czwartek, 15 luty 2018 16:58

Kara z UWV - WW uitkering

Kara z UWV - WW uitkering

 

Kara z UWV - WW uitkering


Afera zasiłkowa  wybuchła ponad rok temu, urzędnicy UWV ustalili, że korespondencja z UWV kilkuset polskich pracowników tymczasowych  trafiała na kilkanaście adresów w Tilburgu. 

Mieszkania, o których mowa zarządzane były przez jedną z większych agencji pracy tymczasowej. W trakcje kontroli mieszkań (adresów) ustalono, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych przebywają w tym czasie w Polsce, co było złamaniem warunków otrzymywania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. Automatycznie wstrzymane zostały wszelkie wypłaty zasiłków oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające. Należy dodać iż w związku z sytuacją z Tilburga, wszystkie zasiłki dla bezrobotnych zostały wzięte pod lupę.

Pracownicy UWV zaczęli wysyłać wezwania do osób, które mogły mieć związek z nielegalnie wypłaconymi świadczeniami.

List nr 1. Uitnodoging voor gesprek - Wezwanie na rozmowę. LIST ZWYKŁY
Treść listu: Otrzymaliśmy informację, że Twoja sytuacja życiowa jest inna, niż ta, która nam podałeś. Te informacje mogą wpłynać na Twoje prawo do zasiłku, dlatego chcielibyśmy omówić Twoją sytuację. Prosimy o kontakt w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisma pod numerem: 06-21454706.

List nr 2. Herhaalde uinodoging - Ponowne wezwanie na rozmowę. LIST POLECONY (aangetekend) 4-5 tygodni po liście nr 1. 
Treść listu:  W okresie DD-MM-RRRR do DD-RR-MMM otrzymywali Państwo zasiłek. W dniu DD-MM-2017 wysłaliśmy do Ciebie pismo z prośbą o kontakt, aby umówić spotkanie w UWV. Dla UWV jest bardzo ważne, aby spotkać się z Tobą i ustalić kwestie Twojego zamieszkania (pobytu) w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z naszych ustaleń wynika, iż w trakcie pobierania zasiłku nie przebywałeś na (lica + nr , Tilburg).
Teraz najlepsze: Od Twojego pracodawcy dowiedzieliśmy się, że od poczatku pobierania zasiłku przebywałeś w Polsce.

List nr 3. Beslissing: intrekken eerdere beslissing over het zoeken naar werk in Polen - Decyzja: Uchylenie wczesniejszej zgody na poszukiwanie pracy w Polsce 12-13 tygodni po liscie nr 2. LIST ZWYKŁY
List nr 4. Geen WW-uitkering meer

List nr 5. Boeterapport - raport - kara
W okresie DD-MM-2017 do DD-MM-2017 otrzymywali Państwo zasiłek dla bezrobotnych. Skontrolowaliśmy Twoje prawo do zasiłku i mamy zamiar nałożyć na Ciebie karę.

Wypłacony nienależny zasiłek  - 3126,14€.
Kara - 1563,07€ - (kara to 50% uzyskanej nienależnie kwoty).
Razem: 4689,21€

Co można zrobić w tej sytuacji?
Wszystko zależy od tego czy:

 • Czy podjęli Państwo współpracę z UWV?
 • Czy odesłali Państwo jakiekolwiek  dokumenty?
 • Czy minął termin odwołania się od wydanej decyzji?

Masz problem z UWV? Postaramy się pomóc! 

 

 

 

 

 

Dział: My w Polsce
czwartek, 15 luty 2018 16:56

Dostałem karę z UWV

Dostałem karę z UWV

 

Dostałem karę z UWV


Afera zasiłkowa  wybuchła ponad rok temu, urzędnicy UWV ustalili, że korespondencja z UWV kilkuset polskich pracowników tymczasowych  trafiała na kilkanaście adresów w Tilburgu. 

Mieszkania, o których mowa zarządzane były przez jedną z większych agencji pracy tymczasowej. W trakcje kontroli mieszkań (adresów) ustalono, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych przebywają w tym czasie w Polsce, co było złamaniem warunków otrzymywania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. Automatycznie wstrzymane zostały wszelkie wypłaty zasiłków oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające. Należy dodać iż w związku z sytuacją z Tilburga, wszystkie zasiłki dla bezrobotnych zostały wzięte pod lupę.

Pracownicy UWV zaczęli wysyłać wezwania do osób, które mogły mieć związek z nielegalnie wypłaconymi świadczeniami.

List nr 1. Uitnodoging voor gesprek - Wezwanie na rozmowę. LIST ZWYKŁY
Treść listu: Otrzymaliśmy informację, że Twoja sytuacja życiowa jest inna, niż ta, która nam podałeś. Te informacje mogą wpłynać na Twoje prawo do zasiłku, dlatego chcielibyśmy omówić Twoją sytuację. Prosimy o kontakt w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisma pod numerem: 06-21454706.

List nr 2. Herhaalde uinodoging - Ponowne wezwanie na rozmowę. LIST POLECONY (aangetekend) 4-5 tygodni po liście nr 1. 
Treść listu:  W okresie DD-MM-RRRR do DD-RR-MMM otrzymywali Państwo zasiłek. W dniu DD-MM-2017 wysłaliśmy do Ciebie pismo z prośbą o kontakt, aby umówić spotkanie w UWV. Dla UWV jest bardzo ważne, aby spotkać się z Tobą i ustalić kwestie Twojego zamieszkania (pobytu) w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z naszych ustaleń wynika, iż w trakcie pobierania zasiłku nie przebywałeś na (lica + nr , Tilburg).
Teraz najlepsze: Od Twojego pracodawcy dowiedzieliśmy się, że od poczatku pobierania zasiłku przebywałeś w Polsce.

List nr 3. Beslissing: intrekken eerdere beslissing over het zoeken naar werk in Polen - Decyzja: Uchylenie wczesniejszej zgody na poszukiwanie pracy w Polsce 12-13 tygodni po liscie nr 2. LIST ZWYKŁY
List nr 4. Geen WW-uitkering meer

List nr 5. Boeterapport - raport - kara
W okresie DD-MM-2017 do DD-MM-2017 otrzymywali Państwo zasiłek dla bezrobotnych. Skontrolowaliśmy Twoje prawo do zasiłku i mamy zamiar nałożyć na Ciebie karę.

Wypłacony nienależny zasiłek  - 3126,14€.
Kara - 1563,07€ - (kara to 50% uzyskanej nienależnie kwoty).
Razem: 4689,21€

Co można zrobić w tej sytuacji?
Wszystko zależy od tego czy:

 • Czy podjęli Państwo współpracę z UWV?
 • Czy odesłali Państwo jakiekolwiek  dokumenty?
 • Czy minął termin odwołania się od wydanej decyzji?

Masz problem z UWV? Postaramy się pomóc! 

 

 

 

 

 

Dział: My w Polsce

Muszę zwrócić holenderski zasiłek dla bezrobotnych! Co robić?

 

Muszę zwrócić holenderski zasiłek dla bezrobotnych! Kara z UWV".


Afera zasiłkowa  wybuchła ponad rok temu, urzędnicy UWV ustalili, że korespondencja z UWV kilkuset polskich pracowników tymczasowych  trafiała na kilkanaście adresów w Tilburgu. 

Mieszkania, o których mowa zarządzane były przez jedną z większych agencji pracy tymczasowej. W trakcje kontroli mieszkań (adresów) ustalono, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych przebywają w tym czasie w Polsce, co było złamaniem warunków otrzymywania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. Automatycznie wstrzymane zostały wszelkie wypłaty zasiłków oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające. Należy dodać iż w związku z sytuacją z Tilburga, wszystkie zasiłki dla bezrobotnych zostały wzięte pod lupę.

Pracownicy UWV zaczęli wysyłać wezwania do osób, które mogły mieć związek z nielegalnie wypłaconymi świadczeniami.

List nr 1. Uitnodoging voor gesprek - Wezwanie na rozmowę. LIST ZWYKŁY
Treść listu: Otrzymaliśmy informację, że Twoja sytuacja życiowa jest inna, niż ta, która nam podałeś. Te informacje mogą wpłynać na Twoje prawo do zasiłku, dlatego chcielibyśmy omówić Twoją sytuację. Prosimy o kontakt w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisma pod numerem: 06-21454706.

List nr 2. Herhaalde uinodoging - Ponowne wezwanie na rozmowę. LIST POLECONY (aangetekend) 4-5 tygodni po liście nr 1. 
Treść listu:  W okresie DD-MM-RRRR do DD-RR-MMM otrzymywali Państwo zasiłek. W dniu DD-MM-2017 wysłaliśmy do Ciebie pismo z prośbą o kontakt, aby umówić spotkanie w UWV. Dla UWV jest bardzo ważne, aby spotkać się z Tobą i ustalić kwestie Twojego zamieszkania (pobytu) w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z naszych ustaleń wynika, iż w trakcie pobierania zasiłku nie przebywałeś na (lica + nr , Tilburg).
Teraz najlepsze: Od Twojego pracodawcy dowiedzieliśmy się, że od poczatku pobierania zasiłku przebywałeś w Polsce.

List nr 3. Beslissing: intrekken eerdere beslissing over het zoeken naar werk in Polen - Decyzja: Uchylenie wczesniejszej zgody na poszukiwanie pracy w Polsce 12-13 tygodni po liscie nr 2. LIST ZWYKŁY
List nr 4. Geen WW-uitkering meer

List nr 5. Boeterapport - raport - kara
W okresie DD-MM-2017 do DD-MM-2017 otrzymywali Państwo zasiłek dla bezrobotnych. Skontrolowaliśmy Twoje prawo do zasiłku i mamy zamiar nałożyć na Ciebie karę.

Wypłacony nienależny zasiłek  - 3126,14€.
Kara - 1563,07€ - (kara to 50% uzyskanej nienależnie kwoty).
Razem: 4689,21€

Co można zrobić w tej sytuacji?
Wszystko zależy od tego czy:

 • Czy podjęli Państwo współpracę z UWV?
 • Czy odesłali Państwo jakiekolwiek  dokumenty?
 • Czy minął termin odwołania się od wydanej decyzji?

Masz problem z UWV? Postaramy się pomóc! 

 

 

 

 

 

Dział: My w Polsce

Kara z UWV Beslissing: u krijgt een boete opgelegd

 

Beslissing: u krijgt een boete opgelegd to w wolnym tłumaczeniu  "Decyzja: Otrzymują Państwo karę w związku z otrzymywanym zasiłkiem dla bezrobotnych - Kara z UWV".


Afera zasiłkowa  wybuchła ponad rok temu, urzędnicy UWV ustalili, że korespondencja z UWV kilkuset polskich pracowników tymczasowych  trafiała na kilkanaście adresów w Tilburgu. 

Mieszkania, o których mowa zarządzane były przez jedną z większych agencji pracy tymczasowej. W trakcje kontroli mieszkań (adresów) ustalono, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych przebywają w tym czasie w Polsce, co było złamaniem warunków otrzymywania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych. Automatycznie wstrzymane zostały wszelkie wypłaty zasiłków oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające. Należy dodać iż w związku z sytuacją z Tilburga, wszystkie zasiłki dla bezrobotnych zostały wzięte pod lupę.

Pracownicy UWV zaczęli wysyłać wezwania do osób, które mogły mieć związek z nielegalnie wypłaconymi świadczeniami.

List nr 1. Uitnodoging voor gesprek - Wezwanie na rozmowę. LIST ZWYKŁY
Treść listu: Otrzymaliśmy informację, że Twoja sytuacja życiowa jest inna, niż ta, która nam podałeś. Te informacje mogą wpłynać na Twoje prawo do zasiłku, dlatego chcielibyśmy omówić Twoją sytuację. Prosimy o kontakt w ciągu 2 tygodni od otrzymania pisma pod numerem: 06-21454706.

List nr 2. Herhaalde uinodoging - Ponowne wezwanie na rozmowę. LIST POLECONY (aangetekend) 4-5 tygodni po liście nr 1. 
Treść listu:  W okresie DD-MM-RRRR do DD-RR-MMM otrzymywali Państwo zasiłek. W dniu DD-MM-2017 wysłaliśmy do Ciebie pismo z prośbą o kontakt, aby umówić spotkanie w UWV. Dla UWV jest bardzo ważne, aby spotkać się z Tobą i ustalić kwestie Twojego zamieszkania (pobytu) w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Z naszych ustaleń wynika, iż w trakcie pobierania zasiłku nie przebywałeś na (lica + nr , Tilburg).
Teraz najlepsze: Od Twojego pracodawcy dowiedzieliśmy się, że od poczatku pobierania zasiłku przebywałeś w Polsce.

List nr 3. Beslissing: intrekken eerdere beslissing over het zoeken naar werk in Polen - Decyzja: Uchylenie wczesniejszej zgody na poszukiwanie pracy w Polsce 12-13 tygodni po liscie nr 2. LIST ZWYKŁY
List nr 4. Geen WW-uitkering meer

List nr 5. Boeterapport - raport - kara
W okresie DD-MM-2017 do DD-MM-2017 otrzymywali Państwo zasiłek dla bezrobotnych. Skontrolowaliśmy Twoje prawo do zasiłku i mamy zamiar nałożyć na Ciebie karę.

Wypłacony nienależny zasiłek  - 3126,14€.
Kara - 1563,07€ - (kara to 50% uzyskanej nienależnie kwoty).
Razem: 4689,21€

Co można zrobić w tej sytuacji?
Wszystko zależy od tego czy:

 • Czy podjęli Państwo współpracę z UWV?
 • Czy odesłali Państwo jakiekolwiek  dokumenty?
 • Czy minął termin odwołania się od wydanej decyzji?

Masz problem z UWV? Postaramy się pomóc! 

 

 

 

 

 

Dział: My w Polsce
niedziela, 10 grudzień 2017 00:18

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 23:39

WW uitkering

WW uitkering

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 23:37

WW uitkering - Zasiłek dla Polaków

WW uitkering - Zasiłek dla Polaków w Holandii

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 23:34

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 12:09

Zasiłek Dla Bezrobotnych Holandia

Zasiłek Dla Bezrobotnych Holandia

Dział: My w Polsce