Insolvenzgeld w Niemczech – świadczenie z tytułu upadłości pracodawcy

Insolvenzgeld w Niemczech – świadczenie z tytułu upadłości pracodawcy

W życiu mamy do czynienia z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami, na które ciężko się przygotować. Jedną z nich jest upadłość firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Pracodawca z dnia na dzień przestanie wypłacać nam pieniądze, co może postawić nas w bardzo trudnej sytuacji – na szczęście w Niemczech mamy w takim wypadku wsparcie rządu w postaci Insolvenzgeld. Dowiedź się jak działa to świadczenie i kto może się o nie starać – zapraszamy.

Czym jest Insolvenzgeld?

Niemieckie prawo socjalne jest bardzo dobrze rozwinięte i uwzględnia bardzo wiele świadczeń mających na celu ochronę pracownika. Jednym z nich jest Insolvenzgeld, czyli świadczenie wypłacane podatnikom, którzy przestali otrzymywać wynagrodzenie od pracodawcy w wyniku jego niewypłacalności. Finansowany jest ze składek płaconych przez pracodawców oraz związki zawodowe i wypłacany przez Agentur für Arbeit (odpowiednik polskiego urzędu pracy).

Pomimo że warunki do rozwoju biznesu w tym kraju są dobre i stabilne, bankructwo ogłasza rocznie średnio 40 tys. działalności gospodarczych. Liczba ta może znacznie się zwiększyć, biorąc pod uwagę trudne warunki wywołane niestabilną sytuacją na świecie, oraz w dalszym ciągu odczuwane skutki pandemii.

Warto więc być przygotowanym na każdą ewentualność i wiedzieć, jak zareagować na taką sytuację. Poniżej przedstawiamy garść informacji o tym, jak zachować się w przypadku upadku firmy. Dowiedź się, jak i kiedy złożyć odpowiedni wniosek, i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pieniądze.

Kto może skorzystać z Insolvenzgeld?

Prawo do Insolvenzgeld mają wszystkie osoby zatrudnione w danym momencie przez upadającą firmę. Dotyczy to każdego pracownika, niezależnie czy jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym etacie, wykonuje swoje obowiązki jako tzw. Minijob czy jest studentem. Nie ma więc znaczenia, czy osoby wnioskujące o Insolvenzgeld miały opłacane przez pracodawcę ubezpieczenia społeczne.

Insolvenzgeld przysługuje pracownikom, którzy byli zatrudnieni w Niemczech w momencie wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do majątku ich pracodawcy oraz w przypadku oddalenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu braku majątku, oraz w przypadku całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Co należy zrobić, aby otrzymać Insolvenzgeld?

Aby otrzymać wynagrodzenie w formie „zasiłku upadłościowego” należy złożyć wniosek do lokalnej agencji zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit). Druk możemy otrzymać bezpośrednio w urzędzie, zamówić telefonicznie lub pobrać ze strony urzędu. Musimy to zrobić w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania upadłościowego – musimy bezwzględnie pamiętać o dotrzymaniu terminu, ponieważ okres ten nie może zostać przedłużony.

Potrzebne będą także dodatkowe dokumenty potwierdzające przysługujące nam prawo do zasiłku. Do odpowiedniego formularza należy dołączyć:

  • Insolvenzgeldbescheinigung – świadectwo upadłości, które może wystawić pracodawcę lub zarządca masy upadłościowej,
  • naszą umowę o pracę (może być kopia),
  • pismo potwierdzające rozwiązaniu umowy,
  • wykaz zarobków w postaci trzech ostatnich wycinków z wypłat (Lohnabrechnung),
  • numer akt postępowania w sądzie upadłościowym

Ile wynosi świadczenie z tytułu upadłości pracodawcy?

Wysokość świadczenia określana jest na podstawie wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania upadłościowego. Brane są pod uwagę także ewentualne dodatki w postaci bonusów świątecznych, kwoty płacone za czas niezdolności do pracy w wyniku choroby czy należne wypracowane nadgodziny. Kwota ustalana jest więc indywidualnie dla każdej osoby, jednak podatnicy zarabiający wysokie kwoty mogą nie otrzymać równowartości zarabianych do tej pory pieniędzy, ponieważ maksymalny pułap zasiłki jest ograniczony. W 2022 roku maksymalna kwota Insolvenzgeld w Niemczech wynosi:

  • 6 900 euro miesięcznie w starych krajach związkowych,
  • 6 450 euro w nowych krajach związkowych.

Trzeba pamiętać, że równocześnie z wypłacanymi środkami Agentur für Arbeit opłaca za nas również składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i zdrowotne.

Jak długo wypłacany jest Insolvenzgeld?

Świadczenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń spowodowanych upadłością pracodawcy wypłacane jest maksymalnie przez 3 miesiące – licząc wstecz od dnia ogłoszenia upadłości. Warunek jest jeden – przez ten okres musimy pozostawać w stosunku pracy. W przypadku, jeśli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia mniej niż 3 miesiące, to wypłata świadczenia zostaje odpowiednio się skrócona.

Jeżeli pracodawca rozwiązał z nami umowę, zanim ogłosił upadłość (licząc 3 miesiące wstecz od ogłoszenia upadłości), to zasiłek także będzie wypłacany za 3 ostatnie miesiące, w których pracowaliśmy. Zakład ogłosi niewypłacalność 1 lipca a umowa przestała obowiązywać to należeć będzie się za styczeń luty i marzec.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie od niewypłacalności?

W celu ochrony pracowników na wypadek upadłości firmy, pracodawca ma obowiązek płacenia specjalnych składek (Umlage U3), z których finansowane są ewentualne odszkodowania z tego tytułu. Wynoszą one w 2022 roku 0,09 proc. rocznego wynagrodzenia pracownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu

Zasiłek upadłościowy a rozliczenie podatku z Niemiec

Insolvenzgeld jest świadczeniem wolnym od podatku, na mocy §3 ustawy o podatku dochodowym. Trzeba jednak pamiętać, że należy wykazać go w rocznym zeznaniu, składanym w urzędzie skarbowym, ponieważ będzie mieć wpływ na wysokość stawki opodatkowania. Dlatego do pozostałych dokumentów powinniśmy dołączyć decyzję o przyznaniu zasiłku.

Jeżeli korzystałeś w danym roku z Insolvenzgeld a musisz złożyć deklarację podatkową w Niemczech, to polecamy skorzystać z usług naszego biura podatkowego Holandia.org – zajmiemy się Twoją sprawą i pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która zadba o poprawność i terminowość zeznania. Uzyskamy dla Ciebie korzystny zwrot podatku z Niemiec – zapraszamy!

 

powrót na górę