Zwrot podatku z Austrii – ile i komu przysługuje?

Zwrot podatku z Austrii - ile i komu przysługuje?

Zwrot podatku z Austrii - ile i komu przysługuje?

Coraz więcej Polaków wybiera Austrię jako kraj do zarobkowania. Bez względu na to, czy praca dotyczy stałego zatrudnienia, czy tylko pracy tymczasowej Austria zaczyna działać na Polaków jak magnes.

Zwrot podatku z Austrii - ile i komu przysługuje?

Ze Śląska i Małopolski dojazd do Wiednia i kilku innych większych miast zajmuje jedynie 6-7h. To idealny sposób na to, aby weekendy spędzać z rodziną w Polsce. Dodatkowym atutem jest bogata opieka socjalna, wysoka kwota wolna od podatku oraz bardziej niż przyzwoite wynagrodzenie.

Co warto wiedzieć o Zwrocie Podatku z Austrii?

1. Płacenie podatku - praca w Austrii

Podatek dochodowy odprowadzany jest przez naszego pracodawcę w Austrii - jeśli, rzecz jasna, podjęliśmy tam legalną pracę. Kiedy skończy się rok dochodowy, osoba zatrudniająca nas ma obowiązek przekazania nam dokumentu podatkowego L16 (Lohnzettel). Na jego podstawie będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym i możemy ubiegać się o zwrot podatku.

Czy każdy może otrzymać zwrot? Co jest potrzebne, by go uzyskać? Jakie to będą kwoty? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

2. Kto musi rozliczać się w Austrii? 

W Austrii rozliczać musi się każda osoba uznana tam za rezydenta, jeśli jej roczny dochód przekroczył 11 000 euro.

Rezydent to człowiek, który nie będąc Austriakiem, pracował w Austrii legalnie i bez przerw przez ponad pół roku. Pół roku oznacza 6 miesięcy + 1 dzień, czyli minimum 183 dni. Za rezydenta uważa się także każdego, kogo dochody z pracy w Austrii wynoszą minimum 90% wszystkich dochodów, uzyskanych przez niego w danym roku rozliczeniowym.

Finanzamt, czyli austriacki urząd podatkowy, może wezwać też dowolną osobę, która pracowała w Austrii, do rozliczenia się z podatku właśnie w Austrii, nawet jeśli nie spełnia ona powyższych kryteriów. Wezwani, mamy obowiązek rozliczyć się zgodnie z poleceniem.

Uwaga: nie można rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem.

3. Kto nie musi, lecz może rozliczać się w Austrii - i co z tego ma?

Rozliczać się w Austrii może, lecz nie musi, ten, kto:

  • przepracował w Austrii mniej niż 183 dni w roku rozliczeniowym,
  • jego dochód z pracy poza Austrią nie przekroczył 11 000 euro,
  • jest obywatelem kraju członkowskiego UE,
  • jest zameldowany na terenie Austrii.

Kto nie jest rezydentem, ale chce się rozliczyć w Austrii po to, by uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, dobrowolnie może złożyć deklarację podatkową. Jest to droga o tyle bezpieczna, że jeśli okaże się, iż składający deklarację nie-rezydent nie ma nadpłaconego podatku, ale niedopłatę w urzędzie, jego wniosek zostanie automatycznie odrzucony, Finanzamt jednak nie będzie wymagał uregulowania tej niedopłaty ani dokonywania żadnych wpłat.

4. Kto może ubiegać się o zwrot podatku w Austrii?

Każda osoba, spełniająca wyżej wymienione warunki, która pracowała legalnie w Austrii i posiada nadpłatę podatku i/lub prawo do ulg podatkowych.

5. Ile można uzyskać zwrotu i pod jakimi warunkami?

Oczywiście, kwota zwrotu zależy od dochodu i konkretnej sytuacji podatnika, jak choćby przekroczenia - lub nie - w ciągu roku rozliczeniowego kwoty dochodu wolnego od podatku. Kwota wolna od podatku wynosi 11 000 euro. Średni zwrot podatku z Austrii wynosi natomiast obecnie 965 euro.

O maksymalny możliwy zwrot podatku ubiegać mogą się osoby, których roczny dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, to znaczy 11 000 euro. Otrzymają wówczas zwrot pełnej kwoty, odprowadzonej przez pracodawcę na poczet podatku dochodowego.

Przy przekroczeniu progu 11 000 euro uzyskać można:

Po pierwsze, większy zwrot dzięki doliczeniu diet.

Po drugie, większy zwrot dzięki zastosowaniu ulg. Najczęstsze z nich to:

  • ulga na dzieci - dla osób pobierających zasiłek Familienbehilfe;
  • ulga z powodu konieczności prowadzenia podwójnego domostwa;
  • zniżka wynikająca z odliczenia kosztu dojazdów do pracy;
  • pomniejszenie przychodu wynikające z odliczenia kosztów leczenia.

Warunkiem uzyskania ulg będą oczywiście dokumenty, potwierdzające ponoszenie wydatków. W kwestii odliczenia kosztów dojazdów do pracy podstawowymi dokumentami będą bilety czy paragony związane z dojazdami do pracy w Austrii.

W razie braku takiego potwierdzenia podać można adresy zamieszkania (i w Austrii i w Polsce) oraz adres miejsca pracy w Austrii. Nie zawsze, ale czasem może wystarczyć to jako podstawa do naliczenia ulgi.

Jak to zrobić?

Możliwości jest oczywiście wiele, a każdy przypadek wygląda inaczej. Jeśli pracujesz, pracowałaś/eś lub będziesz pracować w Austrii, i pragniesz zgodnie z prawem i jak najkorzystniej dla siebie rozliczyć tam i odzyskać podatek, oferujemy profesjonalną pomoc. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza,  a nasz Konsultant zadzwoni, by udzielić szczegółowych, dostosowanych do Twojej sytuacji informacji, pomagając w rozliczeniu się i uzyskaniu jak największego zwrotu podatku z Austrii.

Masz dodatkowe pytanie? Chcesz się rozliczyć? Czekamy na Ciebie!

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę