Wykup składek STIPP

Jeżeli pracowałeś w Holandii przez co najmniej rok u tego samego pracodawcy to Twój pracodawca był zobowiązany do odkładania dodatkowych składek tytułem prywatnego ubezpieczenia emerytalnego (tzw. II filar).
Składki można wykupić jeżeli od momentu zakończenia pracy minęło co najmniej 2 lata. Wypłacona kwota będzie pomniejszona o należny podatek dochodowy. Pamiętaj, że otrzymasz jaaropgaave ze STIPP a dochód nalezy wykazać w Polsce na PIT36ZG!

Wypełnij wniosek i odzyskaj składki!

STIPP

Wpisz swoje imię i nazwisko

Nieprawidłowe dane

Wpisz swój poprawny adres e-mail

Wpisz swój nr telefonu kontaktowego

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane