UWV kontroluje (nie) tylko Polaków

W Holandii ruszyła szeroko zakrojona akcja zwiazana z kontrolą osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Na ok. 700 tyś. osób uprawnionych do pobierania zasiłku znikoma część to Polacy (niecały1%).

Czynności inspektorów UWV "Handhaving uitvoering" mają na celu wyeliminowanie osób, które bezprawnie pobierają zasiłek dla bezrobotnych WW uitkering.

Zgodnie z holenderskimi przepisami a w szczególnosci Art 19 WW punkt f. "buiten Nederland woont of verblijf houdt anders dan wegens vakantie" każda osoba przebywająca w Polsce w innym przypadku niż wakacje pobiera zasiłek bezprawnie i może zostac ukarana przez uwv.

Podczas tzw. "huisbezoek" inspektor ma liste pytań dotyczących pobytu w Holandii a wszczególności:

  • czy pracowali Państwo podczas pobierania zasiłku
  • z kim Państwo mieszkają (liczba osób)
  • ile płacą Państwo za mieszkanie, czy dokładają się do opłat
  • kto pomagał składać wniosek o zasiłek dla bezrobotnych
  • czy korzystają Państwo z jakichś biur tłumaczących

Pytań jest ok 13, pytania są dwujęzyczne - tekst przygotowano także w jezyku polskim, dlatego należy dobrze przeczytać pytanie zanim udzielą Państwo odpowiedzi.

Przypominamy:

Aby pobierać holenderski zasiłek dla bezrobotnych należy:

  • przebywać na terenie Holandii
  • aktywnie poszukiwać pracy
  • stawiać się na wezwania do UWV

W przypadku problemów związanych z zasiłekiem dla bezrobotnych postaramy się Państwu pomóc.

powrót na górę