Wezwanie do rozliczenia z Belgii 2021

Wezwanie do rozliczenia z Belgii za rok 2021

W ostatnim czasie belgijski urząd skarbowy Federale Overheidsdienst Financien wysyła wezwania do rozliczenia dochodów za rok 2021. W przypadku otrzymania wezwania rozliczenie jest obowiązkowe. Termin rozliczenia upływa w dniu 10 listopada 2022. Brak rozliczenia może spowodować nałożenie kary finansowej a dodatkowo naliczenie do 200% należnego podatku.

 

Praca w Belgii a obowiązek rozliczenia podatkowego

Każda osoba, która uzyskała dochody na terenie Belgii ma obowiązek rozliczenia z belgijskim fiskusem. Brak rozliczenia spowoduje wydanie przez Federale Overheidsdienst Financien "Aanslag van ambtswege 2021", czyli urząd skarbowy dokona samodzielnego rozliczenia. Wydanie Aanslag van ambtswege 2021 zazwyczaj oznacza dużą dopłatę do podatku, w skrajnych przypadkach może to być nawet 7000€.

 

Brak dochodów w Belgii a obowiązek rozliczenia podatkowego

Może się zdarzyć, że w roku podatkowym nie uzyskałeś dochodów z Belgii a otrzymałeś wezwanie do rozliczenia. W takim przypadku rozliczenie jest obowiązkowe, w rozliczeniu należy uwzględnić wszelkie dochody osiągnięte poza Belgią.

 

Belgia 2021 -wezwanie do rozliczenia

 

W jaki sposób rozliczamy dochody z Belgii?

Rozliczenie wykonujemy za pomocą systemu Tax on Web, dzięki temu Twoje rozliczenie od razu jest we właściwym urzędzie skarbowym w Belgii.

POBIERZ DOKUMENTY DO ROZLICZENIA

Więcej informacji na temat rozliczenia podatku z Belgii znajdziesz tutaj.