Czym jest zaświadczenie UE-EOG? Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje

Aktualizacja wpisu: grudzień, 2023

W świecie globalizacji i swobodnego przepływu osób w obrębie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, coraz więcej Polaków decyduje się na pracę i odprowadzanie podatku za granicą. Jednym z kluczowych dokumentów, który może okazać się niezbędny podczas rozliczeń z zagranicznym fiskusem, jest zaświadczenie UE/EOG. Czym dokładnie jest ten dokument i dlaczego jest tak ważny? Na to pytanie odpowiadamy we wpisie.

Zaświadczenie UE-EOG – co to jest? Odpowiadamy

Zaświadczenie UE-EOG, w języku niemieckim znane jako Bescheinigung EU/EWR, to wielojęzyczny, urzędowy druk niemieckiego fiskusa. Jego głównym celem jest wykazanie dochodów osiągniętych za granicą. W przypadku osób mieszkających w Polsce, dokument ten potwierdza dochody osiągnięte w danym roku rozliczeniowym w tym kraju. Zazwyczaj jest załączany do niemieckiej deklaracji podatku dochodowego i składa się z czterech stron: dwóch w języku niemieckim (jedna dla niemieckiego urzędu skarbowego i jedna dla adnotacji urzędowych Finanzamt) oraz dwóch w języku polskim (jedna dla potwierdzenia dochodów dla urzędu skarbowego w Polsce i jedna dla podatnika).

Zaświadczenie UE-EOG jest niezbędne w wielu sytuacjach, zwłaszcza dla osób, które pracują lub pracowały w Niemczech. Zaświadczenie UE-EOG nie ma określonej ważności. Raz wydany dokument będzie ważny bezterminowo. Jednak w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego w Polsce, może być konieczne uzyskanie nowego zaświadczenia.

Zaświadczenie UE-EOG (EU/EWR) umożliwia prawidłowe rozliczenie podatkowe, uwzględniając dochody osiągnięte w Polsce. Właśnie dlatego każda osoba, która planuje pracę za granicą lub już tam pracuje, powinna zapoznać się z procedurą jego uzyskania i zrozumieć jego znaczenie.

Jaka jest różnica między UE-EOG a EU-EWR? Odpowiadamy

Musisz załatwić ważne podatkowe formalności za granicą i zastanawiasz się, czym różni się zaświadczenie UE-EOG od EU-EWR? Musisz wiedzieć, że skróty te odnoszą się do tego samego pojęcia, tylko wyrażonego w dwóch różnych językach. "UE-EOG" to skrót używany w języku polskim – "UE" oznacza "Unia Europejska", a "EOG" – "Europejski Obszar Gospodarczy". Z kolei "EU-EWR" to odpowiednik tego samego terminu, ale w języku niemieckim, gdzie "EU" oznacza "Europäische Union", a "EWR" odnosi się do "Europäischer Wirtschaftsraum", czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oba te terminy odnoszą się do wspólnoty gospodarczej, która łączy kraje Unii Europejskiej oraz trzy kraje EFTA: Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W kontekście dokumentów i formalności, takich jak zaświadczenie o dochodach, oba te terminy są używane wymiennie w zależności od języka komunikacji. Wystarczy, że będziesz pamiętał, że oba te skróty odnoszą się do tej samej struktury gospodarczej w Europie i dokładnie tego samego zaświadczenia.

Kiedy i komu potrzebne jest zaświadczenie Bescheinigung EU/EWR?

W dobie globalizacji i swobodnego przepływu pracowników między krajami Unii Europejskiej, wiele osób decyduje się na pracę za granicą, zwłaszcza w Niemczech. W związku z tym pojawia się konieczność rozliczenia podatkowego w obu krajach. Właśnie w takich sytuacjach kluczową rolę odgrywa zaświadczenie o nazwie Bescheinigung EU/EWR.

Jak już wiesz, Bescheinigung EU/EWR, znane w Polsce jako zaświadczenie UE/EOG, to wielojęzyczny, urzędowy druk niemieckiego fiskusa. Niemiecki urząd skarbowy, Finanzamt, wykorzystuje informacje zawarte w tym zaświadczeniu do prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego za dany rok. Dzięki temu możesz zdobyć zwrot podatku z Niemiec lub rozliczyć swoje należności wobec niemieckiego fiskusa.

Zaświadczenie składa się z czterech stron: dwóch w języku niemieckim (dla niemieckiego urzędu skarbowego oraz dla adnotacji urzędowych Finanzamt) oraz dwóch w języku polskim (dla potwierdzenia dochodów dla polskiego urzędu skarbowego oraz dla podatnika).

Dokument ten jest niezbędny w kilku sytuacjach:

  1. Gdy pracowaliśmy w Niemczech, ale nie przez cały rok i wciąż posiadamy meldunek w Polsce.
  2. Gdy pracowaliśmy w Niemczech i jednocześnie uzyskaliśmy dochody w Polsce z innych źródeł, np. z emerytury czy wynajmu nieruchomości.
  3. Gdy rozliczamy się podatkowo wspólnie z małżonkiem przebywającym w Polsce.

Warto podkreślić, że choć od dochodów osiągniętych w Polsce nie zapłacimy podatku w Niemczech (dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania), muszą one zostać uwzględnione w niemieckim rozliczeniu podatkowym, gdyż wpływają na stopę podatkową dochodów osiągniętych w Niemczech.

Skąd pobrać druk UE-EOG (EU-EWR)?

W celu uzyskania druku zaświadczenia UE/EOG, znanego również jako Bescheinigung EU/EWR, należy zwrócić się do właściwego dla miejsca zamieszkania polskiego Urzędu Skarbowego. Wypełnienie tego druku leży w gestii urzędnika skarbowego, chociaż podatnik może samodzielnie wpisać swoje dane osobowe w odpowiednich miejscach. Aby zaświadczenie było ważne, musi być podpisane zarówno przez urzędnika, jak i przez podatnika. Warto również zwrócić uwagę na rok, który jest wpisany w prawym górnym rogu dokumentu, gdyż powinien on odpowiadać roku, za który wystawiane jest zaświadczenie.

Ile kosztuje zaświadczenie UE-EOG i ile się na nie czeka?

Zaświadczenie UE-EOG można pobrać wyłącznie za opłatą skarbową. Za wydanie zaświadczenia EWR zapłacimy obecnie 17 zł. Kwotę tę należy przelać na konto Urzędu Miasta, odpowiedzialnego za księgowanie opłat skarbowych w danym regionie. Aby zaświadczenie zostało wydane, konieczne jest przedstawienie potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. W tytule przelewu warto dokładnie wyjaśnić cel opłaty, dodając swoje imię i nazwisko, co ułatwi identyfikację przelewu przez urzędnika. Przykładowy tytuł przelewu mógłby brzmieć: „opłata za zaświadczenie o dochodach za rok 2022 Jan Kowalski”. Co do czasu oczekiwania na dokument, może on różnić się w zależności od konkretnego urzędu. W niektórych przypadkach zaświadczenie jest wydawane od ręki, w innych trzeba poczekać kilka dni. Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokument powinien być gotowy do odbioru w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.