sobota, 16 czerwiec 2012 13:48

Pomoc prawna w Holandii

Usługi prawnicze w Holandii są bardzo drogie. Godzina może kosztować nawet 500€...

poniedziałek, 10 marzec 2014 08:53

UWV kontroluje (nie) tylko Polaków

W Holandii ruszyła szeroko zakrojona akcja zwiazana z kontrolą osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Na ok. 700 tyś. osób uprawnionych do pobierania zasiłku znikoma część to Polacy (niecały1%).

Aby zapobiec powtarzającym się defraudacjom (sprawa dotyczy gównie obcokrajowców) Belastingdienst wprowadził dwustopniowy system potwierdzania rachunku bankowego.

środa, 22 styczeń 2014 21:16

Zwrot podatku z Holandii za rok 2013!

W dniu dzisiejszym oficjalnie rozpoczeliśmy sezon podatkowy, wysyłając pierwszą pulę rozliczeń podatkowych do Belastingdienst i to chyba wszystkie dobre wiadomości. Komercyjne oprogramowanie umożliwia nam dokonanie kazdego rozliczenia czyli P - bez digid, M- bez zamawiania formularzy oraz C bez podpisu elektronicznego i oczekiwania na program.

poniedziałek, 20 styczeń 2014 19:46

Mandaty a.d 2014

Jak co roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Jest drożej i katalog przewinień coraz dłuzszy. Mamy również nowość "zakaz wyprzedzania z prawej".

Z dniem 1 stycznia 2014r zaostrzono przepisy Ustawy o podatku od pojazdów silnikowych (Wet op de motorijtuigenbelasting) . Wprowadzono pojęcie domniemania zamieszkania (woonplaatsvermoeden).

niedziela, 19 styczeń 2014 19:33

Co to jest Registratie Niet Ingezetenen (RNI) ?

RNI jest rejestrem osób nie posiadajacych w Holandii zameldowania, ale przebywających w Holandii, system działa od 6 stycznia 2014r.

W dniu 1 stycznia Królestwo Holandii w imię intergracji, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego wprowadzony zostanie "kontrakt dla migrantów".

sobota, 16 czerwiec 2012 13:25

Zorgverzekering - ubezpieczenie zdrowotne

Najważniejszą sprawa po przyjeżdzie do Holandii jest ubezpieczenie zdrowotne tzw. zorgverzekering. Od roku 2006 jest ono obowiązkowe  dla wszystkich pracujących w tym kraju, także tymczasowo, nie ma zwolnień* od tego obowiązku ani wyjątków.

środa, 13 czerwiec 2012 22:47

Sofi / BSN

SoFi numer to odpowiednik polskiego numeru NIP, służy do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania wniosków o dofinansowania oraz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Aby otrzymać numer SoFi wymagany jest aktualny dokument tożsamości.