Kontrakt dla obcokrajowców „oświadczenie o uczestnictwie” tzw. participatieverklaring

W dniu 1 stycznia Królestwo Holandii w imię intergracji, tolerancji oraz społeczeństwa obywatelskiego wprowadzony zostanie "kontrakt dla migrantów".

Pilotażowo program obejmie 18 holenderskich gmin i potrwa do końca 2014 roku. Tekst składa się z 4 zasadniczych części:

1. Wolność: 
W Holandii wszyscy mogą myśleć, robić i mówić co chcą. To oznacza:
- Wszyscy mogą wyrażać własne zdanie
- Wszyscy mogą wyznawać własny światopogląd i prowadzić własny styl życia
- Wszyscy mają wolność wyboru: wierzyć w Boga lub nie.
- Wszyscy mają prawo do własnych wyborów i niezależności (samookreślenia)
Istnieją jednak granice. Słowa i czyny nigdy nie mogą być sprzeczne z prawem. Przykładowo: nigdy nie wolno nikogo celowo obrażać i dyskryminować lub podżegać do nienawiści.
2. Równość:
Wszyscy obywatele są traktowani w Holandii na równych prawach. Wszyscy mają te same prawa i te  same obowiązki: mężczyźni, kobiety, homoseksualiści, heteroseksualiści, wierzący, niewierzący, itd.  Dyskryminacja jest niedopuszczalna.
3. Solidarność:
W Holandii obywatele mają za zadanie pomagać sobie nawzajem i udzielać pomocy w razie potrzeby. Wszyscy obywatele ponoszą odpowiedzialność społeczną. Obywatele mają prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu, prawo do przyzwoitych warunków mieszkaniowych, zatrudnienia i pracy na uczciwych zasadach, prawo do płacy minimalnej, dobrego wykształcenia i opieki medycznej. Rząd ma obowiązek chronić obywateli przed wyzyskiwaniem i nierównym traktowaniem. Zasadniczo obywatele powinni sami dbać o zapewnienie sobie środków do życia. Jeśli jednak jest to niemożliwe, i obywatel nie może liczyć na żadną pomoc otoczenia, pomoc oferuje rząd.
4. Współuczestnictwo:
W Holandii wszyscy obywatele powinni przyczyniać się do budowania społeczeństwa bezpiecznego i przyjaznego ludziom, na przykład poprzez podjęcie pracy, chodzenie do szkoły, wykonywanie pracy w wolontariatach – w dzielnicy, szkole, stowarzyszeniach i klubach. Znajomość języka niderlandzkiego jest dlatego bardzo ważna.
Powyższe tłumaczenie  zostało skopiowany ze strony internetowej http://polonia.nl

 Moje przemyślenia:
"Oświadczenie - kontrakt" zawiera wiele ogólników i wydaje się dość bezpieczne dla immigrantów, pytanie podstawowe kogo będzie dotyczyć i jak jego zapisy będą egzekwowane. Zbieżność z datą otwarcia rynku pracy dla obywateli Rumunii i Bułgarii także nie wydaje się przypadkowy.
Z informacji zbliżonych do rządu Królestwa Holandii "kontrakt" będzie nieobowiązkowy (teoretycznie), kolejna kwestia czy dotyczyć będzie także obywateli holenderskich, azylantów oraz pozostałych osób pochodzących z innych krajów nie będących członkami UE?

Kim jest mityczny obywatel? Zapewne chodzi o obywatela UE zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (ART. 9)
"We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go."

...i punkt po punkcie:
Ad. 1 "Wolność", a w szczególności  "Nigdy nie wolno nikogo celowo obrażać i dyskryminować lub podżegać do nienawiści" - wielokrotnie słyszałem o prześladowaniu Polaków w ich miejscach pracy, wyzwiskach  i innych poniżających sytuacjach, włącznie z wykorzystywaniem pozycji służbowej "praca za seks"
"Antypolskie akcje społeczne" np. Meldpunt Polen: http://meldpuntoverlast.eu/nationaliteiten/polen/ i nieaktywny już: http://www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl/

Czy holenderski rząd aktywnie zajmie się  zwalczaniem antypolskich "akcji"? Czy może to Polacy, Bułgarzy, Rumuni, Czesi prześladują Holendrów? 
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2046273/onrust-vanwege-polen-in-lunteren.htm

Ad. 2 "Równość" czyli kolejne puste zapisy o równości i takich samych prawach ... idąc tym tokiem dochodzę do wniosku, że Holandia od dnia 01-01-2014 nadaje prawo obywatelom pozostałych krajów prawo do m.in. bijstand czyli zasiłku socjalnego. To o tyle ciekawe, ponieważ jednocześnie Holandia rości sobie prawo do usuwania "obywateli EU" nadmiernie obciążających system społeczny Holandii na podstawie Art 16 dyrektywy rady Europejskiej 2004/38/EG. Prawo do bijstand nabywa się po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Holandii.

Ad. 3 "Solidarność"  Określenia "mają za zadanie", "wszyscy ponoszą" etc. kolejne farmazony. Ta cała "solidarność" wg mnie głównie dotyczyć to będzie fiskalizmu poczynając od zapowiadanego uszczelnienie systemu podatku drogowego, poprzez pozostałe podatki lokalne i kolejne lokalne opłaty skierowane do "obcokrajowców".
Należy pamiętać o tym, że gmina holenderska otrzymuje z budżetu centralnego 2500€ rocznie za każdą zameldowaną osobę, dotyczy to także Polaków oraz pozstałych obywateli krajów UE. "Rząd ma obowiązek chronić obywateli przed wyzyskiwaniem i nierównym traktowaniem" jak będzie nas chronił? Niestety nie wiadomo, może będą puszczać filmiki w holenderskiej a'la inburgering dla Holendrów? Ciekawym tego niezmiernie, rodacy zapewne także.

Ad. 4 "Współuczestnictwo" czyli wszystko razem powyższe + kursy językowe dla obcokrajowców, generalnie super sprawa o ile ceny kursów będą rozsądne a kursy dostępne.

Tekst w języku polskim jest tutaj, tekst oryginalny tutaj.

 Pożyjemy, zobaczymy. Dosiego Roku!

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę