Zwrot podatku z Holandii a ulga abolicyjna – co się zmienia w 2021 roku? Koniec ulgi abolicyjnej? 

Zwrot podatku z Holandii a ulga abolicyjna

Od 2021 roku obowiązywać będą zmiany w rozliczaniu podatku z zagranicy, a dokładniej, w wysokości ulgi abolicyjnej. Co to jest i komu przysługuje? Czy nastąpi likwidacja ulgi abolicyjnej z Holandii? Przedstawiamy najważniejsze informacje dla Polaków pracujących w Niderlandach.

Ulga abolicyjna – co to jest?

W 2008 roku abolicja podatkowa została zastąpiona przez ulgę abolicyjną. Jest to ulga przysługująca polskim rezydentom podatkowym, którzy rozliczają się z dochodów z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczania. Brzmi skomplikowanie? Już tłumaczymy wszystko po kolei.

Zacząć należałoby od wyjaśnienia, kim jest polski rezydent podatkowy. To osoba, która przebywa na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym (pobyt nie musi być ciągły, sumuje się wszystkie dni) lub na terytorium tego kroju znajduje się jego ośrodek interesów osobistych (np. mieszka tu jego rodzina) i/lub gospodarczych (prowadzi własną działalność gospodarczą, a jej siedziba zlokalizowana jest w Polsce).

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania (konieczności płacenia za ten sam dochód dwa razy – w kraju jego uzyskania oraz w Polsce), stosuje się metodę wyłączenia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia. W przypadku rozliczenia dochodów z Holandii obowiązuje drugi sposób, który polega na tym, że choć zagraniczne wynagrodzenie jest opodatkowane w Polsce, odlicza się kwotę podatku zapłaconego w Holandii.

A co robi ulga abolicyjna? Zmniejsza kwotę podatku PIT, efektem czego często jest wyzerowanie wysokości podatku do zapłaty.

Ulga abolicyjna – komu przysługuje?

Dla kogo ulga abolicyjna jest przeznaczona? Na pewno dla podatników zarabiających w krajach, w których stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Można z niej skorzystać np. wtedy, gdy wykonujesz rozliczenie podatkowe z Holandii. Dotyczy to jeszcze takich krajów jak m.in. Austria, Belgia, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone.

Jednocześnie, jak już wcześniej wspominaliśmy, ulga abolicyjna w Holandii będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy posiadasz polską rezydencję podatkową.

A jak będzie wyglądać rozliczenie PIT z Holandii od 2021 roku, jakie zmiany w uldze abolicyjnej zostały wprowadzone?

 

rozliczenie podatku holandia

Ulga abolicyjna od 2021 roku

Mamy dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że ulga abolicyjna podczas rozliczania podatku z Holandii nie jest likwidowana. Wprowadzone zostały jednak zmiany, które ją ograniczają.

Według nowych przepisów maksymalna wysokość ulgi abolicyjnej będzie wynosić 1360 zł. Kogo to dotknie? Polskich rezydentów podatkowych pracujących za granicą, w krajach, które w ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosują metodę odliczenia proporcjonalnego. Przy czym z ulgi korzystają ci, w przypadku których zagraniczny podatek jest niższy, niż ten, który hipotetycznie należałoby zapłacić w Polsce. Nic się nie zmieni, o ile jego wysokość nie przekroczy 1360 zł – wtedy dalej będzie można skorzystać z ulgi w pełnej kwocie. Powyżej tej kwoty, podatek wylicza się po odjęciu ulgi w wysokości 1360 zł. Dalej można starać się o zwrot podatku z Holandii.

Dochody tylko z Holandii a ulga abolicyjna

Brak dochodów w Polsce a ulga abolicyjna – jakie to ma znaczenie? Jeśli twoje zarobki pochodzą wyłącznie z pracy w Holandii, podczas rozliczenia rocznego wylicza się podatek do zapłaty w Polsce (uwzględniając jednocześnie podatek zapłacony za granicą, który podlega odliczeniu w Polsce). Od jego wysokości odlicza się ulgę abolicyjną w maksymalnej wysokości 1360 zł.

 

Rozlicz się z podatku i odzyskaj swoje pieniądze!

Jeżeli pracowałeś w Holandii i posiadasz jaaropgaave to najprawdopodobniej należą Ci pieniądze z holenderskiego urzędu skarbowego Belastingdienst. Wypełnij i odeślij do nas dokumenty a wykonamy dla Ciebie bezpłatną kalkulację.

POBIERZ DOKUMENTY DO ROZLICZENIA

 

powrót na górę