niedziela, 10 grudzień 2017 00:18

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 23:39

WW uitkering

WW uitkering

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 23:37

WW uitkering - Zasiłek dla Polaków

WW uitkering - Zasiłek dla Polaków w Holandii

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 23:34

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 12:09

Zasiłek Dla Bezrobotnych Holandia

Zasiłek Dla Bezrobotnych Holandia

Dział: My w Polsce
sobota, 09 grudzień 2017 12:09

WW uitkering dla Polaków

WW uitkering dla Polaków

Dział: My w Polsce

Jak otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych? Lelystad

 

Wiekszość osób pracujących w Holandii zastanawia się jak otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych. Na szczęście pracując w Holandii można liczyć na tamtejsze zasiłki. Długość zasiłku jest uzależniona od okresu zatrudnienia w Holandii oraz w Polsce. Za każdy "polski" rok otrzymają Państwo dodatkowy miesiąc zasiłku holenderskiego.

Informacje podstawowe:
W przypadku utraty pracy, po spełnieniu wymogu przepracowania 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni, przez kolejne 3 miesiące UWV będzie wypłacać zasiłek. 
W pierwszych dwóch miesiącach będzie to 75% kwoty ostatniego uposażenia, 
a w trzecim miesiącu 70%

W Holandii zasiłek przyznawany w przypadku, gdy:

 • utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn niezależnych od pracownika,
 • wygasła umowa o pracę i nie zaproponowano jej przedłużenia,
 • utracono więcej niż 5 godzin pracy tygodniowo (tzw. uzupełnienia godzin).

Zasiłek nie zostanie przyznany w przypadku, gdy:

 • nastąpi zwolnienie z pracy na życzenie pracownika,
 • nastąpi zwolnienie dyscyplinarne,
 • pracodawca zaproponował przedłużenie umowy, ale pracownik nie skorzystał z propozycji.

Okres trwania świadczeń

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono pewne zmiany w zakresie zasiłków. Obecnie maksymalny okres otrzymywania zasiłku wynosi 33 miesiące, jednak do 1 kwietnia 2019 roku zostanie on skrócony do 24 miesięcy. 
Skrócenie odbywa się co kwartał, poprzez odjęcie kolejnego miesiąca od maksymalnego okresu przebywania na zasiłku. 
Minimalny próg czasu zatrudnienia uprawniający do otrzymywania zasiłku przez okres 3 miesięcy, 
to co najmniej 26 tygodni. 
Po przepracowaniu 4 lat należy się 4 miesiące zasiłku, a każdy kolejny przepracowany rok przekłada się na kolejny miesiąc otrzymywania świadczeń. 
Do tego okresu wlicza się także staż pracy w Polsce. 
Należy to potwierdzić drukiem PD-U1, który wydawany jest w Urzędzie Pracy.

Wysokość świadczeń

Przez okres dwóch pierwszych miesięcy UWV wypłaca świadczenia na poziomie 75% (kwoty dziennej) ostatniego uposażenia. 
Urząd wylicza kwotę dzienną na podstawie dochodów z ostatnich 12 miesięcy. W kolejnym, trzecim miesiącu pobierania świadczeń, 
wypłacane jest 70% kwoty dziennej.

W przypadku gdy kwota dzienna wyliczona przez UWV będzie niższa od minimum socjalnego, możliwe jest otrzymanie dofinansowania do zasiłku.

Transfer świadczeń do Polski

Transfer świadczeń do Polski jest możliwy po upływie 4 tygodni od momentu otrzymania decyzji „toekenning”. 
Czas trwania transferu wynosi około 3 miesięcy, ale warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do pół roku.

Dlaczego my?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie holenderskich zasiłków dla bezrobotnych. Doskonale znamy holenderskie ustawodawstwo w zakresie zasiłku dla bezrobotnych. Każdą sprawę załatwiamy kompleksowo, bez względu na trudności. Trzymamy rekę na "pulsie" od początku do końca  każdej sprawy.
Towarzyszymy w spotkaniach w UWV, tłumaczymy, piszemy skargi i odwołania. Działamy na każdym etapie włącznie z postępowaniem sądowym. 
Bedąc z nami nigdy nie zostaniesz sam!

Jeżeli chciałbyś uzyskać holenderski zasiłek dla bezrobotnych? Wypełnij formularz!

Formularz zgłoszeniowy

Wpisz swoje imię i nazwisko
Wpisz swój poprawny adres e-mail
Wpisz swój nr telefonu kontaktowego
Proszę wybrać usługę
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dział: My w Polsce

Jak otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych? Lelystad

 

Wiekszość osób pracujących w Holandii zastanawia się jak otrzymać holenderski zasiłek dla bezrobotnych. Na szczęście pracując w Holandii można liczyć na tamtejsze zasiłki. Długość zasiłku jest uzależniona od okresu zatrudnienia w Holandii oraz w Polsce. Za każdy "polski" rok otrzymają Państwo dodatkowy miesiąc zasiłku holenderskiego.

Informacje podstawowe:
W przypadku utraty pracy, po spełnieniu wymogu przepracowania 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni, przez kolejne 3 miesiące UWV będzie wypłacać zasiłek. 
W pierwszych dwóch miesiącach będzie to 75% kwoty ostatniego uposażenia, 
a w trzecim miesiącu 70%

W Holandii zasiłek przyznawany w przypadku, gdy:

 • utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn niezależnych od pracownika,
 • wygasła umowa o pracę i nie zaproponowano jej przedłużenia,
 • utracono więcej niż 5 godzin pracy tygodniowo (tzw. uzupełnienia godzin).

Zasiłek nie zostanie przyznany w przypadku, gdy:

 • nastąpi zwolnienie z pracy na życzenie pracownika,
 • nastąpi zwolnienie dyscyplinarne,
 • pracodawca zaproponował przedłużenie umowy, ale pracownik nie skorzystał z propozycji.

Okres trwania świadczeń

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono pewne zmiany w zakresie zasiłków. Obecnie maksymalny okres otrzymywania zasiłku wynosi 33 miesiące, jednak do 1 kwietnia 2019 roku zostanie on skrócony do 24 miesięcy. 
Skrócenie odbywa się co kwartał, poprzez odjęcie kolejnego miesiąca od maksymalnego okresu przebywania na zasiłku. 
Minimalny próg czasu zatrudnienia uprawniający do otrzymywania zasiłku przez okres 3 miesięcy, 
to co najmniej 26 tygodni. 
Po przepracowaniu 4 lat należy się 4 miesiące zasiłku, a każdy kolejny przepracowany rok przekłada się na kolejny miesiąc otrzymywania świadczeń. 
Do tego okresu wlicza się także staż pracy w Polsce. 
Należy to potwierdzić drukiem PD-U1, który wydawany jest w Urzędzie Pracy.

Wysokość świadczeń

Przez okres dwóch pierwszych miesięcy UWV wypłaca świadczenia na poziomie 75% (kwoty dziennej) ostatniego uposażenia. 
Urząd wylicza kwotę dzienną na podstawie dochodów z ostatnich 12 miesięcy. W kolejnym, trzecim miesiącu pobierania świadczeń, 
wypłacane jest 70% kwoty dziennej.

W przypadku gdy kwota dzienna wyliczona przez UWV będzie niższa od minimum socjalnego, możliwe jest otrzymanie dofinansowania do zasiłku.

Transfer świadczeń do Polski

Transfer świadczeń do Polski jest możliwy po upływie 4 tygodni od momentu otrzymania decyzji „toekenning”. 
Czas trwania transferu wynosi około 3 miesięcy, ale warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do pół roku.

Dlaczego my?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie holenderskich zasiłków dla bezrobotnych. Doskonale znamy holenderskie ustawodawstwo w zakresie zasiłku dla bezrobotnych. Każdą sprawę załatwiamy kompleksowo, bez względu na trudności. Trzymamy rekę na "pulsie" od początku do końca  każdej sprawy.
Towarzyszymy w spotkaniach w UWV, tłumaczymy, piszemy skargi i odwołania. Działamy na każdym etapie włącznie z postępowaniem sądowym. 
Bedąc z nami nigdy nie zostaniesz sam!

Jeżeli chciałbyś uzyskać holenderski zasiłek dla bezrobotnych? Wypełnij formularz!

 

EXTRA ZWROT PODATKUEXTRA ZWROT PODATKU 2013-2017 - nawet 10000€ sprawdź czy się kwalifikujesz!


KALKULATOR PODATKOWY 

Formularz zgłoszeniowy

Wpisz swoje imię i nazwisko
Wpisz swój poprawny adres e-mail
Wpisz swój nr telefonu kontaktowego
Proszę wybrać usługę
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dział: My w Polsce

Jeżeli przepracowali Państwo co najmniej 26 tygodni w czasie 36 tygodni to przysługuje zasiłek dla bezrobotnych na 3 miesiące. Po uzyskaniu zasiłku w Holandii można go transferować do innego kraju UE.

Dział: Porady