Art. 2.6a Wfsv – nie dyskryminuje Polaków

Ślepa Temida

.Artykuł 2.6a ustawy Wfsv nie dyskryminuje obywateli polskich pracujących w Holandii.

Tak uznał Sąd Zeeland West-Brabant w składzie jednoosobowym.

W dniu 16 lipca 2014 roku wpłynęła skarga na decyzje podatkowa nr H36.01 (decyzja definitywna za rok 2013).
Podatniczka odwołała się od niekorzystnej decyzji z Belastingdienst.

 

Postanowienie sądu Zeeland West-Brabant. Sąd uznał, że porównanie strony (powoda) z osobą, która cały rok mieszka w Holandii nie jest właściwym porównaniem.

Stronę należy porównać z mieszkancem Holandii, która w tym samym okresie, co strona świadczyła pracę w Holandii a następnie wyjechała do Polski.

Stanowisko sądu:
Sąd stwierdził, że osoba taka  podobnie jak strona (powód) nie miałaby prawa do całej kwoty ulgi. Dlatego, że ta osoba nie podlegała przez cały rok obowiązkowi składek w zakresie ubezpieczeń społecznych. Nie mamy zatem do czynienia z nierównym traktowaniem.

Pobierz polskojęzyczną treść wyroku: Pobierz

Postępowanie przed TSUE C-272/17:

04/08/2017: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden  - pobierz

11-07-2018 Opinia rzecznika  [ECLI:EU:C:2018:562] Meritum opini rzecznika:

W sytuacji gdy pracownik był ubezpieczony w ramach powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego przez okres odpowiadający części roku kalendarzowego w państwie członkowskim, w którym uzyskał niemal cały dochód w odnośnym roku podatkowym, a następnie przemieścił się do innego państwa członkowskiego, w którym zamieszkiwał przez pozostałą część tego roku, art. 45 TFUE nie sprzeciwia się spornemu w postępowaniu głównym przepisowi, na podstawie którego to pierwsze państwo członkowskie procentowo ogranicza w ramach wymiaru podatku dochodowego standardową obniżkę kwot odnośnie do składek na zabezpieczenie społeczne w zależności od okresu, w którym pracownik uiszczał te składki.

Opinia rzecznika w zasadzie zamyka całą sprawę, ponieważ ogłaszany wyrok jest zazwyczaj zgodny z opinią.

23-01-2019 Wyrok [ECLI:EU:C:2019:49]

W dniu 23 stycznia 2019 wydano wyrok, w którym sąd podtrzymał opinię rzecznika TSUE z dnia 11 lipca 2018. Wydany wyrok definitywnie zamyka kwestię roku problemu rozliczeń za rok 2013 i kolejnych.