RKO a Kindergeld w Niemczech. Najważniejsze informacje

RKO a Kindergeld w Niemczech. Najważniejsze informacje

Aktualizacja wpisu: grudzień, 2023

Kiedy mówimy o wsparciu dla rodzin w Polsce, jednym z kluczowych pojęć, które pojawia się w dyskusji, jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Dla wielu rodziców jest to istotna forma wsparcia w pierwszych latach życia ich pociechy. Czy między RKO a Kindergeld w Niemczech istnieje jakiekolwiek powiązanie? Czy te dwa świadczenia można pobierać równolegle? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Co to jest RKO? Poznaj zasady przyznawania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli RKO, to świadczenie mające na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci w okresie po ich urodzeniu lub adopcji. Jest to jedno z kluczowych świadczeń rodzinnych w Polsce. Przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia. Co ważne, świadczenie to nie jest uzależnione od dochodów rodziny – to oznacza, że może je otrzymać każda rodzina spełniająca kryteria wiekowe dziecka. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 12 tysięcy złotych na dziecko.

Wprowadzenie RKO ma na celu wsparcie rodzin w okresie, w którym koszty związane z wychowywaniem dziecka są największe. To w tym czasie rodzice często muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z opieką nad małym dzieckiem, takimi jak konieczność korzystania z urlopów wychowawczych czy dodatkowych kosztów związanych z opieką nad dzieckiem.

Aby skorzystać z RKO, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS lub w odpowiednim urzędzie gminy. Rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy woli świadczenie w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy a Kindergeld w Niemczech – czy można je pobierać równolegle?

RKO jest objęte przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że jeżeli chociaż jeden z opiekunów dziecka pracuje za granicą, w tym przypadku w Niemczech, będzie trzeba we wniosku podać informacje dotyczące tego rodzica. W przypadku koordynacji, ZUS prześle wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w celu ustalenia pierwszeństwa wypłaty świadczenia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wpływa na wysokość zasiłków z zagranicy, takich jak niemieckie Kindergeld. Powoduje, że zasiłek z zagranicy jest pomniejszony o wysokość RKO (czyli zmniejsza tzw. dodatek dyferencyjny). W praktyce oznacza to, że jeśli rodzic pobiera w Polsce zarówno 500+ jak i RKO, Kindergeld z Niemiec dla dzieci od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia w praktyce nie będzie miał zastosowania.

Przy pobieraniu zasiłków z zagranicy, takich jak Kindergeld, konieczne jest dostarczenie decyzji o RKO. Nie będzie można wybrać, czy chce się pobierać RKO, czy zasiłek z zagranicy. Jeśli nie złoży się wniosku o RKO w Polsce, to za jakiś czas niemiecki urząd Familienkasse może domagać się zwrotu części wypłaconego Kindergeld.

Sprawdź też: Czy jest możliwe pobieranie Kindergeld bez meldunku?

O ile RKO zmniejszy Kindergeld? Oblicz różnicę

Jaka jest dokładnie finansowa zależność między RKO a Kindergeld w Niemczech? Przykładowo, jeśli rodzina otrzymuje Kindergeld w Niemczech w wysokości 219 euro na jedno dziecko i jednocześnie pobiera RKO w Polsce w wysokości 1 000 zł (czyli około 222 euro), dodatek dyferencyjny wynoszący różnicę między Kindergeld a polskim 500+ (które wynosi zazwyczaj 219 euro - 125 euro = 94 euro) zostanie praktycznie zredukowany do zera z powodu RKO.

Ostateczna różnica zależy od wielu czynników, takich jak liczba dzieci, wysokość Kindergeld oraz czy rodzina wybrała wersję RKO wynoszącą 1 000 zł, czy 500 zł miesięcznie. Ważne jest również śledzenie aktualnych kursów walut oraz ewentualnych zmian w przepisach dotyczących obu świadczeń. Pamiętaj o tym, że w przypadku powrotu do Polski, niezbędna będzie formalna rezygnacja z Kindergeld!

Między RKO a Kindergeld istnieje ważny związek: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wpłynie na wysokość zasiłku pobieranego w Niemczech. Dla dobra domowego budżetu sprawdź dokładnie, jakie formy wsparcia będą obowiązywać Twoją rodzinę w najbliższych miesiącach. Jeśli masz pytania odnośnie Kindergeld lub chcesz dostać zwrot podatku z Niemiec i nie wiesz, jak to zrobić, możesz zgłosić się do nas – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.