Jeżeli chcesz otrzymać zwrot? Potwierdź numeru konta!

Aby zapobiec powtarzającym się defraudacjom (sprawa dotyczy gównie obcokrajowców) Belastingdienst wprowadził dwustopniowy system potwierdzania rachunku bankowego.

Z chwilą wpłyniecia rozliczenia podatkowego bądź w przypadku aktualizacji konta bankowego holenderski urząd skarbowy wysyła nam pismo, które należy odesłać w załączonej kopercie.
Niezbedne załączniki to:

  • czytelna kopia  (najlepiej kolorowa) dokumentu tożsamości (dowód osobisty bądź paszport)
  • potwierdzenie, że konto nalezy do nas (może być to wyciąg z konta z naszymi danymi lub potwierdzenie z banku)

Wyciag nie może być starszy niż 2 miesiące, musi z niego jasno wynikać, że konto nalezy do nas. Jeżeli będzie to potwierdzenie z banku to niestety będzie musiało być przetłumaczone na język angielski.

 


Plusy:

  • pewność, że należne nam środki trafia na pewno na właściwe konto

Minusy

  • czas oczekiwania na przelew znacznie się wydłuży
  • każda osoba oczekujaca na przelew będzie musiała posiadać indywidualne konto bankowe (problematyczne w przypadku małżeństw oraz dzieci)

 

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę