Zorgtoeslag czyli dodatek do holenderskiego ubezpieczenia

W związku ze reformą holenderskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez osoby fizyczne wzrosły do prawie 100€ miesięcznie. Niestety dla wielu naszych rodaków jest to ponad 10% otrzymywanej pensji, aby podwyżka nie była tak dolegliwa wprowadzono system dopłat tzw. Toeslagen (obejmują dopłaty do czynszu, ubezpieczenia oraz przedszkola).

Troszkę "gorzkich" faktów n.t. ubezpieczeń w Holandii:
Każda osoba pracująca legalnie na terenie Holandii podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie z Polski nie jest honorowane, dotyczy także kart EHIC wystawionych przez NFZ.

Każda osoba nieubezpieczona, może otrzymać karę 356,49€ dodatkowo należy nadpłacić ubezpieczenie wstecz; Jeżeli w ciągu kolejnych trzech miesięcy nie bedziemy posiadać ubezpieczenia otrzymamy kolejną karę, także 356,49€.
Bestuursrechtelijke premie - wynosi 154,48€ - to kwota składki "karnej" za nieopłacone miesiace (118,83€ x 130%), 6 miesięcy daje nam prawie 1000€, w takim przypadku nie możemy składać wniosku o zorgtoeslag.  Kary nakłada CVZ, oczywiście istnieje mozliwość zaskarżenia wydanej decyzji, wtedy można "kilka groszy" zaoszczędzić.

Zorgtoeslag 2013 oraz lata wcześniejsze.
*ZORGTOESLAG 2009*
Każda osoba ubezpieczona, posiadająca przychód brutto roczny nie przekraczający 32502€ lub w przypadku małżeństwa do 47880€ ma możliwość otrzymaniu zorgtoeslag. Termin złożenia wniosku upływa 1 kwietnia 2010 roku. W przypadku osób, posiadających tzw. odroczenie do złożenia rozliczenia podatkowego czas na złożenie wniosku jest jednoznaczny z upływem terminu odroczenia.
*ZORGTOESLAG 2010*
Każda osoba ubezpieczona, posiadająca przychód brutto roczny nie przekraczający 33743€ lub w przypadku małżeństwa do 50000€ ma możliwość otrzymaniu zorgtoeslag. Termin składania wniosku upływa 31 marca 2011. W przypadku otrzymania "odroczenia" do złożenia rozliczenia podatkowego w NL, ostateczny termin oscyluje wokół 01 września 2011.
*ZORGTOESLAG 2011*
W roku 2011 maksymalna kwota zorgtoeslag wyniesie 835€ w przypadku osoby samotnej, w przypadku małżeństw to 1548€. Zasady przyznawania dodatku są identyczne z tymi w roku 2010. Oficjalny termin składania wniosków upływa 31 marca 2012.
*ZORGTOESLAG 2012*
Każda osoba ubezpieczona, posiadająca przychód brutto roczny nie przekraczający 35059€ ub w przypadku małżeństwa do 51691€ ma możliwość otrzymaniu zorgtoeslag. Termin składania wniosku upływa 31 marca 2013. W przypadku otrzymania "odroczenia" do złożenia rozliczenia podatkowego w NL, ostateczny termin oscyluje wokół 01 września 2011. Miesięcznie ok 70€ co daje rocznie 828€ na osobę samotną.
*ZORGTOESLAG 2013*
Każda osoba ubezpieczona, posiadająca przychód brutto roczny nie przekraczający 30939€ ub w przypadku małżeństwa do 42438€ ma możliwość otrzymaniu zorgtoeslag. Termin składania wniosku upływa 31 marca 2014. W przypadku otrzymania "odroczenia" do złożenia rozliczenia podatkowego w NL, ostateczny termin oscyluje wokół 01 września 2011. Miesięcznie ok 80€ co daje rocznie 960€ na osobę samotną.
*ZORGTOESLAG 2014*
Każda osoba ubezpieczona, posiadająca przychód brutto roczny nie przekraczający 28482€ ub w przypadku małżeństwa do 37145€ ma możliwość otrzymaniu zorgtoeslag. Termin składania wniosku upływa 31 marca 2015. W przypadku otrzymania "odroczenia" do złożenia rozliczenia podatkowego w NL, ostateczny termin oscyluje wokół 01 września 2011. Miesięcznie ok 72€ co daje rocznie 864€ na osobę samotną.

Informacje ogólne na temat dofinansowania:
Wysokość zorgtoeslag uzależniona jest od osiąganych dochodów, im jest on wyższy tym mniejszą otrzymują Państwo "pomoc" z Belastingdienst Toeslagen.
W przypadku małżeństw wypłacany jest tylko 1 współny dodatek, w przypadku złożenia 2 osobnych wniosków otrzymaną różnicę trzeba będzie zwrócić.
Podczas składania wniosku o zorgtoeslag nie należy podawania konta kolegi, koleżanki! Dotyczy to osób posiadających tylko konta polskie. Belastingdienst przelewa dodatek do ubezpieczenia także na konta w Polsce.  

Zorgtoeslag wypłacany jest około 20 każdego miesiąca przelewem na konto holenderskie lub konto polskie. W przypadku złożenia wniosku o dodatek na koniec roku kelndarzowego otrzymają Państwo nadpłatę za cały rok kalendarzowy. W przypadku automatycznego otrzymania zorgtoeslag na kolejny rok należy zaktualizować także swoje dochody dotyczące tego roku.

UWAGA!!!: Z chwilą zjazdu z Holandii na okres co najmniej 6-8 tygodni dofinansowanie należy wstrzymać, chyba że pozostają Państwo objęci ubezpieczenie zdrowotnym! Dotyczy to osób, które samodzielnie opłacają ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie należy przedstawić:

  • dokument tożsamości,
  • Sofi numer,
  • dowód ubezpieczenia (kartę lub polisę),
  • aktualny solaris
  • konto bankowe.

Wszystkie wnioski składamy w formie elektronicznej, średni czas oczekiwania na decyzję wynosi od 3 do 6 tygodni. Złóż wniosek!

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę