała.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku i otrzymywanie renty wiąże się poza zadośćuczynieniem materialnym z kilkoma obowiązkami, które należy spełnić w trakcie pobierania zasiłku. Przede wszystkim musimy regularnie przekazywać informacje o aktualnym stanie zdrowia do odpowiednich organów, a ewentualne zmiany zgłaszaj w ciągu tygodnia za pomocą specjalnego formularza. UWV wyznaczać będzie również cykliczne spotkania, na które trzeba uczęszczać i poddawać się badaniom przeprowadzanym przez lekarza orzecznika albo eksperta ds. pracy. Należy także dokładasz wszelkich możliwych starań w kierunku poprawy stanu zdrowia, oraz brać stały, czynny udział w procesie aktywizacji zawodowej.

Ile wynosi renta w Holandii?

Wysokość renty inwalidzkiej zależy od trzech czynników –  od stopnia niepełnosprawności, wysokości ostatniego wynagrodzenia oraz od wieku pracownika.

W prawie holenderskim regulującym kwestie przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy można wyróżnić 7 kategorii niepełnosprawności. Na przykład pracownik, który ma 35 proc. uszczerbek na zdrowiu, otrzyma rentę w wysokości 28 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przypadku jeśli będzie to już uszczerbek na zdrowiu przekraczający 65 proc., pracownikowi zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 50,75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Grupa inwalidzka w Holandii przyznawana jest przez Instytut Świadczeń Pracowniczych na podstawie opinii lekarskiej.

Renta rodzinna w Holandii

W przypadku utraty partnera spowodowanej jego śmiercią w Holandii funkcjonuje świadczenie Anw, które ma być pomocą materialną dla pozostałych przy życiu członków rodziny.  Bardzo często bowiem w związku pracę podejmuje jedna osoba, a druga przejmuje obowiązki domowe oraz opieki nad dziećmi. W takich przypadkach nagła utrata partnera wiąże się nie tylko z ogromnym smutkiem i problemami emocjonalnymi, ale także pozostawia nas bez środków do życia. Renta rodzinna Anw, wypłacana przez SVB (sociale verzekeringsbank), to zasiłek dla rodziny zmarłego, który ma na celu zapewnienie podstawowych środków do życia.

Ile wynosi renta rodzinna z Holandii? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od indywidualnej sytuacji osoby składającej wniosek o przyznanie świadczenia. Zasadniczo wysokość renty rodzinnej z tytułu Anw zależy od liczby lat przepracowanych przez partnera w Holandii – im dłuższy był to czas, tym wyższa kwota.

Czy renta z Holandii jest opodatkowana?

Renta wypłacana według przepisów systemu ubezpieczeń społecznych Holandii podlega opodatkowaniu zarówno w tym kraju, jak i w przypadku innego kraju, który obecnie zamieszkujemy. Opodatkowania dochodu uzyskiwanego w Holandii reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Z jej przepisu wynika, że w celu opodatkowania w Polsce renty holenderskiej podatnik ma prawo odliczyć od polskiego podatku, kwotę podatku zapłaconego w Holandii, w wysokości, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii. Dotyczy to osób posiadających rezydencję podatkową w Polsce, które mogą dzięki temu uniknąć podwójnego opodatkowania.

Jeśli pobierasz rentę z Holandii i masz problem ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego, zdaj się na pomoc specjalistów.  W biurze rachunkowym Holangia.org znajdziesz fachowców od przepisów podatkowych, którzy takie sprawy rozwiązywali wielokrotnie i mają ogromne doświadczenie w zakresie rozliczenia podatku z Holandii. Zajmiemy się twoim przypadkiem indywidualnie i zrobimy wszystko, aby uzyskać dla Ciebie jak najlepsze warunki i pomóc Ci z każdym problemem. Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług.

powrót na górę