Algemene heffingskorting, czyli „rozłąkowe” dla opornych.

W Holandii nie ma pojęcia "rozłąkowego", nigdy nie było i nie będzie. Określenie to jest naszym polskim kolokwializmem ukutym pośród naszych rodaków często w skutek bezmyślnej publicystyki, niezliczonych wypowiedzi na forach internetowych oraz różnej maści pseudo-fachowców, osób/firm nie potrafiących przedstawić w zrozumiały sposób tej formy wspólnego rozliczenia.

"Algemene heffingskorting" jest zwykłą ulga podatkowa, występuje tu ta sama zasada, jaka ma zastosowanie w naszym krajowym rozliczeniu podatkowym PIT.
Najłatwiej będzie to przedstawić na przykładzie rodziny, w której X osiąga wysokie dochody a Y prowadzi dom; X osiąga dochód w wysokości np. 51000 PLN , a Y - nie osiąga dochodu, ponieważ prowadzi dom.

*Gdyby X rozliczył się sam, zapłaciłby do Urzędu Skarbowego 10000 PLN podatku, w przypadku rozliczenia z Y 5000PLN zostanie dla X zwrócone, tak więc należny podatek będzie o połowę mniejszy.
Powyższy przykład miał jedynie zilustrować sytuację.


W przypadku dużych dysproporcji w dochodach pomiędzy małżonkami, lub w przypadku braku dochodów u jednego z nich najkorzystniejszym rozwiązaniem jest rozliczenie wspólne.
Rozliczenie takie opłacalne jest w przypadku gdy dochód brutto osoby pracującej w Holandii zdecydowanie przekracza 10.000 euro, należy pamiętać iż obowiązkiem jest wykazać polskie przychody Partnera fiskalnego. 

Maksymalna wysokosć heffingskorting wynosi 1974 euro; (dotyczy roku 2011).

Wysokość Algemene heffingskorting uzależniona jest od wysokości przychodu Partnera fiskalnego (np. żony, przychody polskie lub holenderskie) i wypłacana jest z podatku odprowadzonego wcześniej przez partnera (męża) pracującego dłużej w Holandii.
Belastingdienst wypłaca Algemene heffingskorting najczęściej w formie decyzji definitywnej, kierowanej bezpośrednio do Partnera fiskalnego zamieszkałego w PL. "
Algemene heffingskorting" może być wypłacane jednorazowo wraz z rozliczeniem podatkowym, lub miesięcznie po ok. 170€ (VT); w ten sposób otrzymują go głównie obywatele holenderscy mający hipoteki bądź bezrobotnych Partnerów.

Dochód przekraczający 6150 euro brutto oznacza przekroczenie progu umożliwiającego skorzystanie w/w ulgi, jednakże w przypadku posiadania dzieci poniżej 12 r.ż. rozliczenie wspólne nadal jest opłacalne.

Otrzymując heffingskorting nie tracą Państwo prawa do ulg na dzieci oraz innych odpisów.
Warunkiem otrzymania w/w ulgi jest posiadanie SoFi numeru, można o niego wystąpić za naszym pośrednictwem. 
Uzyskanie SoFi w tym przypadku możliwe jest tylko dla osób będących partnerami fiskalnymi.


Aby uzyskać "rozłąkowe" na Partnera, wnioskodawca musi odprowadzić odpowiednio wysoką zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Jeżeli dochód wnioskodawcy nie przekroczy 7000€ to nie ma ekonomicznego sensu wspólnego rozliczenia.

Nie każdy mieszkaniec naszego domu może być naszym Partnerem fiskalnym! Uzyskanie "rozłąkowego" na wujka, dziadka, ciotkę, kuzyna bądź sąsiada zostanie uznane przez Urząd Skarbowy za WYŁUDZENIE!Decydując się na skorzystanie z "rozłąkowego" powinniśmy być świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności i możliwych konsekwencjach, ponieważ zdecydowana część wspólnych rozliczeń podatkowych na rynku polskim nie powinna być w ogóle złożona (brak partnerstwa fiskalnego). 
W przypadków wadliwego rozliczenia podatkowego odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Klient. Przyznany "Voorlopige Aanslag" nie oznacza prawidłowego rozliczenia!

Holenderski urząd skarbowy ma 5 lat na dokonanie kontroli prawidłowości rozliczenia.

Z chwilą składania zeznania podatkowego w biurze podatkowym / punkcie przyjmowania zleceń, warto zapytać kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość rozliczenia, warto zaznajomić się także z fakturą... za jaką usługę została wystawiona.
Życzymy wysokich zwrotów!

Więcej w tej kategorii: BLOG
powrót na górę