Rozliczenie Gewerbe nie takie straszne!

Gewerbe niemcy podatki

Rozliczenie niemieckiej Gewerbe, czyli nie taki diabeł straszny jakim  go malują.

Gewerbe - działalność jednoosobowa fakty i mity

Najbardziej podstawowe rozliczenie podatku z Niemiec obejmuje zwykle dwa przypadki. Pierwszy z nich dotyczy pracownika, który to dokonuje rozliczenia podatku z Niemiec w Polsce i ubiega się o jego zwrot z tytułu możliwych ulg, czy kosztów związanych z dojazdem do pracy. Drugi dotyczy osób prowadzącą własną działalność gospodarczą. Ludzie ci muszą złożyć tak zwane rozliczenie Gewerbe. Dokument ten spędza sen z powiek wielu naszym rodakom. Z nami jednak przygotowanie go to łatwizna.

Gewerbe nie tylko dla bogaczy

Wokół rozliczenie Gewerbe narosło na przestrzeni lat wiele mitów. Część z nich wynika z niezrozumienia niemieckich przepisów skarbowych, inne z błędnej analizy danych, jeszcze inne to plotki i półprawdy, które powtarzane przez niektórych uzyskały status niejako „prawd objawionych”. Jedną z tych ostatnich jest to, że niemieckie rozliczenie podatkowe Gewerbe dotyczy tylko poważnych biznesmenów. Nie jest to oczywiście prawda. Fakt, jeszcze kilkanaście lat temu na niemiecki rynek wchodziły całe polskie spółki, tworząc własne filie. Obecnie jednak dynamika zatrudnienia sprawiła, że rozliczenie Gewerbe dotyczy poszczególnych osób. Dlaczego? Ten typ rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym dotyczy podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą. W tym również osób samozatrudnionych. To zaś powoduje, że z rozliczenia Gewerbe skorzystać muszą np. opiekunowie osób starszych, czy pracownicy branży budowlanej tacy jak np. elektrycy, hydraulicy pracujący dla niemieckich firm na zasadach b2b. W takiej sytuacji temu rodzajowi niemieckiego rozliczenia podlegają nie setki a tysiące naszych obywateli.

Kiedy należy rozliczyć Gewerbe?

Każdy nasz rodak decydujący się założyć własną, nawet jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech, otrzymuje tak zwany Gewerbeanmeldung. Jest to nic innego jak dokument potwierdzający posiadaną działalność i niezbędny jest, by rozliczyć się z niemieckim systemem skarbowym. Ludzie posiadający ten dokument prowadzą najczęściej tak zwaną Kliengewerbe, czyli małą działalność gospodarczą (wspomniana już np. opiekunka osoby starszej). Wszyscy oni na mocy § 19 UStG (czyli niemieckiej ustawy o podatku VAT), nie podlegają podatkowi VAT. Trudno bowiem, by np. opiekunka posiadała kasę fiskalną i wystawiała paragony za pomoc w myciu i ubieraniu. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie muszą odprowadzać podatków do kasy Republiki Federalnej Niemiec. Po zakończeniu roku „mali przedsiębiorcy” muszą rozliczyć podatek dochody oraz wspomniany już Vat, czyli właśnie rozliczenie Gewerbe.

Nie mam dochodu, czyli nie muszę rozliczać Gewerbe?

W tym miejscu pojawia się kolejny mit dotyczący rozliczenia Gewerbe. Niemieckie prawo mówi wyraźnie, że każda osoba posiadająca na terenie Niemiec zarejestrowaną działalność gospodarczą musi dokonać jej rozliczenia. W niemieckich przepisach nie ma żadnych informacji o tym, że istnieją zwolnienia dotyczące braku dochodów czy strat generowanych przez firmę. Mówiąc krótko, działalność gospodarcza w Niemczech = rozliczenie Gewerbe. Należy również pamiętać, że nasi zachodni sąsiedzi są dużo bardziej skrupulatni od nas. To oznacza, że nawet jeśli cały rok spędziliśmy w Polsce, ale w Niemczech mamy niewyrejestrowana działalność gospodarczą musimy ją rozliczyć. W przeciwnym razie można się spodziewać nieprzyjemnego pisma z niemieckiego urzędu skarbowego.

rozliczenie niemieckiej gewerbeNie przekroczyłem kwoty wolnej od podatku, nie muszę rozliczać Gewerbe

Kolejny mit. Owszem na chłopski rozumu miałoby to sen. Kwestie podatkowe są jednak dużo bardziej skomplikowane. Gewerbe, jak już pisaliśmy, musi rozliczyć każdy przedsiębiorca, nawet ten, który nie zanotował dochodu. W takiej sytuacji osoba, która zarobiła nawet kilka euro, musi to zrobić. „Magiczną” barierą, powodującą to błędne myślenie, jest dla wielu Steuerfreibetrag, czyli kwota wolna od podatku. W 2019 roku wynosiła ona 9168 euro. Jeśli znajdziemy się poniżej, przynajmniej teoretycznie nie zapłacimy podatku. „Teoretycznie”, ponieważ oprócz naszego dochodu z działalności gospodarczej brane są pod uwagę również inne parametry, takie jak np. dochody uzyskane przez podatnika w Polsce.

Gewerbe nie ma nic wspólnego z rozliczeniem na podstawie umowy o pracę

Teoretycznie jest to fakt. Rozliczenie Gewerbe dotyczy własnej działalności gospodarczej. Niemniej jednak, rozliczając się z niemieckim urzędem skarbowym, należy uwzględnić w stosownym kwestionariuszy wszystkie dochody. Nasze niemieckie zeznanie podatkowe oprócz kwoty wynagrodzenia powinno zawierać jeszcze przychody i koszty z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Ponadto należy tam również uwzględnić takie wpływy jak np. emerytury czy renty. Również dochody uzyskane poza granicami Niemiec są ważne dla tamtejszej skarbówki. Ich zatajenie (nawet jeśli wynika z nieznajomości przepisów), może sprowadzić na podatnika duże problemy.

Zwrot podatku a rozliczenie podatku w Niemczech

To jeden z najczęściej powtarzających się mitów. Wielu ludzi uważa, że rozliczenie podatku w Niemczech równa się zwrotowi podatku. Całe zamieszanie spowodowane jest tym, iż niektórzy ludzie nie rozróżniają rozliczenia Gewerbe przy własnej działalności, a rozliczenia, gdy jesteśmy pracownikiem w niemieckiej firmie. Jak już wspomnieliśmy, „mali przedsiębiorcy” nie płacą podatku VAT. Jak więc mogą ubiegać się o jego zwrot? Prowadząc małą działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nie płacą zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji rozliczenie Gewerbe w najlepszym razie pozwoli zostać osobie samozatrudnionej „na zero” i uniknąć kar związanych z niewypełnieniem obowiązku rozliczenia z niemiecką skarbówką.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku gdy pracujemy u kogoś (ale wtedy nie rozliczamy Gewerbe) lub gdy oprócz własnej działalności byliśmy też zatrudnieni w niemieckim przedsiębiorstwie. W tym ostatnim przypadku możemy spodziewać się zwrotu podatku za poniesione koszty (np. dojazd do pracy, zakwaterowanie), jak i wykorzystać wszystkie przysługujące nam ulgi. W takiej sytuacji warto przyjść do naszych ekspertów. Ich wieloletnie doświadczanie pozwoli odzyskać maksymalny możliwy zwrot, który w wielu przypadkach pozwala nie tylko wyrównać ewentualną dopłatę z tytułu Gewerbe, ale również cieszyć się pokaźnym zastrzykiem finansowym.

Na zwrot podatku z Gewerbe można również liczyć w sytuacji, w której we wcześniejszym roku skarbowym, z racji na duże dochody, niemiecki urząd zobowiązał przedsiębiorcę do wpłacania zaliczek podatku.

Decyzja szacunkowa to nie rozliczenie

Wyżej pisaliśmy o tym, że rozliczenie Gewerbe w niemieckim urzędzie skarbowym należy złożyć nawet w momencie, w którym nie mieliśmy żadnych dochodów a firma „istniała” tylko na papierze (bo my wróciliśmy np. do Polski). W takiej sytuacji nasi eksperci już kilkukrotnie spotkali się z klientami, którzy mówią, iż nie potrzebują rozliczenia, ponieważ niemiecki urząd skarbowy zrobił to za nich, lub proszą o pilną pomoc, ponieważ oni nie mieli dochodów, a niemiecki system skarbowy nakazuje im płacić wysokie podatki. Wszystko to wynika z powodu tak zwanych decyzji szacunkowych.

Tego typu dokumenty pojawiają się w momencie, gdy osoba, która powinna rozliczyć się poprzez Gewerbe, tego nie zrobiła. Wtedy to urząd skarbowy śle przypomnienie i tak zwaną decyzję szacunkową. Jest to dokument, który oblicza szacunkową kwotę podatku do zapłacenia wynikającą z Gewerbe. Jak Niemcy obliczają, to nie mając naszego rozliczenia? Jak sama nazwa dokumentu wskazuje, robią to szacunkowo. Biorąc pod uwagę np. poziom dochodów z ubiegłego roku. Urzędnicy nie uwzględniają również żadnych kosztów i odliczeń. Często również zawyżają nasze dochody (zwłaszcza gdy ich nie było). Dochodzi więc do tego, iż osoba, która po prostu zaniechała pewnych działalności, staje przed sytuacją, w której musi nagle zapłacić setki jeśli nie tysiące euro podatku. Jeśli tego nie zrobi, mogą czekać ją ustalone w prawie sankcje.

Co wtedy należy zrobić? Koniecznie zgłosić się do nas. Nierzadko naszym ekspertom udaje się wstrzymać egzekucję należności lub gdy jest to niemożliwe złożyć obowiązkowe rozliczenie Gewerbe i na jego podstawie odebrać wpłaconą już sumę. Wszystko dlatego, że decyzja rozliczenia szacunkowego Gewerbe nie zwalnia od wykonania tego rozliczenia.

kalkulator gewerbe„Nie jestem płatnikiem Vat, nie muszę składać podatku Vat”

Kolejne pytanie, które często słyszymy w naszej firmie. „Czy skoro nie jestem płatnikiem Vat, to nie muszę się rozliczać z podatku Vat, prawda?” Niestety nie. Przedsiębiorca, który nie jest „Vatowcem” i prowadzi swoją działalność na zasadzie Kleinunternehmerregelung, powinien i tak złożyć roczną deklarację VAT, czyli Umsatzsteuererklaerung. Oznacza to że, by przygotować pełne rozliczenie jako niemiecki przedsiębiorca, będziemy musieli złożyć zeznanie podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia niemieckiego Gewerbe

Wiedząc już na co należy uważać, wykonując rozliczenie Gewerbe w niemieckim urzędzie skarbowym czas zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty w tym celu. By złożyć kompletne, poprawne rozliczenie Gewerbe należy przygotować odpowiednią dokumentację. Jaką? Znajdziesz ją opisaną poniżej.

  • Informację o dochodach jakie płatnik uzyskał w Republice Federalnej Niemiec z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Są to wszystkie faktury przychodowe związane z naszą działalnością. Oprócz tego warto mieć również wyciągi z konta potwierdzające uzyskane wpływy. Jest to szczególnie przydatne, gdy ktoś zalega nam np. z płatnościami.

  • Informacje o innych dochodach uzyskanych w Niemczech.

To, że prowadzimy własną działalność, nie wyklucza tego, iż możemy być u kogoś zatrudnieni. Należy więc przygotować Lohnsterbescheinigung, czyli tak zwane karty podatkowe. Gdy zaś otrzymujemy emeryturę lub rentę, niezbędne okażą się dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych świadczeń. Tak samo ma się sprawa ze świadczeniami wychowawczymi i macierzyńskimi, czy tymi nabywanymi w momencie niezdolności bądź utraty pracy. W tym wypadku oprócz kwoty potrzebna jest również informacja o czasie trwania świadczenia.

  • W przypadku gdy w ciągu ostatniego roku pracowaliśmy również w innych krajach niż Republika Federalna Niemiec, do prawidłowego rozliczenia Gewerbe niezbędne będą zaświadczenia o dochodach np. z Polski czy innego kraju gdzie takowy dochód się pojawił.
  • Oprócz dokumentów potwierdzających dochody podatnik powinien wykazać poniesione koszty, jeśli takie miały miejsce.

W tym celu niezbędne będą faktury i paragony kosztowe, dokumenty potwierdzające płatności składek na ubezpieczenia rentowe, zdrowotne itp. Warto również przygotować wyciągi z konta potwierdzające poniesione przez osobę rozliczającą Gewerbe wydatki.

  • Pozostałe dokumenty

Przygotowując się do kompleksowego rozliczenia Gewerbe w Niemczech, warto również przygotować Gewerbeanmeldung - potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej na terenie Federacji
Gewerbeabmeldung – jeśli zamknęliśmy, wyrejestrowaliśmy swoją działalność (dokument ten poświadcza zakończenie działalności gospodarczej). Steuerbescheid – kopia ubiegłorocznego rozliczenia, o ile takowe miało miejsce oraz Anmeldung, który potwierdza nasze zameldowanie w Niemczech.

  • Jeśli firma rozliczanego podatnika jest płatnikiem Vat, niezbędny jest również Umsatzsteuervoranmendung, czyli miesięczne lub kwartalne zgłoszenia VAT.

Gdy posiada się już wszystkie niezbędne dokumenty, wystarczy je przeanalizować i wpisać dokładne dane w poszczególne pola wniosku. Należy przy tym bardzo uważać, ponieważ błąd jednej cyfry czy przecinka może spowodować, że zostanie nam naliczony wysoki podatek.

Wszystko to brzmi skomplikowanie? Nie martw się. Przyjdź do nas z dokumentami, a przejdziemy razem z Tobą przez cały proces rozliczenia Gewerbe i wytłumaczymy co, z czego wynika. Odpowiemy też na wszystkie Twoje pytania.

Nie masz czasu nas odwiedzić, szkoda nie spróbujesz naszej pysznej kawy. Zawsze jednak możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony. W końcu żyjemy w XXI wieku i możemy zająć się Twoim rozliczeniem bez konieczności wychodzenia z domu.

powrót na górę