Kinderfreibetrag w Niemczech – co to?

Kinderfreibetrag w Niemczech – co to?

Posiadając dzieci i pracując w Niemczech masz szansę uzyskać korzystniejsze rozliczenie z podatku korzystając z Kinderfreibetrag. To spora zapomoga dla rodziców posiadających mniejsze zarobki, która pomóc powinna w sfinansowaniu wychowania i edukacji dziecka. Sprawdź, komu przysługuje ta ulga i jakie trzeba spełnić warunki, aby móc z niej skorzystać.

Kinderfreibetrag – co to jest?

Kinderfreibetrag to kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci, o którą ubiegać można się podczas rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Odliczenie to powoduje uzyskanie nowej, niższej podstawy obliczenia podatku, co przekłada się na wyższy zwrot. Przeznaczone jest dla rodziców pracujących w tym kraju i jest jednym z najczęściej stosowanych świadczeń przez osoby wychowujące dzieci. Niemiecka skarbówka pozwala zastosować wiele ulg i odpisów, Kinderfreibetrag jest jednak ściśle powiązany z zasiłkiem rodzinnym Kindergeld i nie mogą się one dublować.

Ile wynosi ulga na dzieci Kinderfreibetrag?

Kwota wolna od podatku ze względu na posiadanie dzieci w Niemczech w 2021 i 2022 roku wynosi 8.388 euro na dziecko rocznie dla obojga rodziców. Jest to suma dwóch składowych:

  • Freibetrag für das Existenzminimum des Kindes (zapotrzebowanie na środki utrzymania materialnego dziecka) – 5 460 Euro na obojga rodziców
  • BEA-Freibetrag (zapotrzebowanie na opiekę, edukację i kursy) – 2 928 euro dla obojga rodziców.

Jeżeli rodzice z jakichkolwiek względów nie mieszkają razem i rozliczają podatek osobno, każdemu z nich przysługuje możliwość odliczenia połowy wyżej wymienionej kwoty.

Jak ubiegać się o kwotę wolną od podatku na dziecko w Niemczech?

O ulgę z tytułu opieki nad dzieckiem powinniśmy starać się zaraz po jego urodzeniu. W tym celu należy złożyć wniosek o obniżenie podatkowe w urzędzie skarbowym. W pierwszej kolejności warto jednak starać się o uzyskanie zasiłku Kindergeld, o którym więcej powiemy poniżej. W większości przypadków jest on bowiem bardziej opłacalny a wpływa na możliwość skorzystania z Kinderfreibetrag.

W następnych latach w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego urząd skarbowy sprawdza, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla rodziców – ulga dla sprawujących opiekę nad dziećmi  czy wypłacany zasiłek rodziny. Ta kontrola jest automatyczna i nie trzeba się o nią ubiegać.

Ulgę na dziecko w Niemczech można uwzględnić w deklaracji podatkowej już w roku jego urodzenia, jednak w takim przypadku będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w zależności od tego, w którym miesiącu dziecko się urodziło.

Kinderfreibetrag na dziecko pełnoletnie

W przypadku jeżeli dziecko ukończyło już wiek zapewniający mu pełnoletniość, rodzice w dalszym ciągu mogą ubiegać się o ulgę, jeżeli w dalszym ciągu płacą na jego utrzymanie i ponoszą koszty związane z jego edukacją. W tym celu należy przedłożyć odpowiednie dokumenty wykazujące ze dziecko dalej się uczy.

Pod uwagę brane są również dzieci, które nie ukończyły jeszcze 21 lat, nie pracują, lecz są zarejestrowane w Niemczech jako osoby poszukujące pracy.

Kinderfreibetrag a Kindergeld

Kindergeld to zasiłek na dzieci w Niemczech, który kierowany jest do wszystkich rodziców niezależnie od ich sytuacji materialnej. Przyznawany jest on na każde dziecko aż do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Powinien by on przeznaczony przez rodziców na zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do rozwoju i wykształcenia.

Trzeba jednak pamiętać, że prawo do składania wniosku o zasiłek Kindergeld mają wyłącznie osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie przyznania Kindergeld przez Familienkasse to 3-4 miesiące.

O tym, gdzie trzeba złożyć wniosek i jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu, dowiesz się z naszego wpisu: Kindergeld – wszystko, co musisz wiedzieć o zasiłku rodzinnym z Niemiec.

W Niemczech rodzice mogą wybrać pomiędzy kwotą wolną od podatku i świadczeniem rodzinnym – w przypadku zdecydowania się na pobieranie zasiłku Kindergeld, nie możemy skorzystać już z  pełnej ulgi podczas rozliczenia. W takim wypadku istnieje możliwość odliczenia wyłącznie od podatku kościelnego i dodatku solidarnościowego.

Niemiecki Urząd Skarbowy pomaga jednak w podjęciu decyzji. Każdej osobie uprawnionej do skorzystania z obu świadczeń, wylicza, które z nich będzie w konkretnym przypadku korzystniejsze. Zostaniesz o tym poinformowany po złożeniu zeznania podatkowego w Niemczech po dokonaniu przez urzędników niezbędnych wyliczeń.

Jak najłatwiej uzyskać Kinderfreibetrag? Skorzystaj z naszej pomocy!

Uzyskamy dla Ciebie jak najkorzystniejszy zwrot podatku z Niemiec, korzystając z podstawowej ulgi na dziecko. Mamy ogromne doświadczenia w sprawach podatkowych i chętnie wykorzystamy je, aby pomóc Ci w rocznym rozliczeniu. Skorzystaj z usług biura podatkowego Holandia.org, i nie martw się o żadne formalności – przeprowadzimy za Ciebie cały proces, konsultując wszystko na każdym jego etapie. Możemy za Ciebie uzyskać także zasiłek rodzinny Kindergeld – zapraszamy do kontaktu!

powrót na górę