piątek, 07 kwiecień 2017 20:16

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych 2017

 

Pracując w Holandii można liczyć na tamtejsze zasiłki.

Informacje podstawowe:
W przypadku utraty pracy, po spełnieniu wymogu przepracowania 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni, przez kolejne 3 miesiące UWV będzie wypłacać zasiłek.
W pierwszych dwóch miesiącach będzie to 75% kwoty ostatniego uposażenia, 
a w trzecim miesiącu 70%

 

GP PE 1305x300

 

W Holandii zasiłek przyznawany w przypadku, gdy:

  • utrata zatrudnienia nastąpiła z przyczyn niezależnych od pracownika,
  • wygasła umowa o pracę i nie zaproponowano jej przedłużenia,
  • utracono więcej niż 5 godzin pracy tygodniowo (tzw. uzupełnienia godzin).

Zasiłek nie zostanie przyznany w przypadku, gdy:

  • nastąpi zwolnienie z pracy na życzenie pracownika,
  • nastąpi zwolnienie dyscyplinarne,
  • pracodawca zaproponował przedłużenie umowy, ale pracownik nie skorzystał z propozycji.


1GP EZP 1305x300

 

Okres trwania świadczeń

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono pewne zmiany w zakresie zasiłków. Obecnie maksymalny okres otrzymywania zasiłku wynosi 33 miesiące, jednak do 1 kwietnia 2019 roku zostanie on skrócony do 24 miesięcy.
Skrócenie odbywa się co kwartał, poprzez odjęcie kolejnego miesiąca od maksymalnego okresu przebywania na zasiłku. 
Minimalny próg czasu zatrudnienia uprawniający do otrzymywania zasiłku przez okres 3 miesięcy, 
to co najmniej 26 tygodni.
Po przepracowaniu 4 lat należy się 4 miesiące zasiłku, a każdy kolejny przepracowany rok przekłada się na kolejny miesiąc otrzymywania świadczeń.
Do tego okresu wlicza się także staż pracy w Polsce.
Należy to potwierdzić drukiem PD-U1, który wydawany jest w Urzędzie Pracy.

Wysokość świadczeń

Przez okres dwóch pierwszych miesięcy UWV wypłaca świadczenia na poziomie 75% (kwoty dziennej) ostatniego uposażenia.
Urząd wylicza kwotę dzienną na podstawie dochodów z ostatnich 12 miesięcy. W kolejnym, trzecim miesiącu pobierania świadczeń,
wypłacane jest 70% kwoty dziennej.

W przypadku gdy kwota dzienna wyliczona przez UWV będzie niższa od minimum socjalnego, możliwe jest otrzymanie dofinansowania do zasiłku.

Transfer świadczeń do Polski

Transfer świadczeń do Polski jest możliwy po upływie 4 tygodni od momentu otrzymania decyzji „toekenning”.
Czas trwania transferu wynosi około 3 miesięcy, ale warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach okres ten może się wydłużyć do pół roku.

 

CAL HOL 1305x300

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku prosimy okontakt poprzez nasz formularz.

 

 

 

Wyświetlony 11094 razy