SINK - Szwecja, podatek 25%

SINK – ryczałtowy podatek w Szwecji

Aktualizacja wpisu: styczeń, 2024
"SINK" w Szwecji oznacza "Special Income Tax for Non-Residents", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Specjalny Podatek Dochodowy dla nie-Rezydentów". Jest to system podatkowy stosowany w Szwecji, który dotyczy osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w tym kraju, ale osiągają dochody ze źródeł szwedzkich.

Definicja i zakres stosowania:

SINK jest stosowany do osób, które pracują w Szwecji, ale nie są jej stałymi mieszkańcami. Dotyczy to na przykład pracowników tymczasowych, konsultantów, sportowców czy artystów. Podatek SINK w Szwecji, czyli Specjalny Podatek Dochodowy dla Osób Niezamieszkałych, ma stałą stawkę wynoszącą zazwyczaj 25%. Jest to jednolita stawka podatkowa, stosowana bez względu na wysokość osiąganych dochodów, co oznacza, że wszyscy podatnicy objęci tym systemem płacą tę samą procentową część swoich dochodów. Ta stała stawka podatkowa jest znacząco różna od progresywnych stawek podatkowych stosowanych dla stałych mieszkańców Szwecji. Prostota i przejrzystość tej stawki czyni ją atrakcyjną dla osób pracujących w Szwecji na krótkoterminowych kontraktach lub projektach, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w tym kraju.

Zgłoszenie do podatku SINK w 6 krokach:

Aby zgłosić się do podatku SINK (Specjalny Podatek Dochodowy dla Osób Niezamieszkałych) w Szwecji, należy wykonać następujące kroki:

 • Upewnij się, że spełniasz kryteria kwalifikacyjne do opodatkowania w ramach systemu SINK. System ten dotyczy osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania w Szwecji, ale osiągają dochody ze źródeł szwedzkich.
 • Należy wypełnić odpowiedni formularz podatkowy, który jest dostępny na stronie internetowej szwedzkiego urzędu skarbowego (Skatteverket). Formularz ten służy do zgłoszenia chęci opodatkowania według zasad SINK.
 • Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty, takie jak umowa o pracę, dowód tożsamości oraz inne dokumenty potwierdzające twoje zatrudnienie i dochody w Szwecji.
 • Złóż wypełniony formularz wraz z załączonymi dokumentami w urzędzie skarbowym. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie, w zależności od dostępnych opcji.
 • Po złożeniu wniosku urząd skarbowy rozpatrzy go i podejmie decyzję o możliwości opodatkowania według systemu SINK.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do systemu SINK, poinformuj o tym swojego pracodawcę, aby mógł odpowiednio naliczać podatek od twoich dochodów.

Brak ulg podatkowych i odliczeń:

Podatek SINK w Szwecji nie oferuje możliwości odliczeń i ulg podatkowych. Jest to jedna z jego głównych wad. System ten zastosowano, by uprościć rozliczenia podatkowe dla osób niezamieszkałych w Szwecji, stosując stałą stawkę podatkową. Ta prostota jednak eliminuje możliwość odliczania wydatków, takich jak koszty związane z zatrudnieniem, wydatki na edukację czy inne ulgi dostępne dla rezydentów. Brak odliczeń może być szczególnie odczuwalny przez osoby, które mogłyby skorzystać z różnorodnych odliczeń podatkowych, gdyby były opodatkowane w ramach standardowego szwedzkiego systemu podatkowego dla rezydentów.

Komu opłaca się SINK?

Podatek SINK jest często stosowany w przypadku krótkoterminowych umów pracy lub innych form zatrudnienia, gdzie osoba pracuje w Szwecji, ale nie mieszka tam na stałe. Oto sytuacje, w których podatek SINK może być opłacalny:

 • Krótkoterminowi pracownicy: Osoby, które pracują w Szwecji przez krótki okres, na przykład na umowy projektowe lub tymczasowe, mogą skorzystać z prostoty i przejrzystości, jaką oferuje stała stawka podatkowa SINK.
 • Osoby Bez Planów Długoterminowych Pobytu w Szwecji: Dla tych, którzy nie planują długoterminowego pobytu lub migracji do Szwecji, SINK eliminuje konieczność skomplikowanych rozliczeń podatkowych i śledzenia zmian w szwedzkim prawie podatkowym.
 • Wysoko wynagradzani specjaliści: Dla osób otrzymujących wysokie wynagrodzenie za krótkoterminową pracę, na przykład specjalistów, konsultantów czy sportowców, SINK może być korzystny ze względu na stałą stawkę podatkową, która może być niższa niż progresywne stawki podatkowe dla rezydentów.
 • Podatnicy bez odliczeń: Ponieważ SINK nie pozwala na odliczenia i ulgi podatkowe, jest korzystny dla osób, które i tak nie mogłyby z nich skorzystać.
 • Pracownicy sezonowi lub projektowi: Dla osób zatrudnionych na sezonowe lub krótkoterminowe projekty w Szwecji, uproszczenie związane z SINK może być bardziej korzystne niż skomplikowany system podatkowy dla rezydentów.

Korzyści i wady:

Podatek SINK w Szwecji oferuje kilka kluczowych zalet. Po pierwsze, jest to prosty i przejrzysty system, który zastosowuje stałą stawkę podatkową, eliminując potrzebę skomplikowanych rozliczeń podatkowych. Jest idealny dla krótkoterminowych pracowników, specjalistów, konsultantów i osób nieplanujących stałego pobytu w Szwecji. Dzięki temu unikają oni konieczności śledzenia zmian w szwedzkim prawie podatkowym. Stała stawka podatkowa może być również korzystna dla osób o wysokich dochodach, ponieważ może okazać się niższa niż progresywne stawki podatkowe dla rezydentów. Podatek SINK upraszcza proces podatkowy, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie finansami.

Podatek SINK w Szwecji, mimo swojej prostoty, posiada pewne wady. Stała stawka podatkowa, choć przejrzysta, nie oferuje możliwości odliczeń i ulg podatkowych, które są dostępne dla rezydentów. To ograniczenie może być niekorzystne dla osób, które mogłyby skorzystać z różnych odliczeń. Ponadto, osoby z niższymi dochodami mogą odkryć, że stawka SINK jest wyższa niż stawki podatkowe obowiązujące w progresywnym systemie podatkowym dla rezydentów. Brak elastyczności i dostosowania do indywidualnych sytuacji finansowych sprawia, że SINK może być mniej atrakcyjny dla pewnych grup podatników.

Podsumowując, SINK jest unikalnym rozwiązaniem podatkowym w Szwecji, które ułatwia rozliczenia podatkowe dla osób niezamieszkałych, ale zarabiających w tym kraju. Jest to system prosty i wygodny, ale ograniczony pod względem możliwości odliczeń i ulg podatkowych.

Wybór zwykłego podatku zamiast specjalnego podatku dochodowego dla zagranicznych rezydentów (SINK)

Możesz zdecydować się na opodatkowanie zgodnie ze standardowymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, nawet jeśli spełniasz warunki kwalifikujące Cię do specjalnego podatku dochodowego dla zagranicznych rezydentów (SINK). Masz prawo do odliczeń z tytułu m.in. dojazdów do i z pracy oraz zwiększonych kosztów utrzymania. Jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, będzie to miało zastosowanie do wszystkich Twoich dochodów z pracy w Szwecji w ciągu roku.

Jeśli co najmniej 90% całkowitego dochodu uzyskanego w ciągu roku pochodzi ze Szwecji, masz również prawo do osobistych odliczeń, takich jak standardowa ulga podatkowa.