Ulgi podatkowe to większy zwrot podatku z Austrii!

Austria ulgi podatkowe

Pracujesz bądź pracowałeś w Austrii? Ubiegasz się o zwrot podatku? Musisz wiedzieć, że możesz liczyć na większą nadpłatę dzięki różnym ulgom podatkowym! Jak się o nie starać? Gdzie się zwrócić? Najlepiej do nas – odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy odzyskać jeszcze większy zwrot podatku z Austrii.

Podstawowe ulgi podatkowe w Austrii – poznaj wszystkie

Jak już wspomnieliśmy, aby liczyć na większy zwrot podatku z Austrii, należy zainteresować się pewnymi benefitami, jakie są przewidziane przez austriacki urząd skarbowy. Ulgi przysługują głównie na dzieci, na które podatnik lub jego partner(ka) otrzymywał(li) zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe).

Mehrkindzuschlag (zasiłek wielodzietny)

Mehrkindzuschlag w Austrii to dodatek dla rodzin wielodzietnych, które mają więcej niż 3 dzieci. Na każde dziecko, na które jest pobierany zasiłek, można uzyskać dodatkowo 20 € euro miesięcznie. Dodatek ten zależy od dochodu (nie może przekroczyć 55 000 euro).

Kinderfreibetrag (zasiłek na dziecko)

Kinderfriebetrag w Austrii ulga na dziecko, na które przez co najmniej 6 miesięcy był pobierany zasiłek. Rocznie odliczyć można około 220 €.

Kinderbetreuungsgeld (zasiłek wychowawczy)

Kinderbetreuungsgeld w Austrii to odliczenie na opiekę na dziecko do 2300 € rocznie. Przysługuje gdy przez co najmniej 6 miesięcy był  pobierany zasiłek, dziecko nie ukończyło 10 lat lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 16 lat, koszty opieki w przedszkolu, internacie.

Kinderabsetzbetrag (KAB) (ulga podatkowa na dziecko)

Kinderabsetzbetrag to ulga podatkowa na dzieci, która zmniejsza kwotę podatku, którą powinieneś odprowadzić do urzędu skarbowego. Dodatek ten jest wypłacany razem z zasiłkiem, kwota: 50,9 euro/miesiąc. Maksymalnie można obniżyć należny podatek nawet do 2000 €. Jak to wygląda w rzeczywistości? Jeśli np. Twój obowiązek podatkowy wyniósł 3000 €, a przysługująca ulga wyniosła 800 €, to jesteś winny urzędowi różnicę tych kwot, czyli 2200 €.

Werbungskosten (koszty uzyskania przychodów)

Każdemu podatnikowi przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w kwocie 132 €. Kosztów tych nie trzeba udowadniać. Podatnik może zrezygnować z ryczałtowych kosztów i zadeklarować faktyczne koszty, potwierdzając je poprzez przedstawienie rachunków i faktur.

Pendlerpauschale (dodatek za dojazd do pracy)

Pendlerpauschale to ryczałtowe koszty dla dojeżdżających – dojazd z miejsca zamieszkania w Austrii do miejsca pracy ponad 20 km – pokwitowania za paliwo, bilety za przejazdy.

Arbeitsmittel (ulga związana z zakupem narzędziami pracy)

Arbeitsmittel to ulga związana z zakupem narzędzi pracy, czyli takich, które są niezbędne dla wykonywanego zajęcia w Austrii i specjalnie zakupione w celu podjęcia pracy w Austrii.

Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten (ulga związana z kosztami podwójnego gospodarstwa)

Koszty podwójnego gospodarstwa (do 2200 euro rocznie) i podróży do stałego miejsca zamieszkania, a więc: płacony w Austrii czynsz (do 2200 euro rocznie) oraz koszty podróży do stałego miejsca zamieszkania w Polsce (obowiązuje ryczałtowa stawka). Przy przejazdach do rodziny (Familienheimfahrten – do 2100 euro rocznie) są brane pod uwagę tygodniowe przejazdy (przy małżeństwach) lub miesięczne (przy osobach samotnych). Potrzebne są pokwitowania: bilety, rachunki za paliwo. Osoby samotne, żeby odliczyć doppelte haushalt –muszą posiadać własne mieszkanie!

W celu zastosowania ulgi, pracodawca powinien przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu na początku oddelegowania danej osoby do Austrii oraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego pisemne oświadczenie, wskazujące pracowników, których będzie dotyczyć preferencyjne opodatkowanie.

Potrzebujesz pomocy ze zwrotem podatku z Austrii? Odezwij się do nas już dziś! Zapraszamy do kontaktu.

powrót na górę