Gdzie rozliczyć PIT z Holandii?

rozliczanie podatku z Holandii

Rozliczenie podatkowe z Holandii, w przypadku osób nieposiadających stałego zameldowania w tym kraju, jest obowiązkowe w kilku przypadkach. Jednym z nich jest zwrot podatku z Holandii wynoszący powyżej 15 euro. Ze względu na to, że taka sytuacja występuje często u pracowników najemnych, podpowiadamy, jak rozliczyć się z podatku z Holandii.

PIT z Holandii – jak uzyskać zwrot podatku z Holandii?

Rozliczenie podatku z Holandii, gdy nie jesteś rezydentem, obowiązuje cię w przypadku, gdy otrzymałeś wezwanie do wykonania rozliczenia z holenderskiego urzędu skarbowego, zwrot podatku wynosi powyżej 15 euro, a także wtedy, gdy dopłata będzie sięgać powyżej 46 euro (gdy kwota ta jest mniejsza, nie musisz składać deklaracji).

Podatek z Holandii rozliczasz z Belastingdienst, będącym odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego. Dodatkowo, jeśli w danym roku rozliczeniowym posiadałeś polską rezydencję podatkową (tutaj znajduje się twoje centrum interesów osobistych, np. rodzina, czy centrum interesów gospodarczych, jak własna firma), musisz złożyć też deklarację w Polsce.

Rozliczenia możesz dokonać samodzielnie (tutaj podpowiadamy, jak rozliczać się z Belastingdienst) lub z pomocą biura podatkowego. Decydując się na tę drugą opcję, możesz mieć pewność, że złożony zostanie komplet dokumentów. Ma to nie lada znaczenie, jeśli chcesz przyśpieszyć zwrot podatku z Holandii. Pamiętaj, że w przypadku nie rezydentów (osób bez zameldowania w Holandii), urząd ma nawet do 36 miesięcy na podjęcie decyzji. Jeśli skorzystasz z naszej pomocy, środki możesz otrzymać w ciągu trzech miesięcy. A jakich dokumentów potrzebujesz?

Rozliczenie z Holandii – lista dokumentów

Podstawowym dokumentem jest karta podatkowa Jaaropgave/Jaaropgaaf. Tutaj od razu należy zaznaczyć, że jeśli w danym roku podatkowym podejmowałeś pracę w dwóch miejscach, każdy z pracodawców powinien wystawić osobny jarograf. W przypadku osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych potrzebny będzie Jaaropgave z UWV. To samo dotyczy w sytuacji, w której otrzymywałeś świadczenia chorobowe.

Przedstawienie kart podatkowych jest obowiązkowe, jeśli chcesz złożyć rozliczenie roczne. Oprócz tego potrzebujesz zaświadczenia o wysokości dochodu z Polski. Po co? Jeśli udowodnisz, że 90% twoich dochodów pochodziło z pracy z Holandii, będziesz mógł skorzystać z ulg podatkowych w tym kraju.

W deklaracji rocznej należy podać prawidłowe okresy pracy. Nie będzie to problemem, jeśli miałeś tylko jedną pracę, w innym wypadku okresy pracy należy zsumować (czy wykonałeś to poprawnie, sprawdzisz z pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów stażów pracy).

Ponadto należy wskazać poprawny numer konta bankowego, a także dostarczyć do Belastingdienst zaświadczenie o dochodach Inkomensverklaring z polskiego urzędu. Przy czym, tutaj jest ważne, aby najpierw rozliczyć się z polską skarbówką i dopiero wtedy wysłać zaświadczenie do urzędu w Holandii.

A jak rozliczać dochody z Holandii w Polsce? Wypełniając oraz dostarczając PIT 36 oraz załącznik PIT ZG.

powrót na górę