Druk E9 a rozliczenie z Austrii – kiedy ten dokument będzie potrzebny?

Druk E9 a rozliczenie z Austrii – kiedy ten dokument będzie potrzebny?

Aktualizacja wpisu: kwiecień, 2024

Rozliczenie podatkowe w Austrii jest procesem, który może wydawać się skomplikowany, ale z właściwą wiedzą i dokumentacją jest zdecydowanie do przejścia. Jednym z kluczowych elementów jest Druk E9, o którym Polacy pracujący w tym kraju często zapominają. W dzisiejszym wpisie opiszemy, jak rozliczyć austriacki podatek i przedstawimy jaką rolę odgrywa zaświadczenie o dochodach E9 – zapraszamy do lektury.

Kto musi rozliczyć podatek z Austrii?

Zanim przejdziemy do dokumentów, warto zapoznać się z obowiązkiem podatkowym. Złożenie deklaracji w Austrii jest wymagane od pewnych grup osób, które legalnie pracują na terenie tego kraju. Są to osoby:

  • zameldowane w Austrii – te osoby mają obowiązek podatkowy ze względu na miejsce zamieszkania,
  • podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – to kategoria dotyczy osób, które są całkowicie podległe austriackiemu systemowi podatkowemu,
  • osiągające roczne dochody powyżej 12 tysięcy euro – jeżeli zarabiamy tę kwotę, jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej,
  • pracujące u więcej niż jednego pracodawcy w roku podatkowym – takie osoby muszą dokonać rozliczenia ze względu na złożoność swojej sytuacji podatkowej,
  • wezwane przez austriacki urząd skarbowy – jeśli otrzymały pisemne wezwanie do rozliczenia, mają obowiązek tego dokonać,
  • posiadające status rezydenta – podatnicy, którzy na podstawie kryteriów prawnych uznani zostali za rezydentów podatkowych w Austrii,

Kto jest uznawany za rezydenta podatkowego w Austrii?

Rezydentem podatkowym w Austrii jest osoba, która pracowała co najmniej pół roku w Austrii, jak również pracownik, którego większość dochodów (90%) pochodzi z tego kraju, Podlega się w takim wypadku nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przez co należy rozliczyć wszystkie uzyskane dochody z austriackim urzędem.

Jeżeli posiadamy rezydencję podatkową, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku w ramach rozliczenia PIT w Austrii, niezależnie od wysokości dochodów uzyskanych w innych krajach. Przysługują nam też wszystkie przywileje jakie posiadają obywatele tego kraju – możemy skorzystać z ulg i odliczeń podczas składania deklaracji podatkowej.

Aby uzyskać status rezydenta podatkowego, musisz zgłosić to w odpowiednich organach podatkowych. W tym celu należy przedstawić dowody na spełnienie jednego z wymienionych kryteriów. Może to wymagać zgromadzenia dokumentacji, takiej jak umowy o pracę, wyciągi bankowe, dokumenty potwierdzające długość pobytu w Austrii, itp.

Sprawdź także: Podatki w Austrii 2024 – poznaj aktualne stawki

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku z Austrii?

Jeśli planujesz rozliczyć podatek z Austrii, kluczowe będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Do najważniejszych należą Lohnzettel (L16), czyli austriacki odpowiednik polskiego PIT-11, potwierdzenie zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zameldowanie i wymeldowanie z Austrii, kopia dowodu osobistego, a także wszelkie dowody poniesionych kosztów, które mogą kwalifikować się do odliczeń. Potrzebny będzie także numer Twojego konta bankowego oraz, w niektórych przypadkach druk E9 – urząd skarbowy potrzebuje go do potwierdzenia zagranicznych dochodów. Zapewnienie pełnej i dokładnej dokumentacji to klucz do prawidłowego i sprawnego procesu rozliczeniowego.

druk e9

Karta podatkowa Lohnzettel

Lohnzettel (znany również pod nazwą L16) to niezwykle ważny dokument dla każdego, kto pracował w tym kraju. Jest to austriacki odpowiednik polskiego formularza PIT-11, który odgrywa kluczową rolę w procesie rozliczenia podatkowego.

Dokument ten precyzyjnie określa wysokość dochodów, które uzyskałeś u danego pracodawcy. Jest to suma brutto, zanim zostaną odliczone składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. W Lohnzettel znajdziesz szczegółowe informacje o wysokości podatku dochodowego, który został odprowadzony przez pracodawcę w Twoim imieniu. To kluczowe dla określenia ewentualnego zwrotu podatku lub dodatkowych zobowiązań. Dzięki niemu, urząd skarbowy może łatwo zweryfikować, kto i gdzie uzyskiwał dochody. Dzięki Lohnzettel możesz precyzyjnie wypełnić austriacki formularz podatkowy.

Każdy pracodawca ma na to czas do końca stycznia, aby wysłać kartę podatkową.

Kopia dowodu osobistego

Kopię dowodu osobistego używa się do potwierdzenia Twojej tożsamości wobec instytucji podatkowych. Jest to podstawowy dokument, który pozwala na jednoznaczną identyfikację osoby dokonującej rozliczenia.

Dzięki dokumentowi tożsamości urzędy mogą upewnić się, że rozliczenie dokonuje osoba uprawniona, co jest istotne w zapobieganiu oszustwom i nadużyciom podatkowym.

Dokumenty potwierdzające zameldowanie i wymeldowanie z Austrii

Dokumenty te są wykorzystywane do określenia Twojego statusu podatkowego w Austrii, wskazując, czy byłeś mieszkańcem kraju przez wymagany okres czasu do uznania za rezydenta podatkowego. Precyzyjnie określają okres Twojego pobytu w Austrii, co jest istotne przy ustalaniu prawa do różnych ulg podatkowych oraz obowiązku składania deklaracji podatkowych.

Potwierdzenie poniesionych kosztów do odliczeń podatkowych

Jeśli w trakcie swojego pobytu w Austrii miałeś wydatki, które kwalifikują się do odliczeń podatkowych, ważne jest, abyś zebrał i dostarczył odpowiednie dokumenty potwierdzające te koszty.

Mogą to być koszty zakwaterowania – zbierz wszystkie rachunki związane z czynszem lub wynajmem mieszkania, które pokazują kwotę, jaką płaciłeś. Może to być umowa najmu, która potwierdza jednocześnie Twój stały adres podczas pobytu w Austrii.

Jeśli podróżowałeś własnym samochodem pomiędzy Austrią a Polską, przygotuj kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy. Zachowaj także wszystkie paragony za paliwo, które zakupiłeś w trakcie podróży.

Zbieranie dokumentów potwierdzających poniesione koszty jest istotne dla prawidłowego rozliczenia podatku. Dokumenty te stanowią podstawę do odliczenia wydatków od dochodu, co może znacząco wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty. Pamiętaj, że każdy z tych dokumentów powinien być czytelny i zawierać wszystkie niezbędne informacje, aby był akceptowany przez urząd skarbowy.

Aktualny numeru konta bankowego dla urzędu

W przypadku rozliczeń podatkowych, urząd skarbowy wymaga dołączenia potwierdzenia numeru Twojego konta bankowego. Jest to niezbędne do weryfikacji i zapewnienia prawidłowości przekazywania ewentualnych zwrotów podatkowych lub innych transakcji.

Druk AS 32 to specjalny formularz udostępniany przez urząd skarbowy, służący do potwierdzenia danych Twojego konta bankowego. Jego wypełnienie i przedłożenie jest dodatkowym sposobem na potwierdzenie numeru rachunku, na który chcemy otrzymać pieniądze.

Potwierdzenie Zatrudnienia (Arbeitsbescheinigung)

Świadectwo pracy to formularz wydawany przez Federalną Agencję Pracy. Pracodawcy muszą go wypełnić po zakończeniu stosunku pracy – na podstawie informacji zawartych w zaświadczeniu o zatrudnieniu agencja pracy możemy starać się na przykład o zasiłek dla bezrobotnych.

W formularzu pracodawcy muszą podać informacje o rodzaju pracy, wypłacanym wynagrodzeniu, okresie zatrudnienia i przyczynach zakończenia stosunku pracy.

Zaświadczenie o dochodach zagranicznych – formularz E9 (UE/EWR)

Zaświadczenie o dochodach, które jest realizowane za pomocą Formularza UE/EWR (E9), stanowi oficjalne potwierdzenie dochodów, które zostały osiągnięte poza granicami Austrii. Dokument ten jest kluczowy w procesie ubiegania się o ulgi podatkowe. Aby go uzyskać i odpowiednio zatwierdzić, konieczne jest przedstawienie go w polskim Urzędzie Skarbowym. Jeśli jesteś w związku małżeńskim, konieczne jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających dochody Twojego współmałżonka.

Formularz UE/EWR (E9) jest istotnym dokumentem dla osób, które uzyskały dochody poza Austrią, zwłaszcza jeśli planują ubiegać się o ulgi podatkowe. Jego prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie w polskim Urzędzie Skarbowym to kluczowy krok w procesie rozliczeniowym.

Jak uzyskać dokument E9?

Aby móc uzyskać to zaświadczenie, musisz najpierw wykazać na polskiej deklaracji podatkowej (PIT 36/ZG) wysokość dochodów, które uzyskałeś za granicą. Następnie możesz wysłać wniosek jako załącznik do ogólnego pisma poprzez elektroniczny system Urzędu Skarbowego lub przesłać wniosek za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Możesz także dostarczyć wniosek papierowy bezpośrednio do urzędu skarbowego osobiście – lub pocztą. Pamiętaj o ręcznym podpisaniu wniosku w wyznaczonym miejscu, jeśli składasz go w formie papierowej.

Dopiero po rozliczeniu dochodów w Polsce możesz złożyć odpowiedni wniosek o druk E9. Zaświadczenie lub postanowienie otrzymasz w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

formularz e9

Zasady rozliczenia podatkowego w Austrii – co warto wiedzieć?

Jeśli zbierzesz już wszystkie dokumenty i uzyskasz dokument E9, to możesz złożyć rozliczenie podatkowe w Austrii. Jest to proces, który wymaga ścisłego przestrzegania ustalonych zasad i terminów, dlatego warto orientować się w obowiązujących obecnie przepisach. Do rozliczeń wykorzystuje się formularz L1.

Warto wiedzieć, że austriackie prawo podatkowe oferuje możliwość rozliczenia podatku dochodowego za ostatnie pięć lat, co daje dużą elastyczność w przypadku zaległości lub późniejszego dochodzenia praw. Dotyczy to osób, które wcześniej nie miały obowiązku składania deklaracji, a teraz chcą starać się o zwrot podatku z Austrii.

Przeczytaj również: Podatek VAT w Austrii – wszystko, co musisz wiedzieć!

Do kiedy należy rozliczyć się z podatku w Austrii?

Aby prawidłowo rozliczyć się z podatku w Austrii, podatnicy muszą zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające okres pracy oraz inne informacje wymagane do rozliczenia. Następnie, deklarację podatkową należy złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z którego się rozliczasz. To oznacza, że jeśli rozliczasz się za rok podatkowy 2023, masz czas do 30 kwietnia 2024 roku, aby złożyć swoją deklarację podatkową.

Ile czeka się na zwrot podatku z Austrii?

Po załatwieniu wszelkich formalności związanych z rozliczeniem rocznym w Austrii, urząd skarbowy przystępuje do analizy złożonego wniosku. Proces ten zazwyczaj zajmuje od dwóch do sześciu miesięcy – najczęściej w tym okresie kwota zwrotu podatku zostanie przekazana na wskazane konto bankowe.

Rozliczenie podatku z Austrii wymaga dokładnego przygotowania i zgromadzenia odpowiednich dokumentów, w tym kluczowego druku E9. Przestrzeganie terminów oraz zasady dotyczące ulg podatkowych i rezydencji są istotne dla prawidłowego i efektywnego procesu rozliczeniowego. W przypadku wątpliwości lub skomplikowanych przypadków zawsze warto skorzystać z pomocy specjalistów. Zgłoś się do naszego biura podatkowego Holandia.org, a zaoszczędzisz sobie wiele czasu – załatwimy Twój zwrot podatku z Austrii szybko i skutecznie!